Login

Witamy wszystkich na stronie!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, szkoły o bogatej tradycji i ciekawej historii! Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

Wejdź tutaj i pospaceruj po wirtualnych korytarzach naszej szkoły!

Polub nas na Facebooku!

Zapraszamy wszystkich do kliknięcia Lubię To! na stronie naszego liceum na portalu społecznościowym Facebook.

Sprawdź aktualny plan lekcji!

Już jest opublikowany na stronie nowy plan lekcji na obecny rok szkolny!

  

Najlepsze liceum w Sanoku wg Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw w latach:

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

2020, 2021, 2022

 

O stowarzyszeniu

Przy naszym liceum działa STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IM. KS. WIESŁAWA SIWCA. Każda osoba rozliczająca się w tym roku z Urzędem Skarbowym może przekazać 1% swojego podatku na potrzeby Stowarzyszenia. Wystarczy do PIT – u wpisać pełną nazwę Stowarzyszenia i numer KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IM. KS. WIESŁAWA SIWCA KRS 0000224100.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji (fragment statutu Stowarzyszenia) Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

- rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży 
- promowanie twórczości młodzieży (literackiej, plastycznej) 
- propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nałogów 
- działalność charytatywną na rzecz środowiska 
- promowanie działalności turystycznej, sportowej 
- pomoc socjalną w indywidualnych, trudnych sytuacjach życiowych młodzieży 
- poznawanie różnych kultur, języków, religii, w duchu tolerancji i otwartości 
- pomoc stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej 
- integrację młodzieży w ramach Unii Europejskiej 
- pomoc materialną dla szkoły.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
- działalność wydawniczą, promując twórczość literacką i plastyczną młodzieży, prezentując osiągnięcia teatralne 
- organizowanie bądź współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, imprez
w środowisku szkolnym 
- fundowanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej 
- fundowanie pomocy socjalnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej 
- organizowanie działań turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju i poza granicami 
- organizowanie spotkań i form współpracy z organizacjami młodzieżowymi
i stowarzyszeniami o podobnym charakterze, działającymi w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (np. obozy językowe i integracyjne).

 

STOWARZYSZENIE INICJATYW WYCHOWAWCZYCH IM. KS. WIESŁAWA SIWCA

ul. Zagrody 1

38-500 Sanok

NIP 687-16-96-663

Regon 370494142

nr konta:

PKO Bank Polski SA

25 1020 2980 0000 2302 0113 9211