Login

Witamy wszystkich na stronie!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, szkoły o bogatej tradycji i ciekawej historii! Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

Wejdź tutaj i pospaceruj po wirtualnych korytarzach naszej szkoły!

Polub nas na Facebooku!

Zapraszamy wszystkich do kliknięcia Lubię To! na stronie naszego liceum na portalu społecznościowym Facebook.

Sprawdź aktualny plan lekcji!

Już jest opublikowany na stronie nowy plan lekcji na obecny rok szkolny!

  

Najlepsze liceum w Sanoku wg Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw w latach:

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

2020, 2021, 2022

 

Sachsen-Anhalt

Wyjazd studyjny do Sachsen-Anhalt (Magdeburg, Zethlingen, Salzwedel)

Dzień 1.

Pierwsze zdanie zawsze jest najtrudniejsze. Po wyczerpującej podroży dotarliśmy do Zethlingen. Padaliśmy ze zmęczenia, ale na szczęście wzięliśmy udział w licznych grach integracyjnych.

Dzień 2.

Następnego dnia uczestniczyliśmy w zajęciach integracyjnych w ramach tak zwanej pedagogiki przeżycia. Koncepcja ta opiera się na takim podziale zadań, który uwzględnia konieczność brania odpowiedzialności za uczestników, borykających sie ze słabościami. Dowiedzieliśmy sie, jak ważne jest  wzajemne zaufanie.

Dzień 3.

We wtorek pojechaliśmy do Magdeburga, żeby zapoznać sie z działalnością parlamentu kraju związkowego Sachsen-Anhalt. Podczas naszego spotkania dowiedzieliśmy sie wiele na temat codziennych spraw i mogliśmy zaspokoić swoją ciekawość, zadając pytania. Byliśmy zachwyceni gościnnością i otwartością polityków. Spacer po mieście pod przewodnictwem Ebenhardta Seiferta był niesamowitą okazją do poznania tajemnic Magdeburga. Wieczorem urządziliśmy ognisko, podczas którego tańczyliśmy razem, śpiewaliśmy i cieszyliśmy sie swoim towarzystwem.

Dzień 4.

Czwartego dnia udaliśmy sie na wycieczkę do Berlina. Mieliśmy okazje zwiedzić znane na całym świecie zabytki. Na każdym kroku widoczne były ślady historycznego Berlina. Po zjednoczeniu obydwu państw niemieckich Berlin przeszedł istotna przemianę. Stal sie miastem o światowej renomie i cieszy sie niesłabnącą popularnością nawet wśród jego rodowitych mieszkańców. Nasz kierowca był genialny ! Wieczorem przybyli do nas z wizyta przedstawiciele Junge Union na czele z Uwe Harmsem - przewodniczącym okręgu struktur CDU na terenie powiatu Altmark. Goście odnieśli sie nie tylko do kwestii politycznych, lecz również podzielili sie z nami swoimi przemyśleniami na temat bardziej przyziemnych spraw.

Dzień 5.

Piaty dzień naszego pobytu w Niemczech spędziliśmy w Salzwedel. Pierwsza atrakcje stanowił ..., który pozwolił nam jeszcze raz poczuć sie dziećmi. Dalszym punktem programu było zwiedzanie starówki Salzwedel. Przewodnicy mile nas zaskoczyli zaproszeniem do cukierni, w której mieliśmy okazje przyjrzeć się sie procesowi wyrobu tradycyjnych Baumkuchen, znanych w Polsce jako sękacze.

 

Wyjazd umożliwił nam poznanie Niemiec z zupełnie innej perspektywy. Pobyt w Sachsen Anhalt był znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy na temat współczesnego systemu politycznego Niemiec. Ponadto, nawiązaliśmy sporo wartościowych kontaktów, które bez wątpienia chcielibyśmy pielęgnować. Liczne rozmowy z naszymi niemieckimi gośćmi stanowiły spore wyzwanie, ale jednocześnie przyczyniły sie do naszego rozwoju językowego. Nasi wychowawcy współtworzyli wyjątkową atmosferę i byli wobec nas niezmiernie otwarci.

 

TAG 1

Der erste Satz ist immer der  schwierigste. Nach einer anstrengenden Reise kamen wir in Zethlingen an. Wir waren todmüde. Glücklicherweise nahmen wir an zahlreichen Kennenlernenspielen teil.

 

TAG 2

Am nächsten Tag beteiligten wir uns an den Integrationsspielen im Rahmen der sogenannten Erlebnispädagogik. Das Konzept bestand darin, dass jeder eine bestimmte Aufgabe hatte und sich zumal um die anderen, die als Behinderte galten, kümmern musste. Wir lernten Vertrauen zueinander haben und Rücksicht aufeinander  nehmen.

 

TAG 3

Am Dienstag fuhren wir nach Magdeburg, um dort die Tätigkeiten des Landtages von Sachsen- Anhalt kennenzulernen. Während unseres Treffens erfuhren wir viel Interessantes über die alltäglichen Angelegenheiten und konnten die Fragen offen stellen. Wir waren von der Gastfreundschaft und Offenheit der Politiker sehr begeistert. Die von Eberhardt Seifert durchgeführte Stadtführung war außergewöhnlich und ließ uns die Geheimnisse von Magdeburg genießen. Am Abend machten wir ein Lagerfeuer, während dessen wir zusammen tanzten, sangen und viel Spaß hatten.

 

TAG 4

Am vierten Tag unternahmen wir eine Fahrt rund um Berlin. Wir hatten den Anlass, weltbekannte Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Den Spuren der Geschichte konnte man auf Schritt und Tritt begegnen. Nach der Wende änderte sich Berlin wesentlich. Es wurde zur Weltmetropole und erfreut sich einer großen Beliebtheit auch bei den Einheimischen.  Unser Busfahrer war geil! Am Abend besuchten uns die Vertreter der Jungen Union und der Kreisvorsitzende der CDU Uwe Harms. Unsere Gäste behandelten nicht nur politische Probleme, sondern auch führten mit uns Gespräche über alltägliche Themen.

 

 

 

TAG 5

Am Donnerstag begaben wir uns nach Salzwedel. Als die erste Attraktion entpuppte sich der Märchenpark, wo wir uns noch einmal wie Kinder fühl en konnten. Der Ausflug wurde mit der Besichtigung der Salzwedeler Altstadt verbunden. Die Gruppenleiter bereiteten uns viel Freude, indem sie uns zum Besuch in einer Bäckerei einluden. Dort hatten wir die Gelegenheit, die Herstellung der köstlichen traditionellen  Baumkuchen mitzuerleben.

 

            Deutschland konnten wir aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Von dem Aufenthalt in Sachsen- Anhalt profitierten wir wesentlich, indem  wir nun einen besseren Einblick in das politische System Deutschlands haben. Außerdem schlossen wir viele Kontakte, die wir zweifellos pflegen werden. Zahlreiche Gespräche mit den deutschen Gästen waren für uns eine tatsächliche Herausforderung, leisteten aber einen gewissen Beitrag zur Verbesserung unserer Sprachkenntnisse. Die Betreuer sorgten für eine angenehme Atmosphäre während unseres Aufenthaltes und waren uns gegenüber sehr offen.