Login

Witamy wszystkich na stronie!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, szkoły o bogatej tradycji i ciekawej historii! Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

Wejdź tutaj i pospaceruj po wirtualnych korytarzach naszej szkoły!

Polub nas na Facebooku!

Zapraszamy wszystkich do kliknięcia Lubię To! na stronie naszego liceum na portalu społecznościowym Facebook.

Sprawdź aktualny plan lekcji!

Już jest opublikowany na stronie nowy plan lekcji na obecny rok szkolny!

  

Najlepsze liceum w Sanoku wg Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw w latach:

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

2020, 2021, 2022

 

Absolwenci

1887/88

Bonhard Mojżesz, Cwiękała Paweł, Dydak Izydor, Falecki Teofil, Fessel Selig, Głąb Jakub, Janowski Franciszek, Jarosz Bronisław, Kociuba Modest, Kubetz Alek sander, Lachewicz Michał, Lewicki Włodzimierz, Ładyżyński Mikołaj, Łobaczewski Zygmunt, Materna Karol, Mazur Paweł, Miejski Piotr, Modzelewski Tadeusz, No wak Jan, Nowakowski Adam, Radwański Paweł, Spindler Markus, Stangenhaus. Aleksander, Wasylewicz Bronisław, Zatłokal Rudoll, Zdankiewicz Zygmunt, Zeń czak Bolesław.1888/89

Chmielowiec Michał, Daszyk Józef, Gabryelski Józef, Grega Stanisław, Herzig: Berl, Jasienicki Teofil, Jasinicki Piotr, Kluczycki Ignacy, Krajnik Józef, Krynicki Antoni, Liske Antoni, Maczuga Apolinary, Męski Tadeusz, Mycielski Piotr, Ne benzahl Samuel, Ochęduszko Jan, Ochęduszko Piotr, Rękaś Edward, Ryba Stani sław, Schaffer Ozjasz (Szyja), Sokołowski Stefan, Turczmanowicz Roman, Tym czyszyn Grzegorz.1889/90

Bartel Eugeniusz, Białas Stanisław, Bohuss de Beharfalva Aleksander, Brzo zowski Kazimierz, Durbak Cyprian, Huska Dymitr, Jarużelski Józef, Kałuźniacki Józef, Koczyński Zygmunt, Kozaniewicz Eugeniusz, Longchamps Jan, Oklejewicz Józef, Piotrowski Hieronim, Podułka Franciszek, Prugar Wojciech, SiekierzyńskŁ Józef, Sochacki Michał, Szymański Jan.1890/91

zyk Jan, Breit Kazimierz, Durbak Sabin, Hass Gwido, Kamiński Roman Kopyściański Michał, Kopyściański Orest, Kubec Józef, Kuhnberk Adolf, Ładyżyń ski Aleksander, Męski Franciszek, Miłaszewski Adam, Niesiewicz Mikołaj, Pała hicki Jan, Piotrowski Zygmunt, Romanec Grzegorz, Sawczyn Mikołaj, Schmindlmg Chaskel, Sembratowicz Ludomir, Słotwiński Feliks, Smoleń Teofil, Sołtys Mieczy sław, Studziński Zygmunt, Szafrański Wojciech, Szczepański Antoni, Szkromyda Eliasz, Turczmanowicz Jan, Verstandig Bernard, Węgrzynowicz Włodzimierz, Za wadowski Ignacy, Zeghauser Hersz.1891/92

Boczar Stanisław, Chłopecki Tadeusz, Ciupka Władysław, Dutkowski Kazi mierz, Dziedzic Wojciech, Florian Stanisław, Ginzburg Ozjasz, Ilnickł Władysław, Kaliński KIementy, Krupski Piotr, Krzeczowski Mieczysław, Łodyński Włodzimierz Mang Józef, Nawratłl Włodzimierz, Notz Karol, Opolski Jan, Ostromirski Włady sław, Pietrzkiewicz Leopold, Płachetko Tadeusz, Ramer Salomon, Siedleczka Mi chał, Stachyrak Wojciech, Szczerbatiuk Bazyli, Szczyrba Metody, Witoszyński Ro man, Wojtowicz Józef.1892/93

Boczar Stanisław, Chłopecki Tadeusz, Ciupka Władysław, Dutkowski Kazi mierz, Dziedzic Wojciech, Florian Stanisław, Ginzburg Ozjasz, Ilnickł Władysław, Kaliński KIementy, Krupski Piotr, Krzeczowski Mieczysław, Łodyński Włodzimierz Mang Józef, Nawratłl Włodzimierz, Notz Karol, Opolski Jan, Ostromirski Włady sław, Pietrzkiewicz Leopold, Płachetko Tadeusz, Ramer Salomon, Siedleczka Mi chał, Stachyrak Wojciech, Szczerbatiuk Bazyli, Szczyrba Metody, Witoszyński Ro man, Wojtowicz Józef.1893/94

Hryń Jan, Krokowski Bolesław, Kucharski Władysław, Lenicki Wawrzyniec, Melanko Filomen, Mickiewicz Marian, Piotrowski Szczęsny, Rogowski Jan, Słusz kiewicz Franciszek, Turczmanowicz Roman.1894/95

Bonhard Józef, Dziwota Wacław, Eisner Eisig, Fibich Józef, Goryliewicz Stani sław, Grzesik Stanisław, Kozłowski Jan, Kocwa Juliusz, Loffel Józef, Mokrzycki Eugeniusz, Ruczka Aleksander, Sandałowicz Edward, Schafer Mojżesz, Słotołowicz Mieczysław, Sołtysik Józef, Szteliga Marcin.1895/96

Bielawski Edward, Breit Maksymilian, Bugiera Włodzimierz, Ciupka Franci szek, Ciupka Jan, Dąbski Julian, Drobotowicz Leon, Hackbeił Florian, Hamerski Włodzimierz, Jachimowski Czesław, Karpf Sender, Kopciuch Jan, Korfanty Michał, Kowal Grzegorz, Kropaczek Tadeusz, Michalski Antoni, Mokrzycki Manuel, Mo rawski Jan, Morecki Oswald, Polański Bogdan, Poźniak Tadeusz, Steciow Roman, Strojek Jan, Szmyd Wojciech, Tomaszewski Jan, Turczmanowicz Emilian, Waszyca Arnold, Węgrzynowicz Hilarion, Zarytkiewicz Dominik.1896/97

Adiersberg Abraham, Albrecht Henryk, Aszkanazy Nuchem, Atlans Henryk, Bielawski Józef, Bogdani Wiktor, Czyżewicz Stanisław, Domin Paweł, Fastnacht Edward, Feuer Izaak, Fullenbaum Józef, Gaweł Bronisław, Górski Adam, Humie niuk Szymon, Jasiński Władysław, Kindelski Paweł, Kokurewicz Stanisław, Koło dziej Eugeniusz, Kriser Artur, Mokrzycki Teodor, Ostrowski Jędrzej, Polański Am broży, Schmindling Maurycy, Sembratowłcz Eugeniusz, Studziński Władysław, Szur lej Stanisław, Teśniarz Bolesław, Wajcowicz Dymitr, Węgrzynowicz Włodzimierz, Władyka Karol, Ziemiański Franciszek.1897/98

Aleksandrowicz Efroim, Anderman Leib, Antoniewicz Eustachy, Baran Kazi mierz, Bartoszyński Romuald, Bernfeid Nasandel, Biegański Stanisław, Bośniacki Bronisław, Burek Władysław, Chudko Włodzimierz, Cybyck Izydor, Dobrzański An toni, Drozd Sebastian, Drozd Stanisław, Filipczak Bronisław, Galiński Włodzimierz, Germak Emil, Gramski Kazimierz, Hamerski Jan, Hass Dezydery, Herzig Samuel, Hnatowicz Stanisław, Horowitz Dawid, Januszkiewicz Eugeniusz, Kielar Stanisław, Królicki Szczepan, Lewicki Ławrenty, Okołowicz Antoni, Pietrzykowski Broni sław, Pleśniarski Paweł, Rysz Józef, Sekieła Michał, Skarbek Kazimierz, Sobota Feliks, Szmyd Wojciech, Wolański Jan, Wolski Józef, Wołczański Paweł, Zasowski Piotr, Zawadowski Jan, Zins Eliasz.1898/99

Bajko Filip, Biega Wojciech, Birnbaum Adolf, Boczkaj Zygmunt, Borucki Zyg munt, Byłeń Józef, Chylak Maksymilian, Dereniowski Teofil, Eisner Eliasz, Grtin haut Henryk, Kędzior Józef, Kostołowski Stanisław, Lindenbaum Izydor, Łańcucki Władysław, Moskalik Julian, Nowak Jan, Olszański Włodzimierz, Pastuszak Kazi mierz, Pawlikowski Zdzisław, Szaffer Szymon, Sołecki Władysław, Sułkowski To masz, Surowiak Jan, Zeiler Abraham, Zwangheim Michał.1899/00

Aleksandrowicz Wilhelm, Andermann Sauł, Aszkenazy Szymon, Baran Andrzej, Cwiękała Franciszek, Dąbrowski Michał, Gehier Mojżesz, Gelber Józef, Hulles Da wid, Unicki Józef, Kokurewicz Mieczysław, Kołpaczkiewicz Włodzimierz, Kudelka Włodzimierz, Kuszczak Aleksy, Ładyżyński Roman, Łańcucki Adam, Małachowski Marceli, Maszczak Antoni, Mermon Adam, Milczanowski Józef, Mokrzycki Jan, Panaś Stanisław, Pawlikowski Czesław, Pisarczuk Wiktor, Rąpała Walerian, Rych licki Wojciech, Sembratowicz Julian, Seredyńskł Teodor, Stępek Jan, Stern Chaim, Szałowski Oswald, Weiner Fiszel, Winiarski Alfred, Wyżykowski Jan, Wyżykow ski Stanisław.1900/01

Baczyński Eugeniusz, Dienstl Marian, Friser Oskar, Gładyszowski Roman, Hir schfeid Wolf, Hofman Władysław, Jachimowski Stanisław, Janocha Michał, Janow ski Alfred, Jasiński Mieczysław, Jun Franciszek, Kocyłowski Tomasz, Kondyjowski Teofil, Kraiński Antoni, Lemoch Roman, Limbach Rudolf, Łukasiewicz Wilhelm, Materniak Wawrzyniec, Mierzejewski Tadeusz, Nowak Edward, Nowak Tadeusz, Nowakowski Michał, Polt Rudolf, Popiel Stanisław, Prószyński Stefan, Puskarczyk Karol, Racibowski Tadeusz, Radwański Mieczysław, Rapf Wilhelm, Rudawski Józef, Saphier Abraham, Schmeikes Samuel, Seelenfreimd Samuel, Sikorski Zygmunt, Turczmanowicz Ambroży, Uczeń Józef, Waga Józef, Wrzask Jakub.1901/02

Antoniewicz Teofil, Bąk Karol, Beer Henryk, Bischof Artur, Bugiera Konstan ty, Bugiera Miron, Burzyński Franciszek, Diak Michał, Dorocki Michał, Dulęba Zbigniew, Fedorońko Stefan, Gajewski Jan, Galanka Piotr, Gaździk Józef, Gąsow ski Roman. Gwozdowicz Jan. Jakliński Henryk, Keim Bolesław, Kieszkowski Gu staw, Kopyściański Hilary, Kot Bazyli, Kozubski Zygmunt, Krawczyński Wiesław, Lewicki Kazimierz, Lic Zygmunt, Mahier Jakub, Marienberg Henryk, Miękisz Ta deusz, Milan Franciszek, Milczakowski Józef, Mochnacki Aleksander, Muroń Paweł, Nowosad Stefan, Podoliński Teofil, Pohiman Zdzisław, Polański Emanuel, Polański Hieronim, Rappaport Juliusz, Rudnicki Tomasz, Rydosz Franciszek, Syrotiuk An drzej, Szurlej Marcjan, Śpiewak Teodor, Tustanowicz Orest, Wiesenberg Aron, Wi toszyński Witold, Władyka Stanisław, Wolański Stefan, Wołoszynowicz Aleksander, Wygrzywalski Mieczysław, Zakrzewski Jan, Zieliński Czesław.1902/03

Berriaczek Karol, Białas Adam, Blumenfeid Eliasz, Buczacki Włodzimierz, Ci chocki Władysław, Dawidowicz Karol, Dręgiewicz Leopold, Dydyński Bolesław, Ek kert Józef, Frankel Leon, Freund Leiwe, Furła Józef, Gaj da Stefan, Gerbołka Ta deusz, Hnatyszak Michał, Jaruzelski Ksawery, Jaworski Józef, Jus Ludwik, Koku rewicz Henryk, Kopyściański Adrian, Kostrzewski Józef, Kuroś Wawrzyniec, Mły narski Feliks, Mokrzycki Elizeusz, Mokrzycki Longin, Pelczarski Jan, Połoszynowicz Eustachy, Połoszynowicz Hilary, Samolewicz Leon, Siączka Kazimierz, Warzel Fran ciszek, Wiktor Stefan, Witoszyński Emil.

Ballan Juda, Beer Eliasz, Bonhard Markus, Czelny Hieronim, Drozd Feliks, Dy dek Wojciech, Gawlikowski Władysław, Jączek Jan, Killar Jan, Kocyłowski Jan, Konieczny Mieczysław, Kwiatkowski Eugeniusz, Lewicki Bolesław, Markowski Adam, Nowotny Franciszek, Osostowicz Wacław, Parysz Wojciech, Rajchel Jan, Rosen Abraham, Samecki Bronisław, Solon Rudolf, Swoboda Stanisław, Szepieniec Jędrzej, Ślepecki Feliks, Tilp Feliks, Wanic Franciszek, Wasylewicz Zygmunt, Wi dota Kazimierz, Witkiewicz Ludwik, Wojnowski Władysław, Żarski Władysław.1903/04

Adamczyk Zdzisław, Altheim Tobiasz, Bonhard Eliasz, Bretler Samuel, Cha rzewski Stanisław, Dżulik Dymitr, Fusek Witold, Gładysz Michał, Haduch Zdzi sław, Hlibowicki Zenon, Jara Stanisław, Jocz Mieczysław, Mermer Jan, Minczakie wicz Józef, Mozołowski Bolesław, Nowak Kazimierz, Nowak Stanisław, Pawlisż Włodzimierz, Podulka Józef, Polański Nestor, Praszałowicz Bronisław, Prokopowicz. Józef, Próchnicki Franciszek, Rappaport Aron, Rąpała Kazimierz, Rodkiewicz To masz, Schildkraut Łazarz, Spoideł Michał, Śnieżek Alojzy, Świtalski Kazimierz, Tomaszewski Zygmunt, Tomek Stanisław, Warchoła Anatazy, Wojnowski Wojciech, Wołyniec Józef, Ziemiański Jan, Zubryd Michał, Zurawiecki Włodzimierz.1904/05

Bańkowski Jan, Beksiński Stanisław, Bernaczek Ferdynand, Chrzanowski Wła- dysław, Czajkowski Cyryl, Dwernicki Józef, Dziedzic Stanisław, Federońko Józef, Froń Franciszek, Gagatko Andrzej, Grechowicz Adam, Hirschler Adam, Horodyski Michał, Hrynyk Michał, Jankiewicz Leon, Jarosiewicz Miron, Kogut Rudolf, Ko nieczny Paweł, Kopyściański Miron, Korczowski Rudolf, Kurkowski Franciszek, Kwiatkowski Witold, Langefeid Rudolf, Łoziński Emil, Moszoro Władysław, Ostrow ski Janusz, Pokorny Aleksander, Poźniak Zenon, Roman Mikołaj, Wolwowicz Franciszek.

Dobrzański Józef, Dubiel Roman, Duda Stanisław, Jung Wolf, Kawałek Ja kub, Kohut Stefan, Kral Grzegorz, Mackiewicz Józef, Pasternak Jakub, Rymar Stanisław, Rysz Franciszek, Seredyński Franciszek, Szpakowski Michał, Wanielista Wojciech, Winogrodzki Stanisław, Ziajka Michał.1905/06

Bonhard Sauł, Brożyna Piotr, Bryś Stanisław, Chill Samuel, Cwynar Józef, Czekański Karol, Dankiewicz Franciszek, Drwięga Michał, Gęsiorski Dymitr, Gieli towicz Włodzimierz, Goidschlag Samuel, Hadam Tomasz, Unicki Zdzisław, Jaku bowski Jan, Jurczakiewicz Roman, Jurkiewicz Mieczysław, Jus Augustyn, Kmiotek Józef, Kochanowicz Stefan, Kranc Józef, Krawczyński Jan, Królicki Józef, Madej Jan, Marciak Stanisław, Marnik Edmund, Michałkowski Józef, Nowakowski Stefan, Pilszak Kazimierz, Płaczek Marian, Polityński Bronisław, Rapaport Józef, Seredyń ski Mikołaj, Stępek Michał, Szpakowski Jan, Tannenbaum Ozjasz, Tustanowicz Da mian, Tustanowicz Miron, Wimmer Mendel, Wólczański Józef, Woźniak Szymon, Wójcik Jan, Zacharski Ryszard, Zaleski Tadeusz, Zmarz Szymon, Zegestowski Ka zimierz.1906/07

Atlas Oskar, Biega Andrzej, Bogaczewicz Kazimierz, Dudziński Stanisław, Fidyk Emil, Florek Wincenty, Frey Isacher, Giermański Jan, Hanuś Jakub, Hauptman Leon, Jąć Aleksander, Jakubiec Stanisław, Konstantynowicz Włodzimierz, Kruczek Jan, Lic Roman, Madeja Andrzej, Michalski Bronisław, Oleksiński Jan, Pokorny Gwido, Schaffer Kalman, Sielecki Jan, Solczak Tytus, Szarek Stanisław, Twarduś Kazimierz, Veiulani Kazimierz, Warchoł Stanisław, Zywicki Aleksander. Zywicki Kazimierz.

Albrycht Jan, Bodnar Stefan, Buczacki Aleksander, Demianowski Adrian, Dębowski Władysław, Grechowicz Jan, Kolbusz Józef, Kostka Władysław, Krongold Wilhelm, Mazankiewicz Jan, Melnyk Józef, Mirzyński Stanisław, Popiel Józef, Ra pala Eugeniusz, Riibenfeid Mojżesz, Rysz Stanisław, Sech Piotr, Stępek Bolesław, Stępek Wojciech, Stoch Stanisław, Szatyński Eugeniusz, Szmyt Stanisław, Wolański Aleksander, Wrześniowski Janusz, Zachariasiewicz Józef, Zaleski Juliusz.1907/08

Boczar Wincenty, Bogaczewłcz Julian, Bronikowski Kalikst, Dziurówna Maria, faliszewskł Adam, Fink Henryk, Goldhammer Henryk, Hauptmann Feliks, Heller Abraham, Iwaszko Julian, Kaczorowskł Józef, Kobiela Michał, Krajewski Ludwik, Morawski Kazimierz, Ostrowski Tadeusz, Pelczar Antoni, Rejnin Antoni, Surowiak Stanisław, Sygnarski Mieczysław, Świerzowicz Jan, Trybus Józef, Trznadel Ludwik, Weinreb Tadeusz, Witalisz Andrzej, Wołowski Mendel.

Afenda Feliks, Chłopecki Aleksander, Daniłowicz Jan, Ende Aron, Feledziak Karol, Gold Jakub, Jadłowski Jan, Kilar Szymon, Krasicki Fryderyk, Marczakie wicz Władysław, Milan Stanisław, Mochnacki Edmund, Pilszak Stanisław, Polański Emilian, Różewicz Jan, Schildkraut Bernard, Słupczyński Aleksander, Sobolewski Michał, Sołecki Jakub, Sternberg Ozjasz, Swaryczewski Aleksander, Wacławski Mi chał, Wanic Józef, Zurawiecki Aleksander.1908/09

Barański Marian, Bargiel Antoni, Baranowicz Piotr, Cap Antoni, Drozd Jan, Drwięga Antoni, Durkot Nestor, Dziuban Jan, Dziubaniuk Władysław, Einieger Efroim, Fedoreńko Josafat, Gaudiak Leon, Hamerski Józef, Jarosiewicz Marian, Kareł Andrzej, Kazubski Leon, Kiemig Marian, Kozicki Roman, Kozłowski Alek sander, Kruczek Stanisław, Kwasik Tomasz, Leszczyński Mieczysław, Łęcki Alek sander, Łęcki Mieczysław, Łoziński Mikołaj, Marków Orest, Marków Seweryn, Niedenthal Marian, Pilawski Kazimierz, Pocałuń Michał, Połoszynowicz Jerzy, Proćko Paweł, Rastawiecki Włodzimierz, Reich Alfred, Rothenberg Adela, Sech Mi chał, Sembratowicz Roman, Winogrocki Włodzimierz, Witoszyński Jan, Ziajłyk Jan, Zołnierczyk Antoni, Żurawiecki Józef.

Dulęba Aleksander, Filipczak Teodor, Friser Karol, Gądylowski Ludwik, Glat man Zdzisław, Hirschklau Lejb, Jus Konstanty, Knysłk Stanisław, Leszczyński Jó zef, Lozański Tadeusz, Makarski Stanisław, Matusz Józef, Michalski Józef, Mikoś Jakub, Neuweid Józef, Nycz Andrzej, Owoc Władysław, Pawłowski Jan, Pietruszka Jan, Różewicz Zenon, Scherif Jan, Sinkowskł Stanisław, Słotwiński Wiktor, Sme recki Piotr, Sołtysik Andrzej, Toepfer Jan, Wacławski Jan, Wacławski Michał, Wechsier Rudolf, Weiner Haim, Weiner Joel, Węgrzynowski Karol, Wimmer Dawid, Wiśniewski Jan, Wrześniowski Zygmunt, Zaleski Karol, Zatora Rudolf, Zywicki Wilhelm.1909/10

Buczek Ludwik, Czajkowski Michał, Dziura Tadeusz, Gosztyła Franciszek, Hu kiewicz Józef, Iwaszko Włodzimierz, Jurczakiewicz Miron, Kareł Piotr, Kecay Sta nisław, Koflerówna Chane, Kokurewłcz Stefan, Kopyściańskł Seweryn, Królicki Roman, Kubala Władysław, Lorenz Władysław, Łazuka Spirydion, Magierowskł Ka zimierz, Makowski Jerzy, Maślak Bazyli, Michenka Józef, Mozołowski Stefan, Mu zyczka Michał, Mysyk Lubomir, Nahurski Antoni, Nowak Józef, Oczabruk Emil, Pasierbowicz Michał, Podoliński Włodzimierz, Pojnar Gerard, Prugar Bronisław, Pyś Władysław, Reaubourg Ludwik, Sobolewski Michał, Szuhaj Dymitr, Swierzowicz Michał, Tymiński Julian, Wacyk Aleksander, Wajcowicz Michał, Wojciechowski Jó zef, Wyszatycki Józef.

Atlas Aleksander, Bachota Władysław, Bielecki Adam, Brzozowski Wacław, Chmura Władysław, Chotiner Adolf, Fern Markus, Filipczak Franciszek, Hędrzak Wawrzyniec, Iwański Mieczysław, Jastrzębski Franciszek, Krystyński Wojciech, Kuźnar Piotr, Lelo Mikołaj, Lewicki Zdzisław, Miksiewicz Stanisław, Miszkiewicz Feliks, Mozołowska Aldona, Ochnicz Józef, Płeszko Michał, Reissówna Mindla, Rosenohl Zygfryd, Sieradzki Władysław, Siwak Jan, Słotwiński Antoni, Słuszkie wicz Witold, Smoleń Józef, Stączek Stanisław, Szczerbłanka Maria, Szuber Stani sław, Szwed Ludwik, Trzciński Tadeusz, Wojtuń Stanisław, Zarzyka Kazimierz, Ze laznowski Józef.1910/11

Biega Stanisław, Biega Stefan, Bittner Zygmunt, Bogdanowicz Tadeusz, Bugłera Bazyli, Daniłowicz Józef, Drwięga Marcin, Dziuban Marcin, Fenycz Jan, Horodyski Karol, Hukiewicz Włodzimierz, Kowalski Józef, Kresch Aleksander, Krynicki Wła dysław, Kulawy Aleksander, Kuźmak Włodzimierz, Lewicki Eugeniusz, Lewicki Stefan, Łów Jona, Makar Eustachy, Makar Roman, Metyk Jerzy, Plis Antoni, Po dulka Henryk, Polański Jan, Premik Józef, Skowron Stanisław, Stańczuk Jan, Swo szowski Kazimierz, Uscki Michał, Wajcowicz Andrzej, Waszczyszyn Józef, Wiktor Paweł, Wilk Michał, Zapotoczny Józef, Zegarski Edward.

Aywas Tadeusz, Belina Jan, Bodenstein Józef, Borczyk Stanisław, Ciepiela Leon, Dąbrowski Józef, Dulęba Tadeusz, Friedman Filip, Gościński Grzegorz, Her but Józef, Hydzik Edmund, Kielar Edward, Kilar Józef, Kruczkiewicz Antoni, Krzy żanowski Julian, Kwasik Antoni, Mansberg Samuel, Neuss Józef, Nłedzielski Kazi mierz, Nowosielecki Wacław, Ostrowski Bolesław, Owsionka Antoni, Pacuła To masz, Piech Kazimierz, Popkiewicz Ignacy, Samecki Roman, Saratowicz Tadeusz, Schildkraut Szymon, Styszko Paweł, Szafran Piotr, Szajna Józef, Siączka Aleksan der, Turkel Marek, Węgrzynowski Stanisław, Ziobro Edmund.1911/12

Bardzik Józef, Birecki Stefan, Boroń Stanisław, Bugiera Mikołaj, Deckel Hen ryk, Tron Antoni, Glatman Gerard, Górecki Jan, Gruber Herman, Hellebrand Lud wik, Kolberówna Saula, Kosina Jan, Krygowski Mieczysław, Lorenz Michał, Ma dejska Stanisława, Michalski Michał, Morawski Józef, Miiller Tadeusz, Niewiadom ski Eugeniusz, Ornstein Abraham, Pajączkowski Jerzy, Pragłowski Roman, Pro chaska Mie&zyslaw, Remer Tadeusz, Stankiewicz Marian, Strachocki Jan, Vetulani Zygmunt, Zaleski Zygmunt.

Biłyk Jan, Dobrzański Mikołaj, Dorocki Józef, Dunikowski Kazimierz, Egert Emanuel, Ekiert Wojciech, Hrabec Mirosław, Kiczorowski Jan, Kruczek Jan, Ku bala Kazimierz, Loftel Abraham, Nowosielski Jerzy, Opariwski Bazyli, Pazurkiewicz Stanisław, Reaubourg Henryk, Sawczak Michał, Sawczak Nestor, Stawarski Adam, Suchodolski Maciej, Szuba Władysław, Zbiegień Edward.1912/13

Bocz Wilhelm, Bratro Jan, Brzozowski Władysław, Chomiak Stanisław, Czupka Wilhelm, Dobrzański Włodzimierz, Dołęgowski Stefan, Dziedzic Jan, Dziurzyński Zygmunt, Gablankowski Jan, Głuszyk Stanisław, Gołąb Tomasz, Gołąb Stanisław, Górka Leopold, Griinspan Ezrail, Kranz Michał, Krasuckł Zbigniew, Kurpiel Hen ryk, Kydryńskł Bolesław, Lachiewicz Władysław, Mikoś Jakub, Muszyński Emanuel, Olearczyk Franciszek, Piliński Władysław, Szwed Stanisław, Ślączka Roman, Tep per Mordko, Urbanek Franciszek, Zakrzewski Antoni, Zaleski Władysław, Ziemiań ski Józef.

Atendówna Otylia, Bergman Dawid, Chudko Włodzimierz, Ciałowicz Jan, Doł hyj Włodzimierz, Dunikowski Edward, Dyduła Wacław, Jarosz Józef, Kuźniar Jan, Mozołows&i Włodzimierz, Penar Paweł, Prochaska Franciszek, Rachwał Wincenty, Rajs Stanisław, Rąpała Władysław; Remer Klemens, Sawczak Jarosław, Skarżyński Stanisław, Skobielski Andrzej, Smoleń Ludwik, Stępek Władysław, Szostaczko Ju lian, Śnieżek Jan, Terlecki Michał.1913/14

Boczar Wiktor, Borczyk Wiktor, Bratro Tadeusz, Dąbrowski Jan, Doboszyński Jan, Guzek Józef, Janicki Juliusz, Kosina Stanisław, Krygowski Jan, Krynicki Sta nisław, Łowi Franciszek, Madejski Zygmunt, Mazur Stanisław, Piech Tadeusz, Słuszkiewicz Edmund, Słyś Józef, Węgrzyński Władysław, Wolski Stanisław Białas Władysław, Brandlerówna Maria, Brodowicz Rudolf, Burka Jan, Dukłet Janusz; Fidyk Jan, Gaudyak Marian, Giermański Ludwik, Głowacki Józef, Golarz Józef, Jakiel Ignacy, Jaroszczak Dymitr, Jasienicki Eugeniusz, Kirner August, Kuź mak Mikołaj, Makar Stefan, Ogonowski Kazimierz, Patronik Gabriel, Weiner Józef, Zynio. Michał.1914/15

Zakład nieczynny z powodu wojny.1915/16

Bogdanowicz Kazimierz, Chmura Jadwiga, Dacyszyn Aleksander, Demczak Jan, Dębieć Franciszek, Epstein Ernestyna, Janicki Ignacy, Jarosiewicz Orest, Jaśkiewicz Tadeusz, Kirchner Adam, Knap Bronisław, Kosina Andrzej, Kostka Tadeusz, Lip nicki Franciszek, Łucki Antoni, Moszczeński Stanisław, Ochęduszko Antoni, Pacz kowski Jan, Pochoński Jan, Rozum Mieczysław, Siess Izabela, Sołecki Władysław, Sołtysik Edmund, Sołtysik Stanisław, Suchan Rudolf, Szczerba Emil, Szymański Marcin, Wanic Jan, Wańczak Andrzej, Weidl Karol, Woliński Kazimierz, Zawada Józef, Żołna Sylwester.1916/17

Bogdanowicz Kazimierz, Chmura Jadwiga, Dacyszyn Aleksander, Demczak Jan, Dębieć Franciszek, Epstein Ernestyna, Janicki Ignacy, Jarosiewicz Orest, Jaśkiewicz Tadeusz, Kirchner Adam, Knap Bronisław, Kosina Andrzej, Kostka Tadeusz, Lip nicki Franciszek, Łucki Antoni, Moszczeński Stanisław, Ochęduszko Antoni, Pacz kowski Jan, Pochoński Jan, Rozum Mieczysław, Siess Izabela, Sołecki Władysław, Sołtysik Edmund, Sołtysik Stanisław, Suchan Rudolf, Szczerba Emil, Szymański Marcin, Wanic Jan, Wańczak Andrzej, Weidl Karol, Woliński Kazimierz, Zawada Józef, Żołna Sylwester.1917/18

Adamiak Stanisław, Adamczyk Stanisław, Augustyński Adam, Biały Witold, Bolanowski Tadeusz, Breit Tadeusz, Chmura Mieczysław, Fichmanówna Serafina, Godłowski Włodzimierz, Hańkowski Eugeniusz, Jasilkowski Jan, Kandefer Włady sław, Kister Marian, Kohut Mikołaj, Kolber Dawid, Kopper Edward, Lorenc Woj ciech, Loffel Koppel, Łukaszkiewicz Ignacy, Michalski Adam, Michalski Stanisław, Moskal Józef, Moszczeński Stefan, Ramerówna Jadwiga, Ramerówna Toni, Rudzłk Romuald, Sless Kazimierz, Surowiak Jan, Szczupak Władysław, Szwed Albin, Śląski Fabian, Śląski Konrad, Tabaczyński Artur, Wiktor Tadeusz, Winogrodzki Mirosław, Zaleski Jakub, Ziemiański Augustyn.1918/19

Adamowicz Jan, Breit Władysław, Bruna Tadeusz, Chmura Bronisław, Chud kowski Józef, Dręgiewicz Kazimierz, Eichel Fryderyk, Gabła Roman, Gawińska Ma rianna, Hamermann Aleksander, Jurczyk Bolesław, Kaczmarski Michał, Kasza Wła dysław, Kłsterówna Zofia, Kocyłowski Antoni, Kohl Aron, Krajewski Hipolit, Ku charski Jan, Malec Tadeusz, Marzeński Jan, Mossorówna Anna, Mozołowska Halina, Ossowski Witosław, Pajączkowski Stefan, Pazurkiewicz Benedykt, Pielech Piotr, Rąpała Ludwik, Romańczyk Władysław, Rudnicki Alojzy, Russocki Andrzej, Słoto łowicz Tadeusz, Sobel Dawid, Staffa Eugeniusz, Staroń Paweł, Strachocki Antoni,. Waligóra Władysław, Winter Józef, Wojtowicz Władysław, Zaleska Jadwiga, Zawa da Ignacy, Ziajka Andrzej, Ziatyk Jan, Żółkiewski Miron.1919/20

Appel Henryk, Banicki Mikołaj, Białas Tadeusz, Briks Bolesław, Drwięga Fran ciszek, Eichel Stanisław, Federkiewicz Piotr, Gawiński Władysław, Hawrylak Emi lian, Huckiewicz Michał, Kosina Piotr, Kwaśniewicz Mieczysław, Lisik Eugeniusz,, Mathias Zenobiusz, Nebenzahiówna Franciszka, Opałka Spirydion, Radwański Ma rian, Senczyszyn Józef, Schmidt Marian, Sobolewskł Władysław, Socha Józef, Szczupak Kazimierz, Swięch Stanisław, Tieger Majer, Tomasik Tomasz, Władyka Józef.1920/21

Bogaczewicz Franciszek, Bukowski Leopold, Burnatowicz Aleksander, Damp fówna Fanny, Grossman Rudolf, Hroboni Stanisław, Keck Jan, Kędzierski Edward,. Kostecki Józef, Królicki Władysław, Kubec Roman, Loffel Leopold, Lubowiecki Józef, Mandel Edmund, Maskal Stanisław, Niemiec Józef, Nowak Adam, Nowotar ski Stanisław, Nycz Stanisław, Obacz Teofil, Omstein Joachim, Prochownik Stani sław, Ramer Seweryn, Rapaport Karol, Siekierzyński Jarosław, Skoczyński Józef, Słotwiński Franciszek, Smolik Władysław, Stachowicz Józef, Strzelbicka Stefania, Tannenbaum Eliasz, Tarnowicz Julian, Terkel Alfred, Wasylewicz Ludwik, Willner Izajasz, Wolański Roman, Wyborny Edward, Zeller Edward.1921/22

Bętkowski Walerian, Biedkówna Zofia, Blumenfeid Maria, Błaż Jan, Bogacze wicz Józef, Bogdanowicz Jan, Brumer Berta, Car Włodzimierz, Cwiękała Józef, Dembińska Janina, Duplaga Feliks, Eisenbach Juliusz, Falęcki Adam, Filasiewicz Bolesław, Furdyn Włodzimierz, Furia Antoni, Galankówna Maria, Gawiński Stani sław, Gołda Jan, Hager Maria, Hołejko Michał, Jodłowski Stefan, Kandefer Wła dysław, Korman Tadeusz, Kosnocki Roman, Kuklewicz Maria, Lechowicz Stani sław, Loffel Rudolf, Marszałek Karol, Marynowicz Antoni, Mazur Mieczysław, Myćkówna Marła, Ochęduszko Kazimierz, Oryszak Włodzimierz, Pniak Wojciech, Reich Józef, Schenkel Ezechiel, Sembratowicz Mirosław, Skrabalak Józef, Sobel Izydor, Sprung Hudes, Strzelbicka Janina, Szwed Edward, Tanne Mechel, Tarczyń ski Stanisław, Towarnicki Tadeusz, Tustanowski Zbigniew, Weidl Rudolf, Wenhry nowicz Orest, Zawadowski Julian, Zubenko Jan.1922/23

Appel Jakub, Bysiek Zdzisław, Firlej Antoni, Galanka Józef, Gollis Jerzy, Grzegorczyk Władysław, Haduch Władysław, Hankę Eugeniusz, Hroboni Tadeusz, Unicki Marian, Kamiński Mieczysław, Klimowicz Jerzy, Kłodziński Adam, Kola siński Tadeusz, Kosonocki Jan, Laurosiewicz Henryka, Michalski Tadeusz, Ornstein Juliusz, Osada Stefan, Penar Jan, Pudełko Jan, Rełss Mojżesz, Rozwadowska Alina, Siłberówna Róża, Stączek Jan, Terkel Artur, Zapotoczny Mikołaj.1923/24

Borczyk Bolesław, Buczek Tadeusz, Burnatowicz Wiktor, Dampfówna Zofia, Falęcki Władysław, Germak Józef, Hirschfeid Aron, Hołejko Longin, Janiszewski Jarosław, Kłmmel Szymon, Kociszewski Wojciech, Kondzierski Włodzimierz, Kru pej Jan, Kurnik Włodzimierz, Ładyżyński Hilarion, Malawski Jerzy, Nebenzahl Henryk, Strzelbickł Stanisław, Śliwiński Włodzimierz, Unterricht Alfred.1924/25

Berenbaum Chaim, Będziński Marian, Biedka Stanisław, Bryndza Józef, Chmie lewski Tadeusz, Codello Aleksander, Cwiąkała Stanisław, Ghelb Albin, GlUckstern Maksymilian, Gliicksternówna Pepi, Górka Władysław, Kamiński Kazimierz, Kan nerówna Hinda, Katz Benzion, Katz Markus, Kister Izak, Kłodziński Jerzy, Koło dijczak Mikołaj, Kudlik Michał, Kurasiewicz Anna, Kuryłyszyn Stefan, Miiller Wła dysław, Musiał Leopold, Musiał Włodzimierz, Mycka Stanisław, Niemiec Władysław. Ornsteinówna Anna, Przybylski Józef, Puzdrowski Juliusz, Raczkowski Antoni, Reissówna Matylda, Siekierzyński Teodat, Siłberówna Anna, Sober Filip, Sufrinów na Fanny, Szulakiewicz Aleksander.1925/26

Badner Józef, Czajkowski Konstanty, Czerteżyński Jerzy, Diak Bazy li, Dorlich Izaak, Dukiet Zbigniew, Eysymont Mieczysław, Falęcka Janina, Gościński Kazimierz, Guzik Adam, Halpern Hersz, Jaworski Zdzisław, Kijowski Stanisław, Kot Andrzej, Kwiatkowski Wincenty, Laurosiewicz Zbigniew, Leszczyński Stanisław, Mazurkie wicz Stanisław, Rozwadowski Zbigniew, Schonbach Dawid, Schonkopf Stanisław, Świder Feliks, Wenhrynowicz Mirosław, Władyka Witalis, Wolwowicz Stefan, Wól czański Józef.

Bar Ludwik, Bergenbaum Mendel, Borczyk Wacław, Buczek Stanisław, Denko Mikołaj, Federówna Miriam, Gagatko Paweł, Gariunkel Hersz, Goliński Włodzi mierz, Górczyński Romuald, Grosse Aleksander, Haduch Władysław, Jasienicki Ro man, Kocyłowski Bronisław, Kowalów Jarosław, Leszczyński Zygmunt, Lfiffiówna Wanda, Majus Izaak, Ohar Bogdan, Oryszak Jan, Russocki Juliusz, Sawiukówna Joanna, Schneckówna Rytka, Sikora Roman, Strzelbicki Marian, Szulakiewłcz Ste fan, Tabisz Stanisław, Wiśniewski Tadeusz.

Bilek Mieczysław, Bogusz Jan, Charzewski Czesław, Chudzikiewicz Czesław, Guzik Tadeusz, Hołejkówna Helena, Kielar Józef, Krebs Hieronim, Kubrakiewicz Tadeusz, Lerner Eisig, Lieb Izrael, Pielech Franciszek, Pohiman Witold, Polański Adam, Pragłowski Stanisław, Puretzówna Stefania, Pytel Stanisław, Radzik Kazi mierz, Robinson Pinkas, Schiffówna Chaje, Szajna Zbigniew, Szpilecki Józef, Trau ner Artur, Unterrichtówna Julia, Weidl Antoni, Wieliński Zdzisław, Wojtowicz Bo lesław, Wojtuniówna Maria.1926/27

Aleksandrowicz Eugeniusz, Bogdanowicz Stanisław, Jabłecki Władysław, Ja kubówna Stanisława, Kawska Wanda, Kister Jechiel, Klementowski Zbigniew, Kłak Mieczysław, Łuczyński Michał, Malec Józef, Malikowska Eugenia, Ornstein Leopold, Pilawskł Stanisław, Pohiman Antoni, Prugar Władysław, Prync Jan, Stafta Kazi mierz, Strzelecki Stefan, Surowiak Franciszek, Szpilecka Karolina, Szwarczykówna Wanda, Świderska Maria, Trachmanówna Dwora, Willnerówna Klara.

Ament Leon, Ansion Mieczysław, Boguski Roman, Dietrich Michał, Durbakie wieź Stanisława, Furmanówna Antonina, Groch Gabriel, Hrywnak Julian, Hrywnak Włodzimierz, Hyjek Bolesław, Kaczorowski Juliusz, Musiał Marian, Paszkiewicz Stanisław, Pudełko Józef, Reich Leib, Rotterówna Jadwiga, Russocki Zygmunt, So bolak Bronisław, Sufrinówna Karolina, Świstacki Jan, świstacki Stefan, Trusko laski Władysław, Waliach Natan, Ziarkiewicz Edmund.1927/28

Amster Estera, Amster Sara, Baldinger Baruch, Bruna Maria, Czekański Zbig niew, Dutkowska Maria, Furdyn Józef, Gariein Rebeka, Gluckstern Mina, Gold mark Mina, Isa jeżyk Lidia, Krzysik Kazimierz, Kucza Józef, Kurnik Jarosław, Kuś Józef, Lachiewicz Wincenty, Lechicka Aleksandra, Malinowski Edward, Nowak Bro nisława, Ornstein Natalia, Poszywak Władysław, Reich Markus, Rosenblat Mina, Stecow Zofia, Steinmetz Regina, Topolski Kazimierz, Willner Chaje.

Antonicz Bohdan, Baczyński Julian, Barket Marian, Biłaś Franciszek, Czernieć Stanisław, Eisenbach Kazimierz, Galanka Julian, Halpem Izrael, Jakubowicz Hersz, Katz Moses, Kocyłowski Hieronim, Korman Stanisław, Lambek Izrael, Latawiec Konrad, Lechicki Roman, Lubieniecki Tadeusz, Majus Józef, Malawski Marek, No wak Jerzy, Nowotarski Adam, Osterjung Mendel, Panieczko Mieczysław. Pniak Cze sław, Riedrich Tadeusz, Sołecki Adolf, Szepieniec Kazimierz, Tarnawczyk Włodzi mierz.1928/29

Andrejczyk Eugeniusz, Baran Józef, Bażałuk Joanna, Beer Emil, Bieniasz Adam, Bogucki Jarosław, Buczek Leon, Dańczyszyn Włodzimiez, Duda Eugeniusz, Dukiet Tadeusz, Eisenbach Jan, Feiler Cita, Fischel Sara, Freudes Gitla, Gerstmann Sta nisław, Halpern Izak, Hołejko Teodozja, Hydzik Władysław, Kędzierski Albin, Ki sielewicz Maria, Kunarski Leopold, Kubicki Juliusz, Kuczyński Jan, Kuzio Fran ciszek, Lambek Szymon, Lindscheid Ryszard, Materniak Władysław, Mathiasz Iza bela, Mazurek Kazimierz, Mikuła Mikołaj, Mycka Andrzej, Mycka Emilia, Nahurski Zygmunt, Najbar Zbigniew, Ostrowski Stanisław, Proń Tadeusz, Puretz Henryk, Ramer Norbert, Reich Bluma, Reich Pinkas, Rosołowski Bolesław, Rudzik Bolesław, Sandecki Aleksander, Schiff Izak, Schuhard Feliks, Sech Irena, Sembratowicz Lidia, Serwa Zbigniew, Siłber Judes, Solon Jan, Spira Chaje, Szajna Adam, Szczepański Tadeusz, Szepieniec Bolesław, Sliwiński Tadeusz, Świderski Edward, Trznadel Ce lina, Wimmer Ester, Wiśniewski Mieczysław, Wroceński Stanisław, Zieliński Jan.1929/30

Andrejczyk Włodzimierz, Baranowicz Marian, Budweił Jerzy, Chudzikiewicz Tadeusz, Dąbrowski Marian, Duda Wilhelm, Golarz Karolina, Hamerski Bogdan, Hanuś Józef, Kawałek Bronisław, Kondyjowski Antoni, Krawiec Jan, Krzysik Ro man, Łuczyński Eugeniusz, Łukasiewicz Józef, Mayer Hersz, Myrdak Tomasz, Nieć Roman, Niemczyk Andrzej, Ochęduszko Jaromir, Papp Dionizy, Piecuch Roman, Potocki Józef, Puretz Zygmunt, Rosenblatt Moses, Sadowski Kazimierz, Smalec Czesław, Szwed Franciszek, Wacławski Stanisław, Wolf Manale.Amkraut Hela, Bajorek Arnold, Bandrowczak Aleksander, Beer Sala, Borczyk Kazimierz, Czekański Adolf, Garfein Mina, Haas Erna, Hanuś Matylda, Klugmann Anna, Kuklewicz Izabela, Lisowski Kazimierz, Mołodecki Antoni, Osterjung Anna, Pakosz Antoni, Pankowski Zygmunt, Petrowicz Jerzy, Pudełko Elżbieta, Rakier Te resa, Rosenkranz Wikta, Sadowski Kazimierz, Schreiber Zygmunt, Sembratowicz Sergiusz, Suski Adam, Szomek Maria, Slusarczyk Adam, Święch Maria, Triebwas ser Juliusz, Władyczyn Zenobiusz, Zygmunt Kazimierz, Zurowski Tadeusz.1930/31

Augustyński Tadeusz, Baczyński Aleksander, Barniak Jan, Batko Bazyli, Bie lecki Kazimierz, Bolanowski Józef, Brechun Nestor, dupka Kazimierz, Fastnacht Adam, Głowacki Jan, Heimroth Zygmunt, Hermann Włodzimierzj Kędzior Jan, Ki jak Jan, Kilar Józef, Kokowski Stefan, Majus Jakub, Malec Stanisław, Marchwiany Leszek, Miśkiewicz Adam, Niemczyk Władysław, Ohar Jarosław, Penar Antoni, Pu dełko Mieczysław, Pyrcak Władysław, Radwański Stanisław, Reich Salomon, Sko czołek Stanisław, Szuba Stanisław. Teśniarz Stanisław, Turkowski Dymitr, Witkę Franciszek, Wnorowski Tadeusz, Wojtuszewski Ludwik, Zając Bronisław, Zaręba Alfred.

Amster Felga, Bar Paulina, Bażałuk Mirosław, Biedka Janina, Codello Adam, Dietrich Jan, Dym Hela, Dziuban Tadeusz, Galik Jan, Gościński Zenon, Grunspan Ludwika, Grzyb Henryk, Hrycaj Maria, Jaklik Władysław, Jakubowicz Estera, Ja kubowski Bronisław, Katz Juda, Kawski Stanisław, Klisz Włodzimierz, Krasicki Franciszek, Kruszelnicka Maria, Linscheid Waleria, Moskal Adam, Polański Roman, Przystarz Bolesław, Rajchel Zdzisław, Kąpała Stanisław, Sadowski Władysław, Sa lamon Olga, Schneck Adam, Schudmak Henryk, Skalicki Eugeniusz, Słowik Wła- dysław, Strużyna Wincenty, Sussman Samuel, Tamawski Andrzej, Zając Bolesław.1931/32

Adamek Jan, Bar Wilhelm, Baranowicz Antoni, Barna Roman, Browar Włodzi mierz, Galant Kazimierz, Gawełko Jan, Granatowski Mieczysław, Herzig Alfred, Hirniak Piotr, Jaklik Bronisław, Jarema Jan, Kiczorowski Józef, Kuszczak Lubo mir, Lindenberger Edward, Lisowski Henryk, Malik Franciszek, Menciński Orest, Mielecki Bronisław, Nieszkodny Adam, Nieszkodny Zbigniew, Olearczyk Władysław, Papp Modest, Parnes Sara, Płatok Włodzimierz, Puchalski Henryk, Polski Eustachy, Rosenbeidelher Leon, Rubenfeid Uszer, Rut Władysław, Safran Józef, Schiff Jerzy, Słuszkiewicz Adam, Smetanka Franciszek, Soboń Maria, Strukowski Władysław, Strukowski Józef, Szmulik Mirosław, Teodorowicz Józef, Waniszyn Józef, Warchał Ludwik, Wólczański Franciszek, Wyskiel Zbigniew, Zabiega Ludwik, Ząbkiewicz Edward.1932/33

Augustyński Juliusz, Balwierz Marcin, Braun Rafał, Brechun Jarosława, Brud ner Majer, Czyż Andrzej, Dembiński Stanisław, Dydek Wojciech, Dym Debora, Fe derbusch Juda, Gąsiorek Władysław, Gwoździewicz Bolesław, Hirschfeid Izrael, Ja kubowicz Aleksander, Jakubowicz Antoni, Janowski Władysław, Jarmark Tonka> Konstantynowicz Konstanty, Król Zofia, Krzysik Julian, Lichtenberg Zdzisław, Masnyk Aleksander, Nadziakiewicz Henryk, Nieć Jan, Orońska Stefania, Osada Bro nisław, Pietranowicz Józef, Podwapiński Władysław, Radzik Tadeusz, Sabramowicz Sylwester, Schachner Herman, Szczupak Bronisław, Taub Feiga, Tomkiewicz Adam, Uczeń Józef, Węgrzyński Mieczysław, Witoszyński Zenon, Zakrzewski Zbigniew, Zbyszycki Tadeusz, Zieliński Stanisław.

Batruch Zdzisław, Bezucha Zygmunt, Blicharczyk Marian, Bugiera Andrzej, Bugiera Jerzy, Ciejka Władysław, Czajkowski Bogdan, Czech Edward, Domejko Józef, Drzymała Jerzy, Fastnacht Marian, Izdebski Franciszek, Józefowicz Jan, Ka czorowski Henryk, Kłak Bolesław, Kopystiański Aleksander, Kuńczyk Antoni, Ku rzeja Wincenty, Kuzian Mieczysław, Mielecki Tadeusz, Nowak Leszek, Nowotarski Augustyn, Ornstein Alfred, Osterjung Salomon, Pohorski Karol, Przystarz Mieczy sław, Rajchel Kazimierz, Rozenkranc Paweł, Serwa Jerzy, Skiba Antoni, Słuszkie wicz Janusz, Stefański Stefan, Suwała Mieczysław, Szurlewicz Władysław, Tarnaw ski Julian, Weidel Kazimierz, Zegarski Bronisław, Zołubak Roman.1933/34

Bes Władysław, Białas Mieczysław, Biedka Mieczysław, Bielecki Stanisław, Bo czar Kazimierz, Bolanowski Stanisław, Drozd Władysław, Duda Otton, Dziuban Jan, Gładysiewicz Andrzej, Goering Zygmunt, Gorczyca Stanisław, Haduch Stani sław, Kaczorowski Władysław, Kampf Salomon, Kotrebicki Marcin, Kraczkowski Henryk, Lewicki Marian, Łuczyński Tadeusz, Mazur Roman, Nahmłt Zofia, Skoczyń ski Adam, Skubisz Andrzej, Szajna Franciszek, Wachtel Franciszek, Węgrzyński Tadeusz.

Braun Leiser, Bury Jarosław, Czaban Jan, Dręga Edward, Hryńkow Michał, Janiów Eustachy, Josz Tadeusz, Koller Hipolit, Komborski Paweł, Konik Zbigniew, Kozioł Edmund, Kruszelnicki Zbigniew, Kuńczyk Włodzimierz, Łukasiewicz Woj ciech, Lorenz Bolesław, Pipę Gerszon, Pniak Bolesław, Słobodian Adam, Słotołowicz Zygmunt, Smetanka Alfred, Storoszczuk Włodzimierz, Strukowski Stanisław, Wól czański Stanisław, Wachtel Jakub, Zebracki Zygmunt.1934/35

Ansion Zbigniew, Bezucha August, Dembiński Wincenty, Dembiński Wojciech, Frydrych Jan, Golarz Marian, Graf Mozes, Grobelski Stefan, Hentisz Mirosław, Jara Wiesław, Jasińskł Zbigniew, Kondyjowski Eugeniusz, Krajewski Wilhelm, Ku charski Tadeusz, Lisowski Władysław, Nowak Stanisław, Olearczyk Józef, Popecki Roman, Skoczyńska Zofia, Slawik Juliusz, Sołtysik Bolesław, Stopa Kazimierz, Sze pieniec Paweł, Teśniarz Kazimierz, Wojtowicz Tadeusz.

Abt Józef, Baranowicz Andrzej, Bażałuk Wsewołod, Bogaczewicz Michał, Bu nio Włodzimierz, Burka Tadeusz, Charchalis Czesław, Didoszak Bazyli, Drelinkie wicz Antoni, Fijałka Michał, Nowicki Marian, Nowicki Mirosław, Nowotarski Adam, Patała Adam, Perucki Marian, Popecki Mieczysław, Roman Mirosław, Urbanik Jó zef, Zarzyczny Karol, Zegleń Bogdan.1935/36

Albert Jerzy, Baczyński Leopold, Błaszczak Józef, Bodziak Eugeniusz, Bolanow ski Stanisław, Bończak Włodzimierz, Borkowski Roman, Buczacki Adam, Burczyk Stanisław, Ćwiertnia Aleksander, Cwiertnia Zbigniew, Czekierda Bolesław, Dziu ban Stanisław, Dymiński Władysław, Grzyb Kazimierz, Hentisz Włodzimierz, Her man Roman, lików Michał, Jara Zbigniew, Jesyp Włodzimierz, Kaszycki Józef, Kawski Adam, Killar Marian, Klisowski Ludwik, Koń Stanisław, Krupa Józef, Kry sa Włodzimierz, Lerner Dawid, Mielecki Tadeusz, Mokrzycki Stanisław, Najbar Bo gusław, Opałka Teodozy, Raczkowski Eugeniusz, Radzik Adam, Radzik Leonard, Rajchel Mieczysław, Schiff Dawid, Słuszkiewicz Emilian, Sokołowski Tadeusz, Trachman Jakub, Wawryk Roman, Wiktor Adam, Wilk Kazimierz, Witkowski Ed ward, Władyka Tadeusz, Wólczański Stanisław, Zachariasz Kazimierz, Zmuda Mie czysław.1936/37

Bartfeid Abraham, Burczyk Stanisław, Bury Roman, Cegieł Jan, Chomiak Lu cjan, Dąbrowski Mieczysław, Dębieć Augustyn, Drwięga Mieczysław, Dutkiewicz Karol, Filar Jerzy, Garfein Abraham, Indyk Antoni, Kaczor Józef, Kobiela An drzej,. Kolanko Kazimierz, Krebs Tadeusz, Kurnik Aleksander, Macudziński Zyg munt, Oberc Wincenty, Opałka Józef, Opariwski Leon, Pankowski Marian, Sem bratowicz Leon, Siry Michał, Stączek Stefan, Szabatowski Marian, Tomcio Miko łaj, Wichert Aleksander, Witoszyński Bohdan, Zegarski Teodor.

Brehun Roman, Budweił Stanisław, Bugajski Zdzisław, Cehełyk Emilian, Dry malik Jerzy, Felder Izaak, Janiów Jan, Jougan Jan, Kondyjowski Józef, Kozioł Bo lesław, Langenfeid Adam, Morawski Andrzej, Papp Stefan, Penkala Tadeusz, Po pek Józef, Simon Jakub, Słuszkiewicz Tadeusz, Soja Tadeusz, Suszko Michał, Tur kowski Stanisław, Trznadel Józef, Wilczek Janusz, Winnicki Stanisław, Witkowski Edward, Zołnierczyk Leopold1937/38

Baran Stanisław, Barancewicz Aleksander, Bąk Piotr, Biliński Tomasz, Bola nowski Franciszek, Borek Tadeusz, Bugiera Igor, Chłopik Michał, Chreptowski Achilles, Dańczyszyn Zbigniew, Flung Oleg, Galik Mikołaj, Grzebień Bolesław, Ha łuszczak Franciszek, Kandler Eugeniusz, Kawa Tadeusz, Kordys Władysław, Kraj nik Włodzimierz, Leser Izaak, Litarowicz Stefan, Lorenc Stanisław, Madeja Roman, Majcher Władysław, Ostrowski Jerzy, Paluch Józef, Peszkowski Zdzisław, Pisar czuk Adam, Rajchel Michał, Rozpara Franciszek, Skrzekot Józef, Skórnóg Zenon, Sołtysik Dominik, Szczudlik Antoni, Śliwka Władysław, Tchórznicki Aleksander, Wańczycki Izjasław, Wieczner Simche, Zippel Kazimierz.

Bakoń Juliusz, Barna Jarosław, Białecki Tadeusz, Czekański Mieczysław, Drwięga Władysław, Gurfein Jakub, Hentisz-Michał, Hrywlak Leon, Iwańczuk Wi told, Jędrzejowski Antoni, Kaczorowski Edward, Keck Tadeusz, Kobiela Stanisław, Konopnicki Hieronim, Krajewski Bronisław, Krebs Leopold, Kurek Marian, Mac kiewicz Kazimierz, Matias Ferdynand, Opałka Andrzej, Pilawski Jan, Rec Kazi mierz, Rozmiłowski Kazimierz, Różycki Leopold, Sikuła Antoni, Siwadłowski Kazi mierz, Skoczyński Antoni, Skubisz Mieczysław, Smoleń Józef, Srogi Tadeusz, Szczu pak Ignacy, Szemere Istvan, Szuber Zbigniew, Szwed Tadeusz, Tarnawski Mieczy sław, Twardy Adam, Walzman Szulum, Wolański Antoni, Zadrożny Wasyl, Zuchar ski Mieczysław, Żyłka Józef.1938/39

(Liceum dwuletnie) Oddział humanistyczny:

Baran Mieczysław, Baran Marian, Birecki Władysław, Bodniak Jan, Bukłak Ludwik, Burczyk Stanisław, Dąbrowski Zbigniew, Duraczyński Zbigniew, Freuden heim Zygmunt, Fried Adam, Hnyda Włodzimierz, Jasiński Mieczysław, Kotlarz Pa weł, Kunik Marian, Laufer Abraham, Nowak Zdzisław, Piotrowski Józef, Roguż Józef, Skoczyński Stanisław, Skubieja Zbigniew, Smoleń Jan, Wojtuń Zdzisław, Wolwowicz Mieczysław, Wolwowicz Ryszard, Zając Jan.

Oddział matematyczno-fizyczny:

Adamski Edward, Barucki Tadeusz, Chrobak Zbigniew, Cupryk Włodzimierz, Dryś Bolesław, Dulęba Kazimierz, Fedorońko Jarosław, Granicki Stanisław, Jara Czesław, Jurczeńko Eugeniusz, Kawa Zbigniew, Konopnicki Tadeusz, Kot Józef, Kukła Józef, Lisowski Lubomir, Michalczyk Władysław, Niziewicz Czesław, Ortner Robert, Patronik Orest, Rajchel Stanisław, Stec Włodzimierz, Szczudlik Stanisław, Turkowski Zbigniew, Wierzbicki Karol.

Zakład nieczynny przez 5 lat wskutek wojny.

TAJNE NAUCZANIE

Bugiel Stanisława, Drwięga Stanisław, Dziuban Karol, Florek Danuta, Gniewosz Antoni, Iwaneczko Józef, Jarosz Józefa, Józefczyk Stanisław, Kandefer Kazimierz, Kondzielanka Maria, Kostur Aleksandra, Kotyrba Antoni, Kotyrba Zbigniew, Kra kowiecki Józef, Leszczyński Michał, Luśnianka Władysława, Marnik Aleksander, Mazur Janina, Nowobilska Krystyna, Niziewicz Jerzy, Nycz Tadeusz, Ochęduszko Władysława, Penar Franciszek, Podulko Danuta, Preisner Michał, Przystasz Danuta, Radomska Władysława, Rąpała Jan, Skopiński Władysław, Stropek Zdzisław, Su limirska. Maria, Tarkowska Romana, Telesz Karol, Wajda Tadeusz, Wieczorek Jó zef, Wiktor Barbara.

ABSOLWENCI MAŁEJ MATURY Z TAJNEGO NAUCZANIA

Białecki Bolesław, Bulska Magdalena, Buczek Tadeusz, Dąbrowski Stanisław, Głuszak Henryka, Florek Danuta, Florczak Eugeniusz, Grodzicki Wacław, Dwo rzańska Irena, Guzek Genowefa, Kaznowska Alfreda, Krakowiecki Józef, Konieczna Irena, Krukar Franciszek, Knorek Danuta, Jarosz Józefa, Kostur Aleksandra, Ko stur Genowefa, Mazur Janina, Murawska Maria, Mizgalski Bogdan, Myczkowski Lesław, Nazarkiewicz Bogumiła, Niemiec Zdzisław, Najsarek Jadwiga, Ochęduszko Władysława, Radwański Stanisław, Rajchel Jan, Rajkowicz Genowefa, Rychlicki Wiesław, Skrzypska Romana, Sękowska Magdalena, Telesz Irena, Trędota Krysty na, Urbański Jerzy, Wierzbicka Janina, Wiktor Barbara, Wałkowski Władysław, Wojciechowska Janina, Wnękowska Helena, Zajka Maria, Zajka Paweł, Ziajka Ste fania, Zarzycki Mieczysław.1944/45

(W pierwszym roku po wojnie egzamin dojrzałości odbywał się co kilka miesięcy ze względu na pobór starszych roczników do wojska)

Adamski Piotr, Bandurka Stanisław, Bryndza Jan, Drwięga Stanisław, Dzikow ski Mieczysław, Golarz Tadeusz, Górski Michał, Kędzierski Ignacy, Kuraś Tadeusz, Łuczak Henryk, Miękicz Adam, Olszewski Antoni, Pilawski Mieczysław, Pniak Michał, Putała Roman, Skwara Józef, Soból Jerzy, Solon Czesław, Suszko Cyprian, Szajna Józef, Urbański Jerzy, Wieczorek Stanisław, Wólczański Adam.

Bajkówna Eugenia, Baran Zbigniew, Bączkowska Janina, Bugiel Aleksandra, Dąbrowski Stanisław, Gackówna Maria, Hrycaj Helena, Jachimowska Leonarda, Jakubek Aleksander, Joykówna Ewa, Kocyłowska Krystyna, Kokurewicz Helena, Krudziel Wanda, Korab Czesława, Kucharski Tadeusz, Lewicka Krystyna, Lisowski Józef, Lukas Maria, Machowska Helena, Magiera Maria, Micher Danuta, Mizgalski Bogdan, Nadziakiewicz Bogumiła, Nahórski Zygmunt, Niemiec Irena, Rajkowicz Genowefa, Rolska Maria, Rozenbeiger Krystyna, Schmidtch Jadwiga, Skrzypska Romana, Słuszkiewicz Józefa, Sobczyk Kazimierz, Soból Czesław, Sokołowski Jan, Solon Izabela, Szulakowska Jadwiga, Taworska Anna, Teodorowicz Romualda, Wilk Jadwiga, Witkowska Zofia, Zapartówna Danuta.

Chytła Tadeusz, Cwynar Józef, Drwięga Krystyna, Golarz Wiesław, Herman Aleksander, Hydzik Emil, Kędzierski Kazimierz, Luśnia Leokadia, Luśnia Włady sława, Myszkowski Lesław, Ochęduszko Ludwik, Pilch Jan, Pruchniewski Kornel, Rappe Jerzy, Rychlicki Wiesław, Wójtowicz Lucjan.

Berbeka Tomasz, Biesiada Adam, Bulsiewicz Jerzy, Burnatowski Jan, Charcha- lis Wiesław, Drwięga Adolf, Czajnik Michał, Fugiel Władysław, Górski Jerzy, Grze górzek Władysław, Jara Stanisław, Kurcio Władysław, Kędzierski Antoni, Książek Jerzy, Kuras Stanisław, Lisowski Stanisław, Lorenc Michał, Pęcak Tadeusz, Penka la Jerzy, Pipa Zbigniew, Pyrcak Michał, Polański Tadeusz, Pytel Tadeusz, Rogus Jan, Rosaklewicz Leopold, Schramm Jerzy, Smiatacz Michał, Sikora Marian, Spa czyński Juliusz, Stasiczak Edward, Stafij Stanisław, Topolski Stanisław, Wójcik Tadeusz, Zbyszycki Zbigniew.

Bielawski Władysław, Chomiak Tadeusz, Dulęba Władysław, Gród Stanisław, Harna Aleksander, Kowal Władysław, Milowicz Jan, Sagan Zdzisław, Turkowski Tadeusz.

Biesiada Zofia, Drzymała Janina, Hrabar Stanisław, Janowski Alfred, Kreowska Zofia, Łuczak Henryk, Nahórska Maria, Olszańska Stanisława, Pipówna Janina, Słuszkiewicz Zofia, Sołtysiak Helena, Szczurowska Zygmunta, Swierzowicz Maria, Tirkiewicz Stanisława, Zapartówna Wanda.1945/46

Oddział humanistyczny

Adamski Tadeusz, Biskup Józef, Burnatowski Alfred, Bukowski Mieczysław, Czternastek Jacek, Dąbrowski Zygmunt, Dufrat Tadeusz, Florian Stanisław, Grze gorczyk Marian, lżowski Franciszek, Josse Jan, Kędzior Józef, Kowalski Władysław, Krukar Franciszek, Kwoka Józef, Michalski Fryderyk, Michnowicz Henryk, Min czakiewicz Tadeusz, Niemczyk Stanisław, Pietrzkiewicz Stanisław, Pituch Ludwik, Polanowski Stanisław, Potocki Józef, Radwański Kazimierz, Rajski Marian, Ra pacz Józef, Rysz Stanisław, Socha Kazimierz, Szwarczyk Eugeniusz, Trygar Kazi mierz, Wajda Bronisław, Weidel Karol, Weidel Maria.

Adamska Kazimiera, Chomiszczak Stanisława, Fasnacht Janina, Gurbielówna Janina, Gurka Genowefa, Hanuś Stanisław, Konieczna Irena, Królicka Maria, Ma lik Roman, Michalska Alina, Michałkowska Helena, Miękisz Maria, Najsarek Jad wiga, Organ Zygmunt, Perucka Krystyna, Ratułowski Adam, Ratułowski Kazimierz, Sapecka Zofia, Sołtysik Władysław, Stamirska Zofia, Stropek Danuta, Wołoszczak Stanisław, Woźniczak Władysława.

Bar Amelia, Batko Leokadia, Bielecka Zofia, Codello Leontyna, Chomiak Julia, Cieślak Barbara, Cyryńska Zuzanna, Delimat Janina, Drwięga Maria, Duraczyńska Danuta, Dyląg Irena, Fedorkiewicz Zofia, Hanuś Teresa, Jabłońska Wiesława, Ja kubek Krystyna, Karłowska Janina. Keck Elżbieta, Krawczyk Elżbieta, Lubas Zo fia, Lukas Ludmiła, Łuczyńska Izabela, Micher Zofia, Mołczan Elżbieta, Nowak Maria, Nowicka Aniela, Nowicka Elżbieta, Nowotarska Ewa, Pawłusiewicz Wanda, Pomykała Józefa, Poszinger Janina, Ryglewicz Zofia, Sapecka Barbara, Schmitt Danuta, Skibtńska Irena, Słuszkiewicz Maria, Szuler Danuta, Trznadel Ludmiła, Urban Barbara, Wilczek Anna, Wnorowska Elżbieta, Wojciechowska Maria.

Oddział matematyczno-fizyczny

Bogacz Kazimierz, Borek Zdzisław, Chytła Kazimierz, Dąbrowski Czesław, Drwięga Tadeusz, Dulęba Stanisław, Fornal Franciszek, Gaździk Franciszek, Gięć Jerzy, Halbtuch Edward, Jachimowski Tadeusz, Jankowski Krzysztof, Jasielski Cze sław, Jaworski Tadeusz, Kaliniecki Włodzimierz, Książek Bolesław, Kucaba Stani sław, Malik Zdzisław, Masłowski Ludwik, Masłowski Władysław, Matchiasz Irydion, Mądry Julian, Motriuk Tadeusz, Olechowski Zygmunt, Pałasiewicz Henryk, Podwa piński Mieczysław, Potyra Kazimierz, Prugar-Ketling Bogusław, Budzik Lucjan, Samek Tadeusz, Sieńko Adam, Soltysik Józef, Stączek Ludwik, Tynier Zenon, War chałowski Zdzisław, Wiewiórski Ryszard, Witkowski Zbigniew. Wojtowicz Bole sław, Wojtowicz Janina, Wójcik Kazimierz, Zwarzany Bohdan, Zołnierczyk Alek sander, Zychiewicz Józef.

Bielawski Jan, Burka Józef, Dulęba Jan, Figurskł Piotr, Grodzicki Wacław, Ja worska Helena, Kukła Zdzisław, Małek Eugeniusz, Miękisz Stanisław, Szymańska Teodora, Topolski Józef, Wojciechowski Zbigniew, Wróblicki Michał.1946/47

Oddział matematyczno-fizyczny

Abratowski Lesław, Beksiński Zdzisław, Biernacki Czesław, Blicharski Zdzi sław, Gięć Leszek, Koncewicz Adam, Michniowska Józefa, Morawski Władysław, Nowotarski Adam, Ochęduszko Jadwiga, Ochęduszko Krystyna, Podwapiński Zdzi sław, Rogoziński Jerzy, Roman Włodzimierz, Schmidt Elżbieta, Soból Janina, Szczu rowski Tadeusz, Ułan Leokadia, Urbański Lesław, Wojciechowski Stanisław, Wol wowicz Alicja, Wójcik Edward, Wasylewicz Lesław, Wrzuszczak Kazimierz.

Oddział dla dorosłych

Baran Bolesław, Czajkowski Zbigniew, Czuchnowska Stanisława, Harna Ta deusz, Jankiewicz Bolesław, Kędzierski Tadeusz, Kłos Henryk, Kocyłowski Roman, Kordas Helena, Kulczycka Maria, Kwiatkowska Irena, Łabudzki Józef, Łabudzki Zdzisław, Łękawski Stanisław, Nowak Stanisław, Olearczyk Władysław, Radyńska Barbara, Skąpski Tadeusz, Skórka Tadeusz, Surowiak Maria, Tworzydlak Adam, Warchałowska Janina, Wolwowicz Zbigniew, Wrona Władysław, Zubik Eugeniusz, Zydowicz Wiesław.

Wtórniki świadectw egzaminów dojrzałości klasy semestralnej I/II, normalnej II licealnej i eksternistów oraz wtórniki egzaminów dojrzałości w terminie jesien nym 1947 r.

Abratowska Elżbieta, Bartha Krystyna, Bobak Czesława, Bodziak Janina, Bąk Marian, Biemat Jolanta, Dąbrowska Marianna, Dąbrowska Halina, Długosz Broni sław, Florek Łucja, Florian Janina, Gołda Antoni, Kasiewicz Klementyna, Kosina Paweł, Kochańska Kazimiera, Kłodnicka Janina, Liwacz Adolf, Leczowicz Bernar da, Lorenc Anna, Niemiec Tadeusz, Mazur Apolonia, Mękarska Janina, Rabiej Mie czysla'W, Rak Edward, Szmidt Liliana, Sołtysik Helena, Sołtysik Kazimierz, Stacho wicz Jadwiga, Stankiewicz Zbigniew, Stankiewicz Maria, Surowiak Maria, Tunia Matylda, Węcławik Stanisław, Wolański Marian, Winnicka Urszula, Wiskiel Stani sław, Wiskiel Józef, Ząbkiewicz Zdzisław, Żuk Czesława, Żurek Józefa.1947/48

Oddział humanistyczny

Bilińska Irena, Borkowska Władysława, Dąbrowski Zygmunt, Dziduszko Ta deusz, Drwięga Stanisław, Graboń Eugeniusz, Grzyb Henryka^ Krawczyk Alicja, Ko chańska Zofia, Kreowska Janina, Kędzior Aleksander, Krógulecka Jadwiga, Król Maria, Majcher Zdzisław, Mazur Edward, Piątek Jadwiga, Poschinger Ewa, Pielech Zofia, Pietrzkiewicz Stanisława, Rachwał Wiesława, Rysz Janina, Skowroński Ka zimierz, Staruchowicz Zbigniew, Stączek Stanisław, Stępkowska Alicja, Słuszkie wicz Barbara, Suska Elżbieta, Wolińska Ewa, Wilanowska Alojza, Widlińska Ja nina, Zych Stanisław, Zebracki Edward, Zołnierczyk Zofia.

Oddział matematyczno-fizyczny

Augustyn Witold, Borgosz Zofia, Czają Władysław, Czech Łucja, Czech Ryszard, Drwięga Wiesław, Galik Zenon, Idee Marian, Kaszewicz Lucyna, Korab Zbigniew, Kościński Ryszard, Kościński Zdzisław, Kukła Marian, Kuźmak Lubomir, Kuzyszyn Ryszard, Krukowska Janina, Lisik Wiktor, Małek Stanisław, Michniowska Janina, Pecka Zbigniew, Pieszczoch Stefan, Rysz Teofila, Rysz Zofia, Stafiej Alina, Stań czyk Jerzy, Tchórznicki Stefan, Tworzydlak Adam, Urban Teresa.

Bornatowski Wilhelm, Biesiada Marian, Biega Edward, Borczyk Tadeusz, Cho miszczak Stefan, Czają Władysław, Dąbrowski Krystyn, Fedyszyn Roman, Fux Ka zimierz, Gawlewicz Zygmunt, Gruber Jan, Hydzik Józef, Koziarz Zbigniew, Lachie wicz Bolesław, Łabęcki Roman, Łańczak Władysław, Mądry Zbigniew, Nowak Eu geniusz, Olszewski Franciszek, Srogi Zygmunt, Swierzowicz Stanisław, Turczynow ski Stanisław, Wróbel Stanisław.

Oddział humanistyczny (dla dorosłych)

Beksińska Maria, Florian Stanisława, Gankiewicz Salomea, Kubicki Stanisław, Łukowicz Irena, Mazurek Leopold, Rysz Władysław, Tokarz Alicja, Węgrzyn Mi chał, Wojnarowicz Elżbieta.

Oddział matematyczno-fizyczny (dla dorosłych)

Barański Jan, Bar Leopold, Błaszczak Edward, Błaszczak Tadeusz, Bratro An drzej, Burczyk Aleksander, Czech Bolesław, Dzik Eugeniusz, Dżugan Wiesław, Frendenberg Wiesław, Gadomska Janina, Halicki Jan, Harna Kazimierz, Kafara Jan, Konopelski Jan, Kmiotek Stanisław, Kozioł Adela, Krowicki Józef, Kulon Mie czysław, Lachiewicz Tadeusz, Leśniak Edward, Lorenc Leon, Moroszko Bronisław, Niedzielski Stanisław, Ryniak Adela, Satuła Tadeusz, Słuszkiewicz Lesław, Śnieżek Zygmunt, Sobolak Władysław, Sykała Leon, Wabno Janina, Winnicka Maria. Wo liński Andrzej.1948/49

Bajewski Romuald, Baran Józef, Betlej Feliks, Bławacka Lubomira, Chudko Irena, Czają Zbigniew, Czech Stefan, Czarnecki Marian, Derkacz Zofia, Dolaciński Wojciech, Drozd Zygmunt, Gabła Lubomir, Gołda Tadeusz, Górka Jan, Grzyb Sta nisława Hryszko Tadeusz, Humiński Jan, Kandler Jan, Kaszewicz Jan, Kaleniecki Edward, Krii Leszek, Król Bolesław, Kulpiński Stanisław, Lewandowski Stanisław, Lipsz Helena, Lozański Franciszek, Markowski Stanisław, Menio Marian, Niemiec Ryszard, Nizioł Józef, Potocki Jerzy, Raczkowski Józef, Serbin Eugeniusz, Solon Jerzy, Sołtysik Leopold, Sołtysik Zbigniew, Strachocki Ryszard, Suwała Mieczy sław, Wojciechowski Józef, Zajączkowski Edward, Zubel Franciszek, Zubryd Mi rosław, Żytka Jan.1949/50

Bańczak Emil, Błażowski Antoni, Borczyk Adam, Burczyk Marian, Drozd Ma- rian, Dziedzicki Bogusław, Gagatko Jan, Granatowski Józef, Hrywniak Kazimierz, Jasłowski -Jerzy, Leszczyński Zbigniew, Majcher Józef, Michalczyk Włodzimierz, Olszewski Anatol, Pankiewicz Aleksander, Pastuszak Zbigniew, Ratajski Wacław, Rysz Albin, Siwieć Henryk, Stawarczyk Feliks, Szydlak Wiesław, Tutak Andrzej, Waliłko Stanisław, Winogrodzki Jarosław, Własynowicz Mieczysław, Wójcik Roman.

Bauer Jerzy, Borek Wacław, Borowski Czesław, Cieślik Adam, Czajowski Zbig niew, Dąbrowski Zbigniew, Dębicki Marian, Drwięga Stanisław, Florian Zbigniew, Gadomski Bolesław, Gajewski Karol, Gołda Wilhelm, Jankowski Stanisław, Józef czyk Jan, Knypi Kazimierz, Kosiba Władysław, Kurek Tadeusz, Lisowski Jan, Ma zur Kazimierz, Mendofik Tadeusz, Menio Tadeusz, Nowak Stanisław, Pałasz August, Piątek Tadeusz, Przybyła Józef, Rudzik Stanisław, Semczyk Julian, Skrobała Ste fan, Sokołowski Julian, Stabryła Józef, Stączek Fryderyk, Stefanowski Stanisław, Szymański Zbigniew, Wanic Adam, Zołnierczyk Bolesław.1950/51

Bańkowski Roman, Bar Józef, Bury Andrzej, Cesarczyk Eugeniusz, Cipora Ro man, Delimat Adam, Dębieć Henryk, Fejdasz Józef, Folta Zbigniew, Gołkowski Zbigniew, Hrebenda Adam, Jahn Jerzy, Kinelski Celestyn, Kołtak Stanisław, Kubik August, Kościelniak Leszek, Latoś Tadeusz, Leja Zbigniew, Matusz Stanisław, Ol szewski Bogusław, Pastuszak Julian, Pelczar Michał, Polechoński Julian, Polityński Zygmunt, Radzik Krzysztof, Ras Zbigniew, Robel Wojciech, Siwik Eugeniusz, Suski Wilhelm, Szczudlik Aleksander, Swierzowicz Wilhelm, Turek Wiesław, Ułanowski Zbigniew, Warchoł Edward, Wójcik Antoni, Ząbkiewicz Kazimierz.

Adamiak Kazimierz, Bąk Kazimierz, Bieleń Marian, Błoński Czesław, Borkow ski Wilhelm, Czytajło Kazimierz, Daszyk Roman, Dragan Juliusz, Drwięga Marian, Gagatko Edward, Gliwa Edward, Grzegorzyk Karol, Kubianka Tadeusz, Kuszew ski Henryk, Kutiak Franciszek, Latusek Julian, Mackiewicz Roman, Olszewski Ludwik, Pelczarski Zygmunt, Popiel Marian, Premik Adam, Ryniak Stanisław, Rze powski, Kazimierz, Skupiński Roman, Szalankiewicz Eugeniusz, Sztaba Józef, Wa nielista Kazimierz.

Anyszewski Janusz, Biliński Zenon, Cecuła Franciszek, Chytła Aleksander, Czerwiński Mieczysław, Dracz Karol, Drwięga Bolesław, Duduś Julian, Ekert Ry szard, Fejdasz Stanisław, Gawlewicz Aleksander, Grabowski Zygmunt, Jabzanik Teofil, Janusz Ryszard, Kędzierski Ryszard, Kielar Henryk, Kosz Kasper, Krogu lecki Jan, Król Tadeusz, Kula Adam, Kuzio Rudolf, Majbuk Jan, Małek Stanisław, Piątkiewicz Witold, Pisula Władysław, Robel Paweł, Sałak Tadeusz, Swora Ry szard, Szramowiat Jan, Trygar Henryk, Wielgosz Jerzy, Wójcik Augustyn, Zoszak Mieczysław.1951/52

Banaś Aleksander, Błażowski Tadeusz, Chmyś Kazimierz, Dąbrowski Tadeusz, Drożdż Henryk, Fedyk Zygmunt, Filar Bogdan, Hardy Adam, Hrycko Janusz, Ka mecki Janusz, Kijowski Bolesław, Korczak Witold, Knypi Zenon, Kuzio Henryk, Machowski Kazimierz, Mermer Stanisław, Michoń Bolesław, Musiał Jerzy, Niemiec Eugeniusz, Nowosławski Władysław, Nycz Eugeniusz, Osękowski Augustyn, Popra wa Romuald, Pyrcak Władysław Smól Zdzisław, Stój Janusz, Śliwka Ludwik, Win nicki Ryszard, Zabłotny Stanisław.1952/53

Bylica Andrzej, Dąbrowski Jerzy, Grossmann Stanisław, Hydzik Andrzej, Janik Jerzy, Komański Marian, Komisarz Jan, Kuzianik Henryk, Malik Roman, Mazur Władysław, Patała Franciszek, Pitrus Kazimierz, Polański Edward, Sawczak Le szek, Słowik Eligiusz, Surowiak Adolf, Wiśniewski Jerzy, Zębaty Andrzej.

Batruch Stanisław, Drwięga Zygmunt, Fedak Eugeniusz, Izdebski Stefan, Kocy łowski Anatol, Krawczyk Jan, Król Mieczysław, Królicki Kazimierz, Macko Bazyli, Michoń Zdzisław, Pastuszak Stanisław, Rytarowski Przemysław, Szpak Adolf, Sliz Krzysztof, Śmietanka Ryszard, Śpiewak Jan, Wanic Jan, Wanielista Konrad, Żu chowski Eugeniusz.1953/54

Balwierczak Stanisław, Bańczak Stanisław, Baszczak Zbigniew, Bąk Tadeusz. Bentkowski Janusz, Bieda Feliks, Buczek Jan, Bursztyn Marian, Chomętowski Ja nusz, Cycuła Stanisław, Cwiękała Mieczysław, Dąbrowski Mieczysław, Dydacz Da niel, Galant Mieczysław, Gerla Marian, Hrebenda Jerzy, Husejko Józef, Iwaniszyn Tadeusz, Jabłoński Jan, Janik Tadeusz, Kątski Mieczysław, Kikiela Józef, Klimo wicz Krzysztof, Knypi Stanisław, Kocko Józef, Krawczyk Jerzy, Królicki Tadeusz, Micek Mieczysław, Mielnik Ryszard, Nering Jerzy, Niemiec Alfred, Oczkowicz Ma rek, Osękowski Zbigniew, Pastuszak Krzysztof, Pawiak Zdzisław, Pelczar Feliks, Piotrowski Roman, Piotrowski Zbigniew, Polityński Adam, Prajzner Jan, Procyk Jerzy, Radwański Stanisław, Rozenbajger Adrian, Ryś Bolesław, Stabryła Mieczy sław, Stachurka Grzegorz, Surowiak Henryk, Suwała Kazimierz, Szczepański Adam, Szczepański Tomasz, Tarnawczyk Roman, Wanielista Wilhelm, Wojciechowski Zbig niew, Wolański Henryk, Zadarko Emil, Zwoliński Jakub, Żółtek Józef, Żółtek Ludwik.1954/55

Biesiada Bolesław, Chudzik Wiesław, Dziduszko Janusz, Fal Władysław, Gawa recki Tadeusz, Golarz Zygmunt, Gorączko Władysław, Hajnus Czesław, Jahn Woj ciech, Kaliniecki Eugeniusz, Kapłon Juliusz, Kikta Jerzy, Krupa Franciszek, Łakoś Tadeusz, Mazur Marian, Menio Tadeusz, Mermer Józef, Michniowski Marek. Po mykała Roman, Rachwalski Adam, Rejnin Antoni, Teleżyński Bronisław, Trzesz kowski Andrzej, Twardy Stanisław.

Borczyk Andrzej, Czyta jło Henryk, Florko Józef, Grimm Krzysztof, Kędzior Ma ciej, Knopp Jerzy, Malinowski Tadeusz, Maurer Krzysztof, Mermer Ryszard, Ml chael Tadeusz, Ochęduszko Józef, Olszewski Zbigniew, Pohorski Andrzej, Rogoziń ski Andrzej, Sieradzki Krzysztof, Sieradzki Roman, Smulski Krzysztof, Solon Wie sław, Ścieranka Kazimierz, Wędrychowicz Adam, Wojtoń Bolesław, Załączkowski Tadeusz, Zebracki Stanisław (s. Józefa), Zebracki Stanisław (s. Stanisława).1955/56

Bator Augustyn, Cisło Stanisław, Cwynar Mieczysław, Czają Stanisław, Dłu- gosz Józef, Duduś Władysław, Hoszowski Stanisław, Kaszewicz Zdzisław, Kazibucki Czesław, Kiczorowski Adam, Kobylarski Stanisław, Kowalczyk Bogdan, Kupliński Józef, Kuzłanik Stanisław, Lewłcki Jan, Mandzelowski Alfred, Michałkowski Bole sław, Moszczak Lesław, Myszkal Ryszard, Pieszczoch Jan, Plotrowski Józef, Rysz Jan, Rysz Kazimierz, Sadowski Ryszard, Skiba Jan, Wierzbicki Marian, Winnickł Tadeusz, Zebracki Krystyn, Żywiec Aleksander.

Bałut Edward, Bielawski Jan, Chmura Stanisław, Dobosz Władysław, Drwięga Adam, Grzebień Ryszard, Hujsak Kazimierz, Hydzik Wojciech, Jarzec Krzysztof, Jun Jan, Konarski Krystyn, Kudlik-Bryndza Józef, Lałoś Tadeusz, Łapiszczak Wło dzimierz, Maćkowski Roman, Mermer Ryszard, Niemkiewicz Bogusław, Olearczyk Eugeniusz, Skrzypiec Jan, Szczudlik Tadeusz, Szwan Jan, Swierad Józef, Tkaczyk Andrzej, Zegarski Marek, Zołnierczyk Zdzisław.1956/57

Bogaczewicz Aleksander, Deptuch Wacław, Dołżycki Eliasz, Gołda Józef, Httgiel Jan, Knypi Eugeniusz, Kosior Andrzej, Kowalski Bartłomiej, Królicki Zbigniew, Kuczma Jan, Łach Stanisław, Machowski Czesław, Mołocznik Stefan, Rychlicki Zbi- gniew, Sołtysik Antoni, Stachowicz Janusz, Tołoczyński Zbigniew, Tyczka Roman, Winnicki Tadeusz, Władyka Jacek, Zegarowicz Zygmunt, Żytka Walenty.

Baranłewicz Jan, Bieńkowski Paweł, Chytła Adam, Dąbrowski Franciszek, Dą browski Waldemar, Dziadyk Marian, Dziduszko Stanisław, Fichner Ryszard, Jan kowski Marian, Jurkiewicz Eugeniusz, Król Stanisław, Mackiewicz Henryk, Mlecz ko Tadeusz, Osękowskł Eugeniusz, Piotrowskł Kazimierz, Sowirko Kazimierz, Sta czek Ryszard, Szczepański Wojciech, Zawada Tadeusz, Żuchowski Eugeniusz.1957/58

Bieleń Jan, Demko Władysław, Gębuś Alfred, Kiełb Jan, Lisowski Wiesław, Mi choń Wilhelm, Oryszak Eugeniusz, Pisarski Franciszek, Prajzner Jerzy, Przystasz Jan, Radwańskł Andrzej, Robel Antoni, Rajkowicz Ryszard, Rudy Adam, Rysz Le sław, Schwarz Witold, Sokołowski Stanisław, Stabryła Konstanty, Struśs Józef, Woj narowski Andrzej, Wójcik Marian, Wychowanek Jan, Zubik Rudolf, Cłepka Leszek.

Bańczak Zygmunt, Bartkowski Ludwik, Białas Stanisław, Czownicki Zdzisław, Dębiczak Henryk, Dziok Andrzej, Fus Janusz, Jedziniak Janusz, Kasperski Marian, Lewandowski Jan, Lorenc Czesław, Małek Jan, Milczanowski Tadeusz, Niemiec Ma rian, Rafalski Ryszard, Suwała Ryszard, Steimnetz Zygmunt, Szczepkowski Jacek, Tysowski Adam, Władyka Włtalis, Zubik Józef, Zółkiewicz Bronisław, Żuchowski Lesław.1958/59

Andrejko Ryszard, Augustyn Tadeusz, Borek Jan, Buczek Mieczysław, Chmaj Jerzy, Dąbski Jan, Drozd Edward, Dzięgałło Ryszard, Janik Zbigniew, Kolano Le szek, Komański January, Kopczak Czesław, Macko Jan, Michalskł Ryszard, Mo triuk Andrzej, Robel Jerzy, Robel Wiesław, Rybicki Wojciech, Sawa Adam, Sitek Ryszard, Szymasiuk Andrzej, Schmidt Lesław, Wanielista Tadeusz, Wolański Wła dysław, Żyłka Zygmunt.1959/60

Biłaś Kazimierz, Bętkowski Rudolf, Błaszczak Andrzej, Cypcarz Jan, Demczak Antoni, Dębieć Adam, Dracz Stanisław, Długosz Stanisław, Filar Antoni, Gładysz Andrzej, Herman Andrzej, Hływa Marian, Hofbauer Bogusław, Hujsak Karol, Iwa nów Tadeusz, Kapis Jan, Kawskł Marian, Kędzior Tadeusz, Konieczny Janusz, Ko pij Aleksander, Kościński Jerzy, Krawczyk Kazimierz, Kuzian Zbigniew, Lisowski Marek, Łukaszczuk Wiesław, Opaliński Jerzy, Płotrowski Józef, Piotrowski Tadeusz, Piotrowski Władysław, Radecki Jan, Radecki Jan, Sliwiak Stanisław, Szczepański Stanisław, Tarnawczyk Mirosław, Wilk Marek, Zołnierczyk Tadeusz.1960/61

Biega Krzysztof, Drwięga Wacław, Fiedeń Wojciech, Irger Jacek, Izdebski Ju lian, Kindlarski Edward, Kot Stanisław, Kubik Paweł, Kwolek Władysław, Marusej Roman, Piałucha Marek, Pytlowany Aleksander, Stabryła Zbigniew, Stodolak Wła dysław, Słuszkiewicz Zbigniew, Szuba Wojciech, Weidl Jerzy, Wójcicki Waldemar.

Adamski Zbigniew, Dziok Jan, Kocyłowski Jerzy, Leńczyk Orest, Matuski Ta deusz, Pietraszek Jerzy, Rabicki Stanisław, Rachwalski Zdzisław, Rolnik Józef, Ste fański Zbigniew, Sucharzewski Andrzej, Śliwiak Tadeusz, Śmietana Bronisław, Tre benda Zbigniew, Wasachło Jerzy, Zieliński Jan.1961/62

Biłogras Stefan, Bodnar Jacek, Bryndza Jan, Dorocki Kazimierz, Drwięga Bog dan, Durda Tadeusz, Gackowski Stanisław, Huczko Stanisław, Husak Władysław, Iwańczyk Stefan, Janczura Tadeusz, Kaczorowski Marek, Kocur Marian, Kolano Aleksander, Krzyworączka Wojciech, Kurpiel Ryszard, Leżanka Wiesław, Mazurkie wicz Jerzy, Mielczarek Jan, Mycka Lesław, Opaliński Jan, Penar Ignacy, Pleśniar Tadeusz, Pyrcak Jan, Polechoński Władysław, Ryba Roman, Starościak Antoni, Szewczyk Andrzej, Sorek Ryszard, Tyneckł Jerzy, Wilk Jan, Wójcik Gerard.1962/63

Biedka Paweł, Bieniasz Maciej, Chomiszczak Andrzej, Dziduszko Andrzej, Dziu ban Antoni, Galik Janusz, Jurczak Jerzy, Kiełbasa Andrzej, Koczera Wiesław, Kuczma Henryk, Lorek Andrzej, Łagodzić Krzysztof, Łuczyński Jan, Maślany An drzej, Mycka Andrzej, Nowak Kazimierz, Rabicki Tadeusz, Ras Andrzej, Rudy Ja nusz, Sarakun Andrzej, Strzyżowski Kazimierz, Szczepkowski Andrzej, Świder Fe liks, Zołnierczyk Benedykt, Zołnierczyk Tadeusz.

Antypin Jerzy, Arendarczyk Dominik, Błodrowicz Ryszard, Chęć Andrzej, Ga domski Edward, Gefrerer Józef, Gołębiowski Krzysztof, Harajda Władysław, Izdeb ski Tomasz, Kotlarczyk Jerzy, Kunik Stanisław, Mazur Andrzej, Piotrowski Ta deusz, Podwapińskł Jerzy, Pucz Zdzisław, Salamak Jerzy, Stączek Andrzej, Szom bara Krzysztof, Szpak Leon, Turski Jan, Wereszański Stanisław, Woźny Edward, Zatwarnicki Eugeniusz.1963/64

Adamłak Marian, Arendarczyk Dominik, Borczyk Jerzy, Borczyk Andrzej, Go łębiowski Krzysztof, Hołubiecki Stanisław, Kimak Michał, Konieczny Janusz," Krza nowski Wacław, Lachiewicz Józef, Matysik Andrzej, Pastuszak Kazimierz, Pawiń ski August, Polańskł Stanisław, Rogowski Andrzej, Roman Eugeniusz, Schwarz Krystyn, Smoła Jan, Statiej Jerzy, Szewczyk Janusz, Szuba Aleksander, Szul Euge niusz, śmietana Aleksander, Tchórzewski Krzysztof, Węgrzyniak Andrzej, Władyka Mieczysław, Wójtów Roman, Zywczak Adam.

Anczakowski Jan, Bakalik Tadeusz, Bałut Henryk, Charchalis Jacek, Czech Wojciech, Dawidziak Grzegorz, Długosz Roman, Dębieć Stanisław, Kawecki Jerzy, Kociumbas Bogusław, Kopczyk Marian, Kotlarczyk Zygmunt, Malik Wiesław, Mar cinkowski Marian, Michalski Wacław, Michałkiewicz Ignacy, Mindur Zdzisław, Nazarkłewicz Tomasz, Pawliszewski Jerzy, Piecuch Wiesław, Porawski Jerzy, Przy było Jan, Skoczyński Jan, Szachnowski Konrad, Słuszkiewłcz Zygmunt, Szwarczyk Konrad, Tarnawskł Jerzy, Teśniarz Mieczysław.1964/65

Błaszczuk Zdzisław, Borczyk Tadeusz, Cyganik Franciszek, Chłopik Roman, Dietrich Andrzej, Garbaczewski Edward, Gembalik Zbigniew, Hydzik Janusz, Ja dach Stanisław, Jaklik Janusz, Kobylański Jan, Kuzian Józef, Leśniak Mieczysław, Mandzelowski Aleksander, Łuczejko Antoni, Piotrowski Zbigniew, Radzejowski Ja nusz, Rudy Jerzy, Schmidt Wojciech, Skrobała Czesław Słuszkiewicz Ireneusz, Struś Marian, Suchaniak Wacław, Suwała Ryszard, Szajna Stanisław, Trendel Stanisław, Władyka Antoni, Wojtas Zygmunt, Zabłotny Ryszard.

Bartkowski Czesław, Brygidyn Andrzej, Drwięga Ryszard, Dzięgałło Andrzej, Gajewski Andrzej, Gawlewicz Marian, Grimm Gabriel, Handek Janusz, Iwańczyk Wojciech, Kałamucki Andrzej, Kawa -Jan, Kocot Jacek, Koczeń Piotr, Krępulec Jan, Langeteid Ryszard, Lewandowski Stanisław, Litwin Jan, Majkowicz Mikołaj, Ohar Tadeusz, Patronik Władysław, Porowski Jerzy, Przystasz Zdzisław, Rełtinger Jerzy, Rogowski Adam, Rogus Henryk, Sebastiański Paweł, Stabryła Zygmunt, Stach Marian, Sławarczyk Antoni, Topolski Ryszard, Winiarski Jan, Zawadzki Zbig niew, Ząbkiewicz Jerzy, Zubik Jerzy.1965/66

Adamiak Anna, Błażowska Wiesława, Garbowska Maria, Hnat Jan, Jędrulak Leszek, Kaliniecka Elżbieta, Kluza Jadwiga, Kniaź Marta, Lisowska Lucyna, Lit win Stanisław, Łukaczow Michał, Marosz Jan, Maź Maria, Mołczan Danuta, Nawra caj Kazimierz, Piotrowski Edward, Polański Jan, Ratułowska Irena, Skoczyńska Urszula, Sochacki Andrzej, Sokół Henryk, Słapińska Katarzyna, Sternik Władysław, Twardy Jan, Witalis Marian, Wiłoszyński Wiesław.

Adamczyk Bronisław, Banasiewicz Halina, Bandurka Barbara, Bieleń Gustaw, Dębieć Julian, Dowbecki Andrzej, Granat Wiesław, Harłacz Maria, Kaszyca Marta, Kobajło Wiesław, Koszyk Antoni, Mielnikiewicz Lidia, Pyrcak Danuta, Rołh Jan, Serwa Barbara, Skoczyński Jerzy, Sokołowski Wojciech, Solon Kazimierz, Stani slawska Bogusława, Szymański Andrzej, Tołcz Maria, Wojtowicz Barbara, Żyłka Jan, Władyka Bożena.1966/67

Bernacki Andrzej, Chimiak Julian, Cwiklik Łucjan, Dowbecki Krzysztof, Drwięga Stanisław, Fedak Stanisław, Fic Adam, Florko Barbara, Florko Jan, Gra boń Izabela, Hryszko Krzysztof, Jayko Urszula, Jędrzejowski Jan, Kiełbasa Elżbie ta, Kijowski Stanisław, Kogut Zofia, Kolano Zofia, Kosior Tadeusz, Krasowski Zdzisław, Łach Maria, Piotrowski Marek, Rychlicka Zofia, Soboleska Elżbieta, Szczudlik Alicja, Szuber Janusz, Smiszkiewicz Bożena, Werszańska Lalisa. Wiś niowska Jadwiga, Wolwowicz Romana, Wołoszczak Teresa, Wójcicki Andrzej, Wro na Tadeusz, Zabiega Jan, Ząbkiewicz Elżbieta.

Baran Jerzy, Baranowicz Leszek, Bieleć Marian, Bojarczuk Remigiusz, Chytła Jerzy, Dańczyszyn Andrzej, Drwięga Jan, Fornal Roman, Futyma Jerzy, Gajowy Marek, Kaczor Wojciech, Kobiałka Bolesław, Kulpiński Marek, Michalski Janusz, Miciak Andrzej, Orlik Zdzisław, Pałała Marek, Przybyło Krzysztof, Rakoczy Wła dysław, Rudy Franciszek, Rymaszewski Ryszard, Sarama Jacek, Soboń Andrzej, Surman Wacław, Wanilista Lesław, Wilusz Henryk, Wiśniewski Wacław, Wojciesz czak Mieczysław.

Bednasz Maria, Boryczko Jadwiga, Galik Ewa, Garlicka Halina, Gubemat Jad wiga, Kobiela Krystyna, Kulisz Krystyna, Lisowska Eleonora, Łabaziewicz Elżbieta, Malik Lucyna, Mazurek Halina, Mróz Anna, Nahurska Anna, Niemaczek Teresa, Och Teresa, Paszkiewicz Maria, Pelczarska Danuta, Postawa Jolanta, Puzon Gra żyna, Ryniak Krystyna, Ryniak Maria, Sieniawska Maria, Sitarz Maria, Sobolak Jadwiga, Stabryła Maria, Starejko Krystyna, Szczerok Jadwiga, Wadas Urszula, Wojtowicz Maria.1967/68

Bentkowska Bogumiła, Biega Halina, Broda Bogusława, Buczek Piotr, Budka Anna, Charchalis Urszula, Chrząszcz Andrzej, Duraczyński Grzegorz, Dziok Sta nisław, Hydzik Janusz, Josz Alicja, Kaczor Danuta, Kopczyk Wanda, Kukła Adam, Kwolek Alina, Lisowska Bożena, Marcinków Zdzisław, Mason Władysława, Oberc Elżbieta, Oleksów Stanisław, Pawłowicz Teresa, Przybylska Marta, Rysz Stanisław, Szałajko Krzysztof, Szczepaniak Teresa, Wituszyńska Bogusława, Zawadzka Alicja, Zielińska Teresa, Zimoń Jerzy.

Ambicki Alfred, Białowąs Ryszard, Biega Ryszard, Bylica Halina, Chłopik Jan, Ferenc Elżbieta, Gankiewicz Helena, Jarosz Elżbieta, Kordasz Wanda, Kosiarska Janina, Kot Jan, Leśniak Barbara, Mleczko Józef, Palenica Barbara, Piątek Jolanta, Reczek Teresa, Byniak Elżbieta, Sikorska Wiesława, Szachnowska Barbara, Szcze pek Janusz, Strom Ryszarda, Szul Bogusława, Wicher Jerzy, Wójcik Jerzy, Zmuda Zygmunt, Żywiec Adam.

Ambicka Elżbieta, Arkabisz Maria, Bargieł Janusz, Bober Józef, Borczyk Kry styna, Ciepiela Stanisław, Cierpiał Janina, Czuchry Urszula, Doszlik Lucyna, Fedy siów Stanisław, Frost Bożena, Jakima Stanisław, Jakubowski Jan, Kaszewicz Jan, Kilar Irena, Kniaź Marek, Kucharski Andrzej, Mazur Urszula, Oklejewicz Anna,, Palmowska Anna, Pełech Barbara, Poprowska Bożena, Pyrcak Maria, Rudy Bar bara, Sabramowicz Żyta, Stach Izabela, Tomczewski Jan, Zuchowska Danuta.1968/69

Bartkowska Janina, Bieleć Anna, Bury Urszula, Charchalis Marek, Czerwińska Krystyna, Dzuban Jacek, Dzuban Jan, Graboń Bogusława, Kamińska Elżbieta, Kar nas Grażyna, Kielar Wojciech, Kosiba Józef, Kukła Grażyna, Marciniak Joanna, Maź Zofia, Nahurny Anna, Nędza Danuta, Olearczyk Tomasz, Pisiewicz Halina, Rachwalska Elżbieta, Robel Kazimierz, Ryniak Anna, Sadziński Eugeniusz, Skoczo łek Janina, Sobolak Czesław, Soboń Marta, Storoszczuk Maria, Tworzydlak Janusz, Witek Józef, Władyka Zofia, Zmarz Marek.

Anczakowski Lesław, Baranowicz Krzysztof, Bocheńska Wiesława, Czech Ja nina, Czerepaniak Daniel, Chmaj Janusz, Cyganik Marian, Cywińska Anita, Dereń Alina, Dębska Anna, Florczak Alicja, Gobis Krystyna, Jakubaszek Henryka, Ko bajło Krystyna, Kocot Marek, Kuzian Maria, Lurska Bożena, Madeja "Wanda, Matu sik Barbara, Penar Barbara, Ras Dorota, Rybka Liliana, Słuszkiewicz Danuta, Su chodolska Kazimiera, Szczerba Joanna, Traczewski Wacław, Wada Roman, Wa sachło Bożena.

Bąk Jacek, Bieleń Teresa, Bogusz Wojciech, Drwięga Bogusław, Fejkiel Teresa, Guzek Stanisław, Hydzik Ryszard, Irger Jerzy, Jaklik Maria, Koplarczuk .Halina, Kaszycki Janusz, Keck Małgorzata, Konarski Bogumił, Kornecki Jerzy, Kuc Anna, Kurek Jolanta, Laskowska Krystyna, Niedźwiecka Barbara, Ochar Janusz, Popik Jan, Postawa Lucyna, Puzon Elżbieta, Przybyło Wacław, Rodkiewicz Witold, Ro gowska Ewa, Sarama Marek, Słuszkiewicz Andrzej, Szczepański Wacław, Tarnaw czyk Józef, Tomczak Elżbieta, Wójcik Zofia, Wolwowicz Wojciech, Zielińska Regina.1969/70

Ze względu na reorganizację szkolnictwa nie składano egzaminów dojrzałości.1970/71

Adamski Jan, Bednarczyk Bogumiła, Bihun Bernadeta, Bogaczewicz Iwona, Bojarczuk Janusz, Chabior Eliza, Cwiąkała Iwona, Dengler Katarzyna, Dębieć Sta nisław, Figiel Janina, Gaber Wacława, Goleń Irena, Hejmo Danuta, Jaklik Marek, Jakubowska Teresa, Kaczmarska Marła, Kędzierska Izabela, Kluska Teresa, Kom ski Wiesław, Kopczyk Krystyna, Mielnikiewicz Bożena, Penkala Zygmunt, Puzon Kazimierz, Rolnik Antoni, Roman Alicja, Rudnicka Elżbieta, Skórka Andrzej, Sur man Małgorzata, Szczudlik Wacław, Switalski Tadeusz, Turczynowski Witold, Tru chan Grażyna, Walko Urszula, Zarnowska Anna.

Bednarska Krystyna, Bochnak Henryk, Dęć Elżbieta, Dąbrowska Grażyna, Ka szycka Barbara, Kawalko Marian, Kędroń Aniela, Kowalik Czesława, Lebryk Cze sława, Łabno Paweł, Menio Beata, Ogrodnik Maria, Paszkiewicz Elżbieta, Pietrz kiewicz Wanda, Podwapińska Ewa, Rakoczy Henryk, Sabramowicz Piotr, Sawczak Marek, Sławińska Elżbieta, Stączek Maciej, Wojtas Danuta, Zegarowicz Olga, Ząb kiewicz Barbara.1971/72

Bober Jerzy, Bochnak Janina, Borczyk Barbara, Borczyk Danuta, Dracz Bog dan, Jagoda Bożena, Kawski Wojciech, Kiczorowska Teresa, Kielar Jacek, Kowalik Marek, Krochmal Krzysztof, Kwaśnicka Barbara, Ławrynowicz Róża, ŁiUkomska Monika, Piotrowski Zbigniew, Rymanowicz Zygmunt, Sawa Jadwiga, Staruchowicz Paweł, Turkowska Joanna, Tynik Lucyna, Wrona Henryk.

Bednarska Janina, Biełniewicz Anna, Dżugan Joanna, Grimm Bernard, Gruber Marek, Herman Joanna, Hydzik Barbara, Jakima Eugeniusz, Jarosz Jan, Kilar Bar bara, Kiwior Irena, Krajnik Irena, Kuc Ewa, Kullanda Małgorzata, Lorenc Daniel, Omachel Mariusz, Pałuk Henryk, Pyrcak Henryk, Rybak Lucyna, Rysz Grzegorz, Winiarz Stanisław.

Białowąs Mieczysław, Drozd Janina, Gierlicka Domicelit, Kielar Małgorzata, Kiszka Maria, Koczera Ewa, Michalak Maria, Ochar Zdzisław, Szypłakowska Elż bieta, Walko Wiesława, Winnicka Romualda. Antczak Iwona, Biskup Grażyna, Dzioba Elżbieta, Garbacz Genowefa, Iwanecz ko Maria, Kozioł Ewa, Krzanowska Anna, Łąkawska Marta, Pietrzkiewicz Maria, Polańska Maria, Sokół Maria, Wilusz Stanisław, Wojciechowska Danuta, Wojtowicz Anna, Wolwowicz Anna.1972/73

Bagan Jolanta, Borczyk Małgorzata, Czajkowska Małgorzata, Dzurzyńska Marta, Goleń Barbara, Janicka Ewa, Kociubas Jerzy, Kozioł Marta, Krupowski Janusz, Majewska Barbara, Marciniak Wiktor, Marcinkowska Grażyna, Matusz Ireneusz, Micłak Marek, Misko Anna, Nowotarska Bożena, Oryszak Krystyna, Pankowski Piotr, Patała Małgorzatą, Piecuch Grażyna, Rogowska Anna, Rogozińska Ewa, Rychter Piotr, Sądecki Zbigniew, Słuszkiewicz Bożena, Statiej Rafał, Sworzeń Ma rian, Tołcz Alicja, Wędrychowicz Teresa, Wierzbicka Danuta, Zołnierczyk Krystyna.

Adamska Kazimiera, Baran Bogusław, Bober Lesław, Brojacz Władysław, Chrzanowski Zbigniew, Gadomska Joanna, Kaczor Jerzy, Kogut Halina, Kosowski Wojciech, Krawiec 'Ewa, Malinowski Jerzy, Niedzielska Maria, Niemiec Tadeusz Leonard, Niemiec Tadeusz Stanisław, Felczer Barbara, Puchalska Urszula, Sarama Tomasz, Sieniawska Bogumiła, Socha Wojciech, Soda Krystyna, Trzciniecka Elż bieta, Wiśniowski Zbigniew, Zielińska Bogumiła, Zebracki Maciej, Żołna Grażyna, Żyłka Henryka.

Biskup Elżbieta, Borsukiewicz Grażyna, Chmielewska Łucja, Dracz Lidia, Goł- da Urszula, Graboń Halina, Kaczor .Anna, Kopecka Maria, Kordys Krystyna, Kot Barbara, Nowak Ewa, Polańska Jadwiga, Ruda Ewa, Sikorska Krystyna, Sobolak Ryszarda, Szafrańska Urszula, Wiatrak Małgorzata, Wielgosz Barbara, Zielińska Ka mila, Ziembicka Kazimiera.

Apanasowicz Barbara, Baran Maria, Blama Józefa, Bogaczewicz Małgorzata, Filipczak Krystyna, Gbur Maria, Haduch Marta, Helińska Urszula, Jakubowska Danuta, Kot Kazimiera, Kondyjowski Janusz, Kremska Elżbieta, Kucharska Wik toria, Lachiewicz Tadeusz, Malik Zygmunt, Niemiec Maria, Orłowska Olga, Pal liardi Ewa, Podwapińska Jolanta, Prorok Anna, Przybylska Alina, Renbenbauer Jerzy, Rodkiewicz Helena, Różycki Ryszard, Rudnicki Tadeusz, Ryglińska Halina, Szałankiewicz Zofia, Trelka Maria, Zakrzewska Dorota.1973/74

Adamska Grażyna, Babiak Jolanta, Bakalik Krystyna, Banasiewicz Marek, Bła żowska Ewa, Chabior Halina, Cwiertnia Maria, Dąbrowska Halina, Froń Krystyna, Gołąbek Andrzej, Górowska Jolanta, Jaklik Antoni, Józefczyk Zbigniew, Kijowski Franciszek, Kilar Danuta, Korczak Wacław, Król Zbigniew, Łukomski Jan, Malik Elżbieta, Maślany Wacław, Michniowski Grzegorz, Nocuń Jolanta, Nawrót Anna, Nycz Anna, Pałacka Małgorzata, Płonka Krystyna, Pyrcak Wiesław, Siedlecki An drzej, Sobolewski Janusz, Węgrzyn Halina, Wolińska Krystyna, Żyłka Barbara.

Bal Tadeusz, Bazylak Marian, Bieganowski Michał, Biłaś Tadeusz, Drozd Sta nisław, Duszczyński Stanisław, Fedak Wacław, Goneł Jerzy, Góralczyk Jerzy, Hej mo Marek, Hejnold Jerzy, Hydzik Janusz, Jadczyszyn Tomasz, Jakubowski Bole sław, Kawa Marian, Kobiałka Andrzej, Kraczkowski Marian, Malinowski Paweł, Menio Lesław, Nahumy Marian, Raczkowski Zdzisław, Radożycki Adam, Radwań ski Mieczysław, Rudy Bogdan, Switalski Wojciech, Trzciniecki Roman, Winiarz Władysław.

Bocheńska Maria, Bodziak Lucyna, Cebuta Renata, Chrząszcz Barbara, Czoper Ewa, Daszyk Elżbieta, Garbaczewska Renata, Jaworska Bożena, Kotlarz Danuta, Król Alicja, Krajnik Anna, Kseniak Dorota, Kurek Krystyna, Kurpiel Izabela, Kur pik Maria, Kurpik Wojciech, Łobaśiewicz Grażyna, Marciniak Barbara, Mazurek Małgorzata, Rochacewicz Lucyna, Rosłanowska Barbara, Ryznar Michalina, Stach Danuta, Starego Urszula, Słaśkowiak Anna, Zgódko Elżbieta, Żyłka Marta. Baranowska Danuta, Biega Barbara, Drozd Emilia, Fabian Lucyna, Geterd Ali cja, Gruber Barbara, Grzebień Elżbieta, Haduch Jadwiga, Jodłowska Halina, Kuś nierz Wanda, Kwolek Elżbieta, Lozańska Wanda, Maciejowska Ryszarda, Malec Kazimiera, Nestorowie Marta, Olearczyk Dorota, Pająk Maria, Radomska Maria, Stach Danuta, Stafiej Bożena, Węgrzyn Maria, Wolwowicz Maria.1974/75

Bielec Andrzej, Bober Maria, Charchalis Lesław, Chaszczyńska Bożena, Chrząszcz Anna, Cyganik Anna, Czajkowska Krystyna, Daszyk Agata, Dydek Anna, Gołębiowski Tomasz, Grela Józefa, Gruszecka Agnieszka, Hnat Marian, Jaklik Anna, Kaleta Barbara, Karnat Maria, Kawałek Tadeusz, Kniaź Barbara, Kobiela Lidia, Kowalski Andrzej, Król Kornelia, Madej Jolanta. Osękowska Anna, Pelczarski Tadeusz, Pisiewicz Zbigniew, Rachwał Małgorzata, Romańczyk Lucyna, Rydzik Krystyna, Rzońca Elżbieta, Sawczak Małgorzata, Siedlecka Ewa, Szostak Alicja, Śmietana Stanisław, Truszkiewicz Elżbieta, Żołnierczyk Anna.

Błażejowski Stanisław, Chmura Dorota, Czyrski Adam, Dmitrzak Grażyna; Gar baczewski Tadeusz, Graboń Ewa, Kaczorowska Joanna, Kogut Ewa, Kurkarewicz Małgorzata, Mądry Teresa, Niedzielski Tadeusz, Okarma Krystyna, Pacławska Da nuta, Robel Andrzej, Rogowski Jacek, Rolnik Marta, Ryniak Jerzy, Słuszkiewicz Leonard, Starościak Małgorzata, Suchaniak Krystyna, Szumilas Bogusław, Szymań ska Joanna, Śliwa Ewa, Trzciniecka Małgorzata, Wąsowicz Ewa, Wójcik Lucyna.

Białogłowicz Teresa, Dzięgałło Urszula, Florian Teresa, Gromek Alicja, Iwa neczko Wacław, Janzer Jadwiga, ŁoźańsKa Alicja, Łuczycka Barbara, Mikołajewicz Elżbieta, Niedzielska Helena, Piecuch Bogusława, Rybak Janusz, Sasko Wanda, Sowa Teresa, Stróżowska Maria, Wituszyńska Anna, Wojtuszewska Maria, Woźniak Barbara, Zajączkowska' Ewa.1975/76

Bernatowicz Teresa, Bluj Małgorzata, Bochnak Joanna, Bocbnak Zenon, Bojar czuk Marzena, Borczyk Antoni, Cegieł Marcin, Cygan Anna, Czajkowska Marta, Dulęba- Mariusz, Gosztyła Ewa, Gołąbek Elżbieta, Harłamor Marek, Karaczkowska Urszula, Kopczak Wojciech, Kukła Urszula, Kuźmiar Elżbieta, Leśniak Małgorzata, Majko Mirosław, Maślany Janusz, Nowak Marian, Orzech Małgorzata, Patała Andrzej, Pelczar Henryk, Raczkowska Lucyna, Ruda Danuta, Ryznar Ewa, Słaba An na, Sokołowska Barbara, Szczęsna Danuta, Turkowski Paweł, Witkowicz Grażyna, Wolińska Małgorzata, Wójcik Waldemar.

Adamska Mieczysława, Banasiewicz Bożena, Ciupa Wacław, Dąbrowska Jad wiga, Dziuban Józef, Fill Ewa, Froń Elżbieta, Kwolek Alicja, Lanko Bogdan, Mar kowski Marek, Mendofik Grażyna, Michniowska Marta, Michniowska Urszula, Nasiadka Danuta, Nycz Elżbieta, Paluch Józef, Penkala Jacek, Raczkowska Bar bara, Sabat Krzysztof, Serednicka Elżbieta, Sieczkowska Teresa, Siekierzyńska Ka tarzyna, Stępkowski Tomasz, Surowiak Marta, Szychowska Lucyna, Ziembicka Mał gorzata.

Borek Józefa, Bukowczyk Joanna, Czech Teresa, Drącz Irena, Drwięga Bogu miła, Kaczorowska Iwona, Kolińska Bogusława, Kowalik Renata, Koźma Teresa, Królicka Krystyna, Krukar Elżbieta, Lipka Małgorzata, Maciejowska Kazimiera, Madalińska Anna, Madałińska Elżbieta, Mindur Bożena, Pańko Maria, Rakoczy Ry szarda, Rejdak Bożena, Różowicz Janina, Ryniak Małgorzata, Serafin Beata, Sierant Bożena, Sokołowski Bogdan, Wojdyła Urszula, Wójcicka Maria, Zabłotna Elżbieta, Zajdel Wanda, Żyłka Maria.1976/77

Borowy Jolanta, Czerwiński Ireneusz, Drozd Wojciech, Drwięga Jolanta, Dulęba Witold, Faluszczak Andrzej, Gibczyńska Maria, Haduch Marta, Hydzik Krzysztof, Janik Bożena, Józetczyk Danuta, Kasperkowicz Anna, Kawczyński Grzegorz, Kieł basa Marian, Kokoszka Daniela, Komański Andrzej, Komski Zbigniew, Korczak Ewa, Kocniowska Anna, Kowalska Nina, Kubit Jan, Marcinkowska Lucyna, Michoń Małgorzata, Misko Zbigniew, Mołas Wacław, Napora Teresa, Olszewski Leszek, Ol szewski Maciej, Oryszak Irena, Pęcak Józef, Piotrowski Andrzej, Rogowski Ryszard, Ryniak Małgorzata, Szczudlik Jadwiga, Szczurko Henryk, Szpacka Stanisława, Swięcański Jerzy, Zając Alicja.

Beksiński Tomasz, Bielański Stefan, Błaszczak Halina, Caryk Urszula, Czura Tadeusz, Dąbrowski Grzegorz, Ekert Marta, Ekert Urszula, Gajewski Grzegorz, Gę buś Halina, Gliwa Tadeusz, Głód Grażyna, Hryszko Bogusław, Konieczna Lucyna, Koźma Ryszard, Kucharski Witold, Leśnik Iwona, Lipińska Halina, Lipowski Mi rosław, Menio Małgorzata, Mielecka Mirosława, Nabywaniec Elżbieta, Rodkiewicz Jerzy, Siedlecka Małgorzata, Smorul Alicja, Strachocki Jerzy, Szostak Marek, Szur lej Beata, Slusar Małgorzata, Urban Wojciech, Wajda Teresa, Wilk Andrzej, Wy rzykowski Artur.

Barszczewska Krystyna, Borycki Janusz, Białecka Aleksandra, Bieleć Anna, Czuchry Anna, Gadomska Marta, Hydel Irena, Jasłowska Jolanta, Kielar Andrzej, Krauzer Ireneusz, Król Jadwiga, Krupska Maria, Kseniak Teresa, Kunert Grażyna, Labas Halina, Lipińska Anna, Lisowska Małgorzata, Lozańska Beata, Makarska Jolanta, Niemiec Danuta, Pleśniarska Henryka, Prorok Danuta, Ryniak Halina, Sas ko Jadwiga, Serednicka Janina, Sokół Joanna, Stabryła Józef, Starego Grażyna, Stanarczyk Halina, Śliwa Anna, Tomak Krystyna, Truszkiewicz Urszula, Trześniow ska Małgorzata, Twers Jan, Wanielista Mariola, Wijas Elżbieta, Wileczek Aleksan der, Wilk Elżbieta, Wojtas Grażyna, Wojtowicz Irena, Wojtowicz Bożena.

Bentkowska Maria, Biłaś Ewa, Bogaczewicz Bożena, Dębieć Marzena, Haduch Alicja, Hydzik Maria, Jakubowska Kazimiera, Kluska Małgorzata, Kociszewska Da nuta, Kocot Lubomiła, Król Mirosława, Królik Teresa, Latusek Bożena, Malinowska Krystyna, Matusz Marta, Micheńko Bożena, Najbar Ewa, Okarczyk Leonarda, Ra don Anna, Rudy Elżbieta, Rydzik Elżbieta, Rysz Anna, Samochwał Alina, Sasko Maria, Sieczkowska Maria, Skalicka Zofia, Staśkowiak Małgorzata, Szczurowska Urszula, Szul Barbara, Tutak Bernadeta, Tyłka Małgorzata, Węgrzynowska Jad wiga, Żyłka Halina.1977/78

Adamska Urszula, Bielecki Jacek, Błażowski Łukasz, Borczyk Jerzy, Broniewska Renata, Bury Zygmunt, Chrobak Małgorzata, Chruszczyk Małgorzata, Ciosmak Waldemar, Cyran Andrzej, Grądalska Bożena, Grzebień Ewa, Kafara Alina, Kikta Janusz, Komenda Paweł, Kordas Maciej, Kordela Zofia, Kowalik Grażyna, Kroch mal Andrzej, Król Andrzej, Lanko Mirosława, Myśliwiec Barbara, Piątek Ma riola, Pniak Ewa, Polityńska Ewa, Rabczak Roman, Sałaban Zbigniew, Skórka Wojciech, Smuga Anna, Sołtysik Gabriel, Staruch Danuta, Szczurko Krystyna, Śli wa Henryk, Tomczewski Krzysztof, Wielgomas Włodzimierz, Zołnierczyk Alicja.

Antoniewicz Alicja, Antoszewska Ewa, Bułdak Zofia, Dziuban Krystyna, Gralka Ewa, Hydzik Elżbieta, Jakubaszek Regina, Kaczałuba Danuta, Kalemba Maciej, Kamat Jolanta, Kielar Małgorzata, Kiszka Ewa, Klimek Mariola, Koszyk Elżbieta, Kowalik Jolanta, Kowalska Alicja, Krawiec Marzena, Matysiak Marta, Mazur Ewa, Nowak Zbigniew, Orłowska Bożena, Orzech Stanisław, Paszkiewicz Iwona, Petrył ka Lucyna, Piszyk Maria, Rec Grażyna, Szpotko Ewa, Toczek Barbara, Wesołkin Małgorzata, Węgrzynowska Maria, Wojnarowska Urszula, Zajdel Urszula.

Belina Tadeusz, Bodziak Barbara, Borowska Jadwiga, Brud Kazimiera, Czaj kowska Ewa, Dzedzicki Wojciech, Froń Małgorzata, Gołda Elżbieta, Jakieła Mał gorzata, Kurpiel Maria, Kwolek Wanda, Laskowska Anna, Malinka Adam, Olech niewicz Artur, Orzech Wojciech, Paryżak Elżbieta, Pelczar Bożena, Pielech Ewa, Pietrzkiewicz Dorota, Piszko Wanda, Pytlowany Ryszard, Rymar Barbara, Sabat Jacek, Struś Bogdan, Solon Barbara, Stafiej Witold, Strzyżowski Andrzej, Szal Kry styna, Tyłka Ewa, Wójcik Jolanta, Wrzuszczak Alina.

Anyszewska Małgorzata, Chodakowska Grażyna, Dżoń Zofia, Michta Aldona, Mikuś Bożena, Niemczyk Maria, Pleśniewska Dorota, Skwara Renata, Sokół Joanna, Sokół Maria, Tracz Maria, Twarda Anna, Winnicka Zofia, Wolańska Jolanta.1978/79

Bałon Jolanta, Białecka Maria, Borowlec Małgorzata, Chrząszcz Wiesław, Chy tła Jolant, Czają Zygmunt, Czajkowska Bożena, Drwięga Wanda, Jasiński Janusz, Kaczorowski Paweł, Labas Iwona, Matuszew Aleksander, Matusz Anna, Mazur Ire neusz. Mazurek Lucyna, Mielecka Małgorzata, Mijał Witold, Nizioł Beata, Olbert Jacek, Olszewski Jarosław, Piechowicz Stanisław, Rolnik Ewa, Skiba Anna, Smuga Witold, Solon Elżbieta, Staniszewska Barbara, Strzelecki Dariusz, Twardy Małgo- rzata, Zapolski Krzysztof, Zgódko Marek, Żak Stanisław, Zyglewicz Aleksandra.

Adamska Barbara, Bali Anna, Bąk Tadeusz, Bieniek Ireneusz, Bieniek Piotr, Blecharczyk Grzegorz, Charchuł Krystyna, Chorostyńska Dorota, Czernicka Kry styna, Dereń Maria, Długosz Dorota, Dufrat Zbigniew, Filipczak Barbara, Fill Alek sandra, Głód Marta, Harna Maciej, Jadczyszyn Monika, Jaworska Małgorzata, Kot Lesław, Krawczyk Wojciech, Kot Władysława, Lewek Magdalena, Łuczycka Maria, Łukacz Bernadeta, Malik Zofia, Patent Eugenia, Perkołup Alicja, Pielech Maria, Rysz Agnieszka, Sabat Alina, Sikorski Henryk, Starościak Maria, Strachocka Do rota, Turek Halina, Wojtoń Maria, Wólczański Artur, Woźna Anna.

Bochnak Jadwiga, Borczyk Andrzej, Cecuła Anna, Chytła Halina, Jurczak Lu cyna, Kocyłowska Elżbieta, Labas Elżbieta, Nocuń Elżbieta, Packanik Elżbieta, Pę cak Emilia, Piecuch Alicja, Pierożyńska Magdalena, Ratułowski Tomasz, Sabat Ha lina, Sabat Teresa, Stabryła Dorota, Stadnik Maria, Szałajko Marta, Toczek Agata, Zielińska Donatylia, Warchoł Bożena, Wilus Zygmunt, Wołk Mołgorzata, Wydrzyń ska Elżbieta, Żak Bogdan.

Bętkowska Krystyna, Bętkowska Maria, Dracz Barbara, Głodek Danuta, .Go lemo Lucyna, Haduch Bożena, Jasińska Mieczysława, Kolemba Małgorzata, Kijow ska Ewa, Komańska Alicja, Kordas Jacek, Kowal Jerzy, Kowalska Teresa, Koźma Anna, Kucharska Anna, Marszałek Maria, Mączałowski Ryszard, Niemiec Leoka dia, Pałys Anna, Przystasz Marian, Pukszta, Janusz, Samochwał Anna, Stankiewicz Teresa, Strachocka Ewa, Turek Mirosław, Wójcik Elżbieta, Suwała Arkadiusz.1979/80

Baczą Gracjan, Balwierczak Wojciech, Bentkowskł Krzysztof, Bukowski Jacek, Chytła Jerzy, Czajkowska Jadwiga, Fedak Paweł, Gać Jolanta, Gerla Zbigniew, Go larz Dorota, Grzela Grażyna, Janusz Bogumiła, Jonarski Aleksander, Komenda Małgorzata, Konieczny Artur, Mąka Edward, Michalski Jarosław, Mielecka Anita, Moskal Robert, Nahurski Waldemar, Piecuch Krystyna, Pniak Małgorzata, Racz kowski Robert, Rudy Alina, Sawczak Alicja, Skwara Grażyna, Smuk Maria, Sołecki Marek, Soroczyńska Ewa, Sudoł Alina, Szelka Magdalena, Tasz Bogusław, Zachar ska Małgorzata.

Bal Ewa, Bańczak Halina, Bar Maria, Błlko Iwona, Błasik Witold, Cycoń Mał gorzata, Czajkowska Ewa, Dworzańska Jolanta, Froń Dorota, Gadowski Stanisław, Huczko Barbara, Hejmo Marta, Kikta Wacław, Kocyłowska Urszula, Kozłmor Ewa, Krasicka Barbara, Kuczma Marta, Kwolek Mariola, Laskoś Lucyna, Mazurek Beata, Milczarska Anna, Mroszczyk Jolanta, Nabywaniec Jolanta, Nester Lesław, Nowak Beata, Pawlik Małgorzata, Pelczar Barbara, Potocka Ewa, Romaniak Ewa, Słudyła Barbara, Sokołowski Krzysztof, Wanielista Alicja, Wojtowicz Danuta, Ząbkiewicz Marek.

Barszczewska Iwona, Bartkowskł Robert, Bocoń Elżbieta, Bukowczyk Danuta, Czerwińska Ewa, Figiel Mariola, Filipczak Barbara. Hadzik Małgorzata, Kochańska Bogumiła, Kamiński Zbigniew, Kot Małgorzata, Lutusek Marian, Lisowska Korne lia, Łasowski Artur, Łazar Danuta, Maciejewska Urszula. Mackiewicz Tadeusz, Ma łek Janusz, Masłyk Bożena, Olearczyk Krzysztof, Pałys Renata, Penar Robert, Poł diak Marta, Premłk Zdzisław, Puczko Elżbieta, Szulc Joanna, Szuwart Lesław, Wil czek Piotr, Wojtowicz Krystyna, Wolanin Tadeusz, Wolańskł Lesław, Zagórski Ja rosław, Zmarz Marta. Zołnierczyk Małgorzata.

Antoń Andrzej, Adamska Małgorzata, Bakalik Wiktor, Bieda Renata, Buma- towska Krystyna, Długosz Roman. Dufrat Grażyna, Drwięga Beata, Florko Joanna, Gagatko Lidia, Gołda Anna. Jasłk Joanna, Kawecka Elżbieta, Komasiewicz Ewa, Kornecka Barbara, Leś Beata, Młchniowska Beata, Morosko Maciej, Patromk Ma- ciej, Ruda Marzanna. Sobkowicz Anna, Stasiczak Alicja, Szałankiewicz Lesław, Truszkiewicz Maria, Turek Danuta, Wach Anna, Wach Grażyna, Wesoła Maria, Winnicki Jacek, Wróblewska Elżbieta, Wożniak Jerzy, Wożniak Krzysztof.1980/81

Bartkowska Jadwiga, Cyran Jan, Czytajło Jolanta, Chrząszcz Beata, Inglot Arletta, Jakiel Andrzej, Kijowska Zofia, Kopczak Małgorzata, Kołodziej Leokadia, Król Małgorzata, Książek Bożena, Kunik Bogdan, Marcinkowski Artur, Milla Małgorzata, Paszkiewicz Dorota, Petryłka Liliana, Raczkowski Zygmunt, Skarbowski Wincenty, Stabryła Joanna, Ściborowicz Agata, Wanielista Dariusz, Wróbel Beata, Wójcicka Lucyna, Zadylak Bogusława, Zaleska Dorota, Żołnierczyk Bogusław. Adamiak Grażyna, Ambicka Marta, Bałda Waldemar, Barć Grzegorz, Biskup Lucyna, Blecharczyk Wojciech, Bocheńska Małgorzata, Dąbrowska Jolanta, Fiedeń Brygida, Kopyrko Elżbieta, Latoś Małgorzata, Małek Alina, Nabywaniec Ewa, Niemczyk Lidia, Pagacz Beata, Paszkiewicz Ewa, Popek Małgorzata, Popiel Halina, Pudło Roland, Radwański Andrzej, Rożek Mariola, Sęp Halina, Siedlińska Iwona, Stawarczyk Wojciech, Szczepańska Beata, Szurek Mariusz, Szybka Halina, Szydło Regina, Wanielista Janusz, Węgrzyńska Halina, Wojtowicz Marek, Zimny Kinga, Zyglewicz Jolanta.

Borczyk Jolanta, Ciupka Halina, Delekta Monika, Drwięga Ewa, Fic Bożena, Izdebska Halina, Hess Teresa, Jakima Ewa, Klecha Łucja, Koziołł Marta, Łuczak Małgorzata, Małysa Magdalena, Przystasz Beata, Puczko Barbara, Markowska Bogusława, Sokołowska Beata, Suwała Dorota, Toczek Jerzy, Wojnicka Ewa, Wroniak Alicja, Zarych Małgorzata, Zielińska Bernadetta. Adamiak Ryszard, Antkowiak Halina, Budziak Barbara, Dańczyszyn Bożena, Dobosz Krystyna, Hryszko Jerzy, Jaworski Marek, Kabała Lucyna, Kasprzyk Krystyna, Kondyjowska Alicja, Kostur Barbara, Koszyk Alina, Krowiak Krystyna, Małek Andrzej, Mermer Jadwiga, Mycka Marta, Niemczyk Robert, Obal Maria, Piotrowska Ewa, Pszonak Lucyna, Reiss Zbigniew, Ryniak Barbara, Sabat Adam, Sadlik Joanna, Wilk Halina, Wojnarowska Joanna, Zarzyka Grażyna.1981/82

Bednarczyk Małgorzata, Broniewska Wioletta, Burczyk Jacek, Bylińska Lucyna, Cech Zofia, Cecuła Jolanta, Gac Mariusz, Gadomska Małgorzata, Hydzik Danuta, Karnas Witold, Kijowski Roman, Komańska Ewa, Kordela Dorota, Kordus Robert, Koryto Barbara, Łach Alina, Nizioł Artur, Paszta Magdelana, Piątek Lesław, Rabczak Ireneusz, Radwańska Grażyna, Szuba Elżbieta, Teśniarz Elżbieta, Wielgomas Mirosława, Wójcik Marta, Zahaczewska Beata, Żywicka Teresa. Bar Anna, Bar Maria, Bąk Krystyna, Bikowska Iwona, Bończak Jadwiga, Cecuła Marta, Cymerman Małgorzata, Furlik Marian, Hyrcza Ewa, Jarecka Teresa, Kluska Janina, Kocyłowska Maria, Łopuszańska Beata, Majko Iwona, Mendofik Halina, Olejko Andrzej, Posadzka Małgorzata, Stachowicz Grażyna, Świerzowicz Anna, Szmidt Barbara, Szymańska Zdzisława, Wal Janusz, Wolański Wiktor.

Antoń Robert, Burnatowska Dorota, Bury Małgorzata, Ciosmak Anna, Depa Krystyna, Drwięga Beata, Folcik Anna, Jonarska Agata, Kapcio Małgorzata, Kobiela Robert, Kuzianik Barbara, Kowalski Witold, Krowiak Irena, Latoś Ewa, Latusek Anna, Mąka Maria, Nabywaniec Urszula, Niżnik Bożena, Oberc Stanisława, Pasińska Joanna, Popiel Jadwiga, Radwańska Anna, Rymar Agata, Sawicka Małgorzata, Sawicki Adam, Skałkowski Grzegorz, Sulima Renata, Tomoń Janusz, Topolewicz Katarzyna, Turek Grażyna, Twardy Grażyna, Wiejowski Adam, Wojtowicz Andrzej, Wojtowicz Marek, Wróbel Danuta, Zajdel Maria.

Bajgier Anna, Balwierczak Adamia, Bendza Bogdan, Bińkowicz Bożena, Ćwikła Robert, Fejdasz Kazimierz, Makowski Marian, Niemiec Teresa, Pastuszczak Andrzej, Płonka Małgorzata, Radwański Janusz, Robel Mariusz, Rogowska Ewa, Sieńczak Janusz, Szadkowski Maciej, Szajnowski Maciej, Szamra Walentyna, Zegar Maria, Zwierzyńska Bernarda, Raczkowski Witold.1982/83

Andrejko Dariusz, Bloch Dorota, Bursztyn Jan, Chrząszcz Małgorzata, Dargiel Irma, Dołżycki Adam, Dżoń Jan, Grzyb Leszek, Janusz Mariusz, Józefczyk Ewa, Kawczyńska Katarzyna, Kłodowski Janusz, Kozimor Jerzy, Majda Andrzej, Mandziak Dorota, Marzec Katarzyna, Moskal Beata, Niemiec Robert, Pastuła Agata, Przystasz Alicja, Radzik Agata, Rolnik Bernadetta, Rzepecka Sabina, Staruchowicz Alicja, Szczepański Bogusław, Szurlej Witold, Wojtuszewska Beata, Wolan Renata, Wójcik Mariola, Zadylak Dorota, Ząbkiewicz Barbara, Zoszak Jacek. Adamiak Małgorzata, Bakalik Alicja, Berbeka Alicja, Biega Agata, Biskup Beata, Cecuła Renata, Chomiszczak Tomasz, Czerwińska Anna, Czytajło Mieczysław, Dańczyszyn Krystyna, Drwięga Ewa, Durda Magdalena, Dziedzicka Beata, Ceisler Marta, Haduch Jolanta, Hajduk Bernadetta, Kogut Mariola, Kowalewska Beata, Kuzian Bożena, Leszczyszyn Beata, Mermer Beata, Mielecka Maria, Mularczyk Lucjan, Osenkowska Barbara, Patała Małgorzata, Przystasz Tomasz, Rodkiewicz Ryszard, Smolik Renata, Stach Jacek, Sefanowski Paweł, Szybiak Waldemar, Wajda Agata, Węgrzyn Irena.

Batycka Małgorzata, Bluj Mariola, Bylińska Zdzisława, Chorostyńska Elżbieta, Chrząszcz Joanna, Drwięga Marek, Cierad Jadwiga, Colowska Dorota, Cniady Halina, Jakiel Małgorzata, Jaworski Andrzej, Kędra Anna, Klimowicz Witold, Kowalewicz Beata, Kozimor Dorota, Kuczma Jolanta, Menio Marta, Michaliszyn Mirosława, Najsarek Jolanta, Pankiewicz Michał, Reiss Krzysztof, Siwińska Lucyna, Szyszka Marek, Teleżyńska Beata, Wrona Katarzyna, Wróbel Jolanta, Wójtowicz Lucyna, Zaleska Joanna.

Ciupka Zofia, Ciuk Paweł, Fabian Barbara, Florek Tomasz, Garbaszewski Stanisław, Jus Joanna, Kaszewicz Renata, Krupska Teresa, Leszczyński Janusz, Makarewicz Adam, Makarowski Bogdan, Mazur Małgorzata, Radwańska Romana, Rysz Anna, Sabat Renata, Sadlik Helena, Sitek Wincenty, Skalska Beata, Stach Beata, Sowa Magdalena, Wanielista Anna, Wiernik Wioletta, Zapotoczna Małgorzata, Żak Wacław.1983/84

Anna Andruszko, Brygidyn Maciej, Czają Marek, Demczak Grzegorz, Dębski Dariusz, Długosz Jarosław, Dydio Mariola, Fal Małgorzata, Filip Nina, Jaracz Grzegorz, Kaczmarski Krzysztof, Komańska Małgorzata, Krawczyk Adam, Krochmal Agata, Lisik Wojciech, Magusiak Beata, Oklejewicz Maciej, Oryszak Waldemar, Pilch Bogdan, Salamak Marek, Skwarcan Jadwiga, Skwarcan Marzanna, Szul Ewa, Suszko Wacław, Wojtaszak Janusz, Wojtuń Iwona. Bartkowska Małgorzata, Cichowska Beata, Chorostyńska Marzena, Chyra Tomasz, Demianiuk Dorota, Dziedzic Marta, Geisler Anna, Grzywaczewska Joanna, Kamińska Maria, Karaczkowska Anna, Klamut Beata, Kopiec Jadwiga, Królicka Agata, Kuszewska Ewa, Łukaszewska Agata, Mussur Maria, Ochęduszko Dariusz, Pasierbowicz Danuta, Pastuszak Mariola, Piecuch Barbara, Prędki Tomasz, Rogozińska Beata, Romaniak Andrzej, Sienkiewicz Małgorzata, Sokół Maria, Szymańska Iwona, Węgrzyn Agnieszka, Wolak Sylwester.

Burczyk Agata, Cap Lucyna, Chrząszcz Jolanta, Chytła Marta, Cupryk Anna, Czarniawa Beata, Dulba Tomasz, Fic Tomasz, Gajewski Jakub, Kowalczyk Renata, Kulczycki Wit, Małek Wojciech, Makarewicz Ewa, Mazankiewicz Marta, Mączka Jacek, Mermer Małgorzata, Michniowska Halina, Napora Joanna, Paradiuk Beata, Pawlik Halina, Pilszak Maria, Pleśniarska Magdalena, Radwańska Małgorzata, Rejdak Aneta, Robel Joanna, Ryś Marzena, Ślusarz Ewa, Walus Ewa, Woskowicz Wojciech, Zimny Monika, Ziemiańska Lucyna.

Bili Agata, Brejta Bernadetta, Cieśluk Barbara, Czuchry Barbara, Czyż Elżbieta, Florko Piotr, Dyrkacz Beata, Daszyk Jolanta, Folczyk Renata, Klęczek Elżbieta, Kochanowska Ewa, Konieczko Jolanta, Kopacz Ewa, Lozańska Joanna, Matuszek Małgorzata, Mazur Beata, Mielnik Mirosława, Penar Marta, Petejko Małgorzata, Pisula Małgorzata, Pleskacz Danuta, Płoszaj Janusz, Polański Marian, Prajsnar Marta, Przybyła Regina, Słabczyńska Mieczysława, Solińska Barbara, Szumilas Wojciech, Wener Wanda, Wesoła Joanna, Wierzbicka Lucyna, Wolan Danuta, Wojtowicz Iwona, Zubik Barbara1984/85

Adamowska Grażyna, Bałon Beata, Brodzicki Maciej, Buczek Jerzy, Ciomcia Barbara, Czapla Ewa, Dynowska Agnieszka, Córka Beata, Iwaniszyn Adam, Jaklik Wojciech, Jantosz Leszek, Kądziołka Krystyna, Kaliniecka Małgorzata, Lewandowska Elżbieta, Maciejewicz Beata, Mazur Ewa, Mazurkiewicz Krzysztof, Milczanowski Wiesław, Nowak Teresa, Sawczak Ewa, Słapiński Wojciech, Srogi Małgorzata, Sroka Piotr, Stabryła Tamara, Stenik Ewa, Szczurowski Janusz, Tasz Grzegorz, Wałecka Urszula, Wanielista Renata.

Adamiak Joanna, Berdysz Jacek, Bil Małgorzata, Błońska Jolanta, Buczek Beata, Bujas Piotr, Bukład Krystyna, Czuba Bogumiła, Domagalska Beata, Dymnicka Ewa, Fibuch Daniel, Froń Małgorzata, Gebus Bożena, Lorenc Dorota, Łabaj Bemadetta, Maczużak Alicja, Mazur Beata, Mazurek Ewa, Pacławska Aldona, Penc Danuta, Pilawska Beata, Sałak Beata, Siwak Małgorzata, Śliwiak Bożena, Wierdak Dorota, Wojtuń Katarzyna, Zaborowska Beata, Zając Marta, Zych Elżbieta, Żak Iwona.

Barańska Joanna, Bury Żyta, Czopor Krystyna, Czytajło Żyta, Deryło Bogdan, Dudek Anna, Dudek Zofia, Florko Dorota, Gładysz Wioletta, Jabłoński-Buchelt Grzegorz, Kapcio Renata, Kawala Maciej, Kluska Anna, Kowalska Barbara, Kruczkiewicz Beata, Kukła Halina, Lubińska Anna, Małek Renata, Matysik Mariusz, Mielecka Agata, Pietrzkiewicz Joanna, Piszko Jolanta, Polański Tomasz, Rychlicka Dorota, Siwulska Elwira, Skoczołek Janina, Surówka Ireneusz, Szałankiewicz Małgorzata, Szelest Anna, Szyszka Joanna, Zygmunt Krystyna.

Adamiak Jacek, Adamiak Piotr, Fąfara Liliana, Kijowska Jolanta, Kosman Robert, Kot Anna, Markowska Maria, Nieznańska Elżbieta, Nitka Jolanta, Nowak Agnieszka, Onyszkanycz Anna, Przybyła Małgorzata, Stabryła Anna, Szałajda Dorota, Winnicki Waldemar, Wojtoń Renata, Zajdel Alicja, Zajdel Halina, Zychiewicz Monika.1985/86

Bagan Krystyn, Bańkowski Adam, Bednarz Andrzej, Bobala Grzegorz, Czebieniak Urszula, Chabros Bożena, Chomniakiewicz Zofia, Chrobak Marek, Drwięga Longina, Dżugan Witold, Głowacki Janusz, Kocaj Mariusz, Kozerska Beata, Kozimor Janusz, Kruczek Lucyna, Kurpiel Dariusz, Małek Jerzy, Maskiewicz Piotr, Motyczka Ewa, Najsarek Robert, Pańko Regina, Penar Małgorzata, Pucz Piotr, Pudło Dorota, Staruch Anna, Strzelecki Paweł, Zadylak Monika, Żołnierczyk Grzegorz.

Adam Agata, Barańska Małgorzata, Bereźniak Dorota, Cyran Małgorzata, Czytajło Beata, Czają Jacek, Fic Beata, Daniłów Marzena, Froń Anita, Grams Anna, Hnat Zofia, Hrywniak Monika, Jastrzębska Grażyna, Korzeb Agata, Kuzianik Dorota, Kwolek Janusz, Małek Marta, Mańkowska Magdalena, Mendofik Ewa, Nowakowska Regina, Pastuszak Ewa, Perkołup Anna, Posadzka Beata, Serwoński Jacek, Skarbowska Joanna, Smyka Agata, Solon Ilona, Sowirko Elżbieta, Stach Maria, Surmacz Tomasz, Surowiak Beata, Wanielista Aneta, Węgrzyn Mariola, Wojtowicz Marta, Zarzyka Agnieszka, Zelek Joanna.

Bąk Barbara, Błaszczak Beata, Burczyk Mariola, Chinalska Greta, Chytła Anna, Czerwińska Dorota, Dąbrowska Agata, Kijowska Małgorzata, Kopecka Katarzyna, Korab Artur, Oryszak Edyta, Ozubko Elżbieta, Pelc Jacek, Podgórna Marta, Radko Artur, Rymarowicz Małgorzata, Sajdak Beata, Sieradzka Aneta, Siwik Małgorzata, Skoczołek Krystyna, Smulska Małgorzata, Szałajdewicz Agata, Szul Małgorzata, Szurlej Anita, Walankiewicz Jerzy, Wątróbska Ewa.

Adamiak Małgorzata, Bukowczyk Irena, Chimiak Barbara, Florko Hanna, Condela Ryszard, Hott Anita, Izdebski Ryszard, Jaklik Barbara, Kędzior Dorota, Kijowska Małgorzata, Kopiec Magdalena, Kowalik Alina, Kudła Elżbieta, Łakus Jolanta, Małek Barbara, Małek Urszula, Nisiewicz Iwona, Niżnik Dorota, Radwańska Małgorzata, Szostak Beata.1986/87

Adamczyk Robert, Ambicka Ewa, Barycki Maciej, Biskup Agnieszka, Bolacki Robert, Borowiec Andrzej, Bursztyn Anna, Domański Cezary, Domaradzki Wojciech, Jahn Marcin, Kilarski Piotr, Koczeń Agnieszka, Kowalczyk Ryszard, Kowalewicz Grzegorz, Leśniak Agnieszka, Magusiak Małgorzata, Mleczko Grzegorz, Pastuszak Mariola, Pilch Teresa, Podolak Marta, Popiel Beata, Pytlowana Agnieszka, Sobota Janusz, Szarek Wojciech, Wańcowiat Anna, Wiśniowska Agata, Wituszyńska Jolanta, Wojtuszewska Agnieszka, Wójcik Anna, Zarych Andrzej, Zbiegień Agata, Ziembicka Monika.

Bator Alicja, Bendza Aleksandra, Bindas Dorota, Cap Robert, Czaplińska Bernadetta, Dobrowolska Beata, Dwornik Maria, Federeńko Halina, Gazda Tamara, Inglot Lidia, Komisarz Marzena, Kułak Beata, Kwaśniewicz Dorota, Lichnowska Iwona, Makarowska Anna, Nycz Bożena, Pytlowana Jolanta, Rachwalska Irena, Rajchel Dorota, Ryniak Anna, Sobota Wiesław, Wal Adam, Wilk Mariola, Wojtowicz Małgorzata, Zegarowicz Ireneusz, Zielińska Anna, Żak Sylwester. Antoń Monika, Bocheńska Beata, Czapla Ewa, Czech Agnieszka, Czech Dariusz, Dargiel Elżbieta, Dębska Beata, Dębieć Joanna, Domański Paweł, Fara Grzegorz, Koenig Beata, Konopka Małgorzata, Kuliga Dorota, Mazur Piotr, Mazurkiewicz Beata, Mogilany Wojciech, Oleniacz Irena, Olszewski Paweł, Pagacz Zofia, Pietraszek Małgorzata, Polańska Urszula, Raczkowska Jolanta, Roszniowska Monika, Roszniowska Gabriela, Skarbińska Anna, Skiba Barbara, Szelc Renata, Szelka Agnieszka, Szmiłyk Grzegorz, Szybiak Magdalena, Woźniczak Agata, Wójciak Igor, Wójcik Grzegorz.

Burnat Anna, Chorążak Ewa, Depa Elżbieta, Drąg Beata, Grzyb Jerzy, Król Urszula, Lisowska Amelia, Matuła Beata, Mycka Grzegorz, Raczkowska Aleksandra, Ryniak Agata, Sudoł Wioletta, Wolanin Jolanta, Zajdel Małgorzata.1987/88

Baczą Witold, Chrobak Piotr, Ćwikowska Agnieszka, Dams Dorota, Drwięga Artur, Drwięga Maciej, Filipak Julita, Gagatko Włodzimierz, Gaździk Dariusz, Gładysiewicz Piotr, Grzesiak Agnieszka, Hrycza Jolanta, Kazibudzki Wojciech, Kołodziej Maria, Komańska Edyta, Lewicka Anna, Lubas Agnieszka, Lubińska Gabriela, Małek Krystyna, Maskiewicz Wojciech, Mazur Jan, Olszewski Paweł, Prorok Romana, Sachajdak Grzegorz, Smulska Jadwiga, Sobkowicz Bernarda, Spalińska Elżbieta, Stawarz Ireneusz, Szul Piotr, Tkacz Anna, Torma Marta, Wałecka Sabina, Wąchała Marzena.

Bańkosz Robert, Bar Alicja, Bednarz Anna, Borys Agata, Dawidko Wioletta, Dybaś Anna, Gniady Renata, Grimm Monika, Januszczak Marta, Jakubowicz Ewa, Jurewicz Jolanta, Jurczak Jacek, Kafara Elżbieta, Kikta Grzegorz, Kolasińska Aleksandra, Komski Arkadiusz, Kruczkiewicz Agnieszka, Kruczkiewicz Arkadiusz, Kot Bogusław, Kulczycka Oksana, Kuszewski Grzegorz, Lipińska Donata, Malik Anna, Olearczyk Anna, Pałasz Agata, Piegdoń Alicja, Pietrzkiewicz Iwona, Rak Ewa, Serednicka Renata, Skórka Paweł, Szajna Barbara, Tomoń Jolanta, Turczynowski Wojciech, Twardy Mariola, Trela Anna, Włodarczyk Mariola, Wojtuń Barbara, Zielonka Iwona. Adamowska Ewa, Bali Stanisław, Bączar Małgorzata, Biłogras Maciej, Błasik Adam, Błaszczak Piotr, Bodnar Lubomir, Czapor Dorota, Doskowska Małgorzata, Drwięga Magdalena, Dziurawiec Wojciech, Furmankiewicz Jolanta, Galant Beata, Gierlicka Jolanta, Głowacka Małgorzata, Inglot Marian, Izdebska Katarzyna, Jagoda Alicja, Jaklik Katarzyna, Kawałkiewicz Małgorzata, Kilarecka

Beata, Konieczny Marzena, Kozieł Lucyna, Krawczyk Monika, Lorens Małgorzata, Łakus Edyta, Marczak Marzena, Matusz Aleksander, Oklejewicz Małgorzata, Podulka Grzegorz, Polechońska Marzena, Rudy Iwona,. Sokół Małgorzata, Stańczyk Maria, Szuba Anna, Szweda Aneta, Tyński Maciej, Wolańska Edyta, Żuchowska Beata.

Abrachamowicz Agnieszka, Baran Grzegorz, Bauer Witold, Bednarczyk Bożena, Bobko Artur, Boczar Renata, Bort Artur, Bryndza Małgorzata, Burnatowski Wojciech, Kochańska Anna, Koczera Dorota, Koczera Robert, Królicki Mieczysław, Kwaśny Maciej, Łukaczów Joanna, Majewska Renata, Niemczyk Sylwia, Nitka Dorota, Ochał Bożena, Pakosz Karina, Pałasz Iwona, Rzońca Renata, Skupiński Daniel, Szerszeń Ewa, Szwarc Jolanta, Tomecka Beata, Bożena de Ville, Witek Robert, Woźniczyszyn Mariusz, Żółkiewicz Anna.1988/89

Balwierczak Elżbieta, Bętkowski Tomasz, Bodziony Magdalena, Borczyk Monika, Chrząszcz Renata, Czapla Małgorzata, Dydak Renata, Fedak Beata, Jarosz Agnieszka, Kamińska Ewa, Koczeń Roman, Koczera Marek, Kornasiewicz Renata, Kuczman Joanna, Lubińska Maria, Mączałowski Grzegorz, Mąka Waldemar, Michalska Barbara, Mularczyk Jan, Myśliwiec Renata, Nieć Elżbieta, Oleniacz Robert, Radzik Natalia, Olejarczyk Maciej, Rzepecka Renata, Salamak Krzysztof, Słyszyk Grzegorz, Sokół Piotr, Szwajlik Małgorzata, Tomczewska Teresa, Tylko Katarzyna, Wanielista Tomasz, Werszański Andrzej, Widota Mariusz, Wójcik Daniel, Zapotoczny Szczepan, Zoszak Joanna, Żyglewicz Stanisław.

Adamiak Monika, Adamiak Katarzyna, Błazik Joanna, Bęben Ewa, Dzik Agnieszka, Drwięga Lilliana, Gagatko Małgorzata, Gaidzik Grażyna, Grądzki Piotr, Haduch Grażyna, Haduch Janusz, Hytry Dagmara, Jędrzejczak Sylweriusz, Kaczor Marcin, Klucznik Tomasz, Kułakowska Joanna, Milczanowska Agnieszka, Młodecka Marta, Mokrzycka Dorota, Nabywaniec Jacek, Nakonieczna Elwira, Niemiec Elżbieta, Nycz Anna, Pałacki Jerzy, Pich Małgorzata, Rachwał Lucyna, Riemer Małgorzata, Smolik Agata, Siwik Danuta, Stasicka Helena, Tomaszek Zofia, Wesoła Mariola, Winiarczyk Dorota, Witalis Monika, Wronkowicz Katarzyna, Wojtal Agata, Zahaczewska Katarzyna, Zatwarnicka Monika.

Bar Mariola, Boczar Monika, Cisło Katarzyna, Czech Lucyna, Drwięga Tomasz, Harajda Rafał, llczyszyn Edyta, Inglot Robert, Jasik Magdalena, Jasińska Katarzyna, Kawałek Joanna, Kędzior Katarzyna, Kielar Tomasz, Kowalczyk Małgorzata, Leszczyński Przemysław, Marcinkowski Jerzy, Niemiec Lucyna, Nowak Wojciech, Ochęduszko Robert, Ołowska Anna, Pieszczoch Bożena, Pigoń Hubert, Pisiak Lucyna, Porawska Iwona, Przybyła Marcin, Rychlicka Alina, Rysz Elżbieta, Sadłocha Joanna, Słuszkiewicz Mariusz, Sroka Anita, Stefański Paweł, Szałankiewicz Agata, Wisłocka Małgorzata, Wojtowicz Bożena, Wójcicka Magdalena, Zając Magdalena, Żmuda Izabella.

Adamek Dorota, Bednarczyk Helena, Bieniek Jacek, Błaszczak Beata, Bogaczewicz Andrzej, Dorociak Agata, Domaradzki Dariusz, Dubiel Krzysztof, Dżugan Małgorzata, Fic Małgorzata, Fineczko Małgorzata, Kimak Irena, Konon Bożena, Kopecka Ewa, Krupa Marta, Kuczma Barbara, Kuczma Joanna, Lewicki Mariusz, Makar Dorota, Matuszek Małgorzata, Mermer Beata, Pelczarska Beata, Pilawska Elwira, Polańska Dorota, Polewka Małgorzata, Rolnik Janusz, Roszkowska Joanna, Rygliszyn Bożena, Skwarcan Elżbieta, Stabryła Ewa, Sudoł Renata, Szmist Katarzyna, Wojtas Dorota, Wołk Teresa, Zajdel Beata.1989/90

Bieńko Witold, Bursztyn Piotr, Chomiński Dariusz, Deryło Damian, Durda Diana, Dyjak Dorota, Gierula Renata, Gryzowska Agnieszka, Jara Dariusz, Klojzy Beata, Kot Piotr, Kowalik Piotr, Kozerska Dorota, Kozieł Anna, Kwiatkowski Krzysztof, Lisowska Bożena, Łukasiewicz Piotr,

Nieznański Ireneusz, Olszański Michał, Popławski Artur, Proćko Renata, Salik Adam, Saramak Marcin, Sieradzka Justyna, Sokołowski Jan, Stach Agnieszka, Szeremeta Józef, Szumilas Marcin, Winiarski Marcin, Wituszyńska Barbara, Wojtoń Elżbieta, Ziemiańska Monika, Zięba Małgorzata, Zubik Agnieszka.

Adamiak Agnieszka, Augustyńska Monika, Benewiat Anna, Cecuła Joanna, Długosz Monika, Fuksa Katarzyna, Grzyb Edyta, Jaklik Ewa, Janusz Anna, Kaczmar Barbara, Koczera Anna, Latoś Beata, Lisowska Magdalena, Mazur Iwona, Mazur Zuzanna, Michałkowska Agnieszka, Niedzińska Jolanta, Oleniacz Dorota, Olechniewicz Agnieszka, Październa Joanna, Piecuch Elżbieta, Posturzyński Dariusz, Radko Daniel, Rybicka Marzena, Rzeźnik Elżbieta, Słota Jadwiga, Szczudlik Maria, Szul Joanna, Tokarska Agnieszka, Wójcik Berenika, Wieszczak Jolanta, Witusik Andżelika, Wróbel Agnieszka, Żytka Agata.

Bartkowska Agnieszka, Bętkowska Diana, Bętkowska Katarzyna, Biniek Marzanna, Burczyk Agnieszka, Długosz Sylwia, Chrząszcz Agnieszka, Czerwik Renata, Dębieć Sylwia, Drwięga Dorota, Drwięga Magdalena, Dutkiewicz Agnieszka, Dziabas Anna, Gaweł Norbert, Gładysz Monika, Grochala Elżbieta, Idee Magdalena, Giżycka-Herman Maria, Jankiewicz Artur, Gorczyński Paweł, Kocoń Adam, Kornecka Agnieszka, Kowalczyk Agnieszka, Kulikowska Aldona, Kwolek Marcin, Leputa Marzena, Mazur Anita, Mleczko Robert, Olbert Piotr, Radon Agata, Rajchel Paweł, Robel Renata, Stabryła Grzegorz, Suszko Joanna, Szałankiewicz Renata, Tyńska Małgorzata, Wiechowska Katarzyna, Żak Grzegorz.

Adamkiewicz Magdalena, Andrunik Barbara, Bartkowska Jolanta, Berbeka Elżbieta, Bury Renata, Ćwikła Marzena, Froń Danuta, Gierlicka Katarzyna, Gierlicka Małgorzata, Gładysz Grzegorz, Jaremi Magdalena, Kenar Jolanta, Kocan Grzegorz, Kozioł Mariusz, Kucharz Piotr, Łakoś Piotr, Maciejowska Beata, Michoń Joanna, Patronik Beata, Podolak Anna, Radziejowska Małgorzata, Rolnik Kinga, Rudy Maciej, Samborowska Beata, Sołtys Mariusz, Stabryła Aneta, Szałankiewicz Agnieszka, Tchoryk Dorota, Tchórz Andrzej, Werszańska Magdalena, Winnicka Małgorzata, Wolak Aneta, Wrona Tomasz, Zając Agata, Zajdel Bogusław, Żebracka Marzena, Żołna Anna, Żuchowski Grzegorz.1990/91

Bałon Katarzyna, Biega Katarzyna, Bieleń Jacek, Biłaś Robert, Bloch Arkadiusz, Charchalis Magdalena, Drwięga Joanna, Drwięga Renata, Hrywniak Maciej, Inglot Dorota, Jedynak Magdalena, Koczera Elżbieta, Kowalewski Artur, Lasota Tomasz, Łuszcz Grzegorz, Mamrowicz Karina, Markuc Marek, Paryżak Agnieszka, Patronik Marta, Pelechowicz Jolanta, Prajsner Beata, Przystasz Elżbieta, Silarski Piotr, Śliwińska Marzena, Szałankiewicz Konrad, Szybka Piotr, Wituszyńska Edyta, Zarzyka Renata, Zdybek Marzena.

Baran Edyta, Budzyn Marcin, Bura Renata, Ciupka Jolanta, Daszyk Anna, Dżoń Jacek, Futyma Dorota, Giermańska Edyta, Gordon Anna, Grządziel Mariusz, Jaskóła Edyta, Józefczyk Iwona, Kilar Dorota, Kniecicka Anita, Krawczyk Przemysław, Kurecka Anna, Latusek Bernadetta, Michalczak Joanna, Olejko Piotr, Penar Anna, Piecuch Dorota, Pietrzkiewicz Beata, Sieradzka Magdalena, Słota Joanna, Słysz Beata, Stączek Katarzyna, Tara Agata, Tkaczyszyn Katarzyna, Wodziński Norbert, Wronkowicz Renata.

Błaszczak Wojciech, Cieślewicz Agnieszka, Dąbrowska Agnieszka, Domański Damian, Fedak Wojciech, Furtak Bernadetta, Grodzicka Anna, Jakubas Wioletta, Kocur Sebastian, Krzyżanowska Dorota, Leputa Anna, Lewczak Joanna, Nowakowska Magdalena, Olszewska Małgorzata, Orlik Iwona, Osika Jakub, Pastuszak Jarosław, Pawlikowska Małgorzata, Pelczar Agnieszka, Pisz Renata, Popiel Mariusz, Prajzner Bernard, Raczyńska Joanna, Radon Jolanta, Śliwiak Monika, Srogi Krystyna, Stefanowska Jolanta, Suchecka Małgorzata, Wilk Natalia, Witusik Beata, Wójcik Regina, Wójcik Urszula, Zoszak Krystyna.

Bełch Renata, Borys Ewelina, Budzowska Monika, Chmielarczyk Alina, Drwięga Iwona, Fal Beata, Fineczko Dariusz, Harajda Roman, Jodłowski Mirosław, Kaczmarski Waldemar, Kędzior Marcin, Kluska Piotr, Kornasiewicz Tomasz, Królikowska Adriana, Krupa Barbara, Lubieński Paweł, Mańkowski Artur, Niemczyk Ewa, Pastuszak Grzegorz, Pasztyła Ewa, Rudy Anna, Schmidt Marcin, Sobolak Anna, Sochacka Beata, Sokołowska Aleksandra, Stach Damian, Sudoł Barbara, Szałankiewicz Daniel, Tarapacki Paweł, Tarapacki Piotr, Wolanin Grzegorz, Zawadzki Piotr.1991/92

Barańska Dorota, Czech Iwona, Czernek Przemysław, Fijałkowska Monika, Głowacki Marcin, Izdebski Jakub, Jaszcz Wojciech, Karczyński Paweł, Kiszka Renata, Kłodowski Jan, Korona Robert, Kosior Monika, Kwolek Bartosz, Leśniak Anna, Liszka Krzysztof, Lubieniecka Gertruda, Łuc Monika, Łukowski Grzegorz, Malinowski Artur, Mielnik Marek, Mołocznik Piotr, Orlińska Natasza, Pelc Edyta, Podkalicka Agnieszka, Radwański Paweł, Trebenda Krystyna, Widota Elżbieta, Wilusz Jaromir, Witwicki Maciej, Władyka Anatol.

Białek Jolanta, Białowąs Edyta, Bielawska Katarzyna, Boczar Monika, Cap Joanna, Domagalska Magdalena, Drwięga Edyta, Dudek Iwona, Dufrat Katarzyna, Dżugan Aneta, Futyma Anna, Giermańska Magdalena, Janik Elżbieta, Herbetko Bogusława, Kędzior Marta, Kaczmarska Anna, Kondrat Wojciech, Kopczyk Dorota, Korzeb Marcin, Łuczyński Miłosz, Majchrowicz Gabriela, Pawiak Jarosław, Pawłowska Ewa, Roszkowska Anna, Skałkowski Krzysztof, Tarnawski Jan, Warchoł Wojciech, Woźniak Urszula, Ząbkiewicz Sylwia.

Baran Afrodyta, Bielewski Marek, Biłogras Grażyna, Błażowska Katarzyna, Brożyna Michał, Czech Monika, Diamandakis Stawros, Federczak Edyta, Golowska Alina, Gorzelańczyk Sylwia, Górska Katarzyna, Jagniszczak Agnieszka, Jahn Grzegorz, Jakiel Krzysztof, Kwolek Paweł, Mazur Edyta, Perun Maria, Poloczek Renata, Rudy Jacek, Sachajdak Adam, Sawicki Paweł, Sochacka Katarzyna, Szafran Elżbieta, Szałankiewicz Dorota, Szmyd Małgorzata, Szpiech Anna, Wiśniowska Iwona, Witowska Izabela, Woźniczak Joanna, Wrona Małgorzata, Żuchowska Agnieszka. Bednarczyk Marzena, Bereś Urszula, Bocheńska Agnieszka, Borczyk Maciej, Dąbrowiecka Magdalena, Hydzik Elżbieta, Karbowska Agnieszka, Krystyńska Ewa, Marchel Andrzej, Marczak Edyta, Mączałowska Izabela, Pastuszak Marta, Pelc Małgorzata, Posadzka Maria, Raczyńska Monika, Roczkowska Joanna, Salik Joanna, Sobota Tomasz, Stępień Barbara, Struś Agnieszka, Subik Anna, Szałyga Jolanta, Tomkiewicz Monika, Wolwowicz Zbigniew, Wójcik Katarzyna, Zadarko Maria, Zubik Anna.

Chytła Wioletta, Czają Anna, Czajka Ewa, Dufrat Anna, Drozd Krystyna, Fabian Agnieszka, Fuksa Agnieszka, Gubała Beata, Jabłońska Mariola, Jasińska Joanna, Josz Joanna, Kobylarska Barbara, Kolasa Lesława, Kondracka Anna, Kozerska Małgorzata, Kusyk Aneta, Król Anna, Latusek Renata, Malińska Monika, Matuszek Edyta, Michniowska Edyta, Muszańska Elżbieta, Nędza Joanna, Pałasz Joanna, Pancerz Renata, Paszkiewicz Marzena, Trześniowska Magdalena, Wroniak Aneta, Zielińska Joanna, Życińska Aneta.1992/93

Bartkowska Monika, Bielska Renata, Biłaś Daniel, Biłaś Marzena, Błażowski Maciej, Bodzioch Beata, Borys Magdalena, Czech Agnieszka, Czech Renata, Chomętowska Barbara, Dorożańska Krystyna, Drwięga Katarzyna, Gaik Tomasz, Jasińska Agnieszka, Jawor Witold, Jara Renata, Kalbarczyk Marzena, Karbowiak Krzysztof, Kilian Kinga, Kirylejza Katarzyna, Klink Aneta, Korfanty Aneta, Laskowski Robert, Mielecka Monika, Obuch Beata, Orlik Magdalena, Orybkiewicz Katarzyna, Pałdyna Magdalena, Piwowar Agnieszka, Podracka Agnieszka, Popiel Daniel, Rąpała Grzegorz.

Capik Beata, Dąbrowska Alicja, Dąbrowiecka Bernadetta, Fedak Maryla, Gordon Joanna, Jara Renata, Kaleniecka Izabela, Kopij Dorota, Kuczma Agnieszka, Kudlik Marta, Latusek Marta, Łukaszyk Iwona, Motas Katarzyna, Najsarek Małgorzata, Oleniacz Monika, Oryszczak Magdalena, Padamczyk Agata, Pelc Paweł, Pitraszek Anna, Pietrzkiewicz Edyta, Pudło Paweł, Rogozińska Kinga, Smyl Małgorzata, Solon Agnieszka, Solon Joanna, Stabryła Piotr, Stach Jolanta, Stojak Anna, Surmacz Agnieszka, Szałajko Rafał, Zatwarnicka Agnieszka.

Adamski Grzegorz, Barłóg Helena, Bat Beata, Bełch Elżbieta, Bulwan Aleksandra, Duda Małgorzata, Faluszczak Beata, Figiel Katarzyna, Garlicki Radosław, Jaklik Agnieszka, Jakubas Iwona, Kaczmarska Agnieszka, Kilarecka Małgorzata, Kowalewski Przemysław, Krystyńska Edyta, Kwolek Anna, Latusek Anna, Maciołek Renata, Machowski Stanisław, Miśniakiewicz Katarzyna, Pasek Sylwia, Pawłowska Beata, Pilawska Monika, Smarzewska Jolanta, Sokołowska Marta, Statkiewicz Jolanta, Szałankiewicz Gabriela, Wojnicka Joanna, Zając Katarzyna. Bar Lidia, Bętkowska Agnieszka, Dębieć Grzegorz, Dębieć Magdalena, Dobosz Anna, Drwięga Dorota, Drwięga Monika, Filipiak Monika, Furmankiewicz Anna, Gocek Iwona, Gołkowska Małgorzata, Grządziel Dariusz, Grzywaczewska Barbara, Krawiec Wojciech, Marszałek Grzegorz, Nycz Edyta, Roman Joanna, Rysz Mariusz, Sadłocha Dorota, Samek Małgorzata, Sarama Grzegorz, Sitarz Bożena, Stec Edyta, Stefanowska Renata, Stenik Magdalena, Stępień Agnieszka, Warchoł Katarzyna.

Dmitrzak Marzena, Duduś Renata, Florko Krzysztof, Hoffman Anna, Hydzik Anna, Kasprzak Ewa, Kazibudzka Magdalena, Kleszcz Małgorzata, Korfanty Artur, Malicki Dariusz, Mycka Monika, Panek Grzegorz, Posadzka Agnieszka, Rudnicka Anna, Sieczkowska Jolanta, Szurlej Anna, Szymańska Monika, Wal Bożena, Wilusz Grzegorz, Wójtowicz Agnieszka, Wójtowicz Beata, Zarzyka Wojciech, Ziemiańska Katarzyna.

Czarniecki Tomasz, Fraczek Danuta, Kawala Ewa, Kobiela Joanna, Lassota Arkadiusz, Leszkiewicz Karina, Łukaszczuk Magdalena, Markowicz Bartosz, Mazur Barbara, Milczanowska Sylwia, Nowak Aneta, Nycz Renata, Oberc Anna, Oleniacz Joanna, Orłowska Joanna, Piecuch Jacek, Połdiak Magdalena, Pomykała Agnieszka, Robel Kinga, Rydosz Izydora, Sala Anita, Sałak Iwona, Sękowski Daniel, Skiba Szymon, Silarska Agnieszka, Sobolewska Magdalena, Sroka Karina, Szczerba Agnieszka, Trzcińska Elżbieta, Turkawska Edyta, Wałecka Magdalena, Wilczyński Rafał, Winiarczyk Anna, Zajdel Janusz.1993/94

Błażowski Paweł, Buczek Piotr, Czapor Agnieszka, Delikat Damian, Dębicka Anna, Drwięga Anna, Gaździk Magdalena, Koczeń Anna, Kogut Małgorzata, Kopiec Anita, Łuczyński Rafał, Malinowski Daniel, Motylewicz Anna, Niedzielska Małgorzata, Podolak Małgorzata, Potera Dorota, Rąpała Krzysztof, Skoczypiec Sebastian, Skubiński Krzysztof, Stasielak Marek, Szałajko Sabina, Tołcz Agnieszka, Truszkiewicz Wiesław, Walko Barbara, Warchoł Anna, Wasylik Grzegorz, Węgrzyniak Tomasz, Zoszak Honorata.

Banek Agnieszka, Charchalis Wojciech, Drwięga Malwina, Filip Anna, Gebus Piotr, Goleń Dariusz, Gontek Agata, Grzebień Sylwia, Haduch Anna, Harhala Anna, Kamińska Marzena, Kasza Magdalena, Kielar Mirosław, Kostur Renata, Krempa Magdalena, Królicka Joanna, Małek Bogusława, Niekowal Beata, Pałdyna Robert, Paszkiewicz Dorota, Pelc Edyta, Pietrzkiewicz Marzena, Polańska Magdalena, Pulnar Magdalena, Pytlowany Agnieszka, Radetz Agata, Radwańska Agnieszka, Rybczak Grażyna, Śliwińska Magdalena, Stefanowska Agata, Szychowska Renata, Tomczak Beata, Walankiewicz Joanna, Wójcik Joanna, Żubryk Żaneta. Bacia Marzena, Biega Piotr, Bobowska Monika, Chowaniec Roksana, Cycoń Anna, Demkowicz Marta, Folcik Alicja, Gamoń Bożena, Gazda Joanna, Granatowska Dorota, Husak Paweł, Hydzik Joanna, Janik Agnieszka, Jodłowska Anita, Kogut Katarzyna, Kołodziejczyk Paweł, Kudlik Magdalena, Kudlik Kinga, Latała Piotr, Maciejczyk Magdalena, Magda Piotr, Maurer Edyta, Mierzwa Marzena, Miklicz Sławomir, Organ Agnieszka, Rajtar Jadwiga, Patała Beata, Smorul Anna, Stasicka Małgorzata, Surowiec Karolina, Wanielista Dariusz, Wojtuszewski Tomasz, Wisz Małgorzata, Zubik Jadwiga.

Batruch Joanna, Borowska Sabina, Cap Aldona, Chabros Małgorzata, Chrzanowska Magdalena, Dąbrowiecka Halina, Domaradzka Renata, Drwięga Ewa, Duraczyńska Magdalena, Dymacz Julita, Dziuban Joanna, Fornal Edyta, Wolan Anita, Haduch Joanna, Kidawska Joanna, Kolasa Agata, Komańska Edyta, Kwiatkowski Krzysztof, Leśniak Marta, Maciejczak Anita, Mielecka Bernadetta, Modras Marcin, Oleniacz Kinga, Ozubko Agnieszka, Rachwał Łukasz, Radwańska Anna, Starościak Anna, Struś Małgorzata, Tarnawska Teresa, Trzciniecka Agnieszka, Turzańska Gabriela, Walko Aldona, Zając Grzegorz.

Bigos Aneta, Bodziak Edyta, Cesarczyk Iwona, Chabko Aneta, Czają Małgorzata, Czytajło Magdalena, Dżoń Anna, Gosztyła Marzena, Haudek Maciej, Kilar Wioletta, Kiper Monika, Kotecka Grażyna, Kuźniar Joanna, Kwiatkowska Katarzyna, Matuła Marta, Matuska Marta, Miszczyszyn Małgorzata, Paryż Agnieszka, Pastuszczak Monika, Pelc Joanna, Pielech Katarzyna, Piróg Monika, Przyboś Beata, Pytlowana Urszula, Roczniak Barbara, Romańczyk Monika, Rybicka Danuta, Siwieć Joanna, Sokołowska Joanna, Węgrzyn Anna, Zabłotna Monika, Zimoń Sylwia, Żyburtowicz Adriana.1994/95

Adamska Beata, Bury Jowita, Czają Katarzyna, Czają Renata, Czekańska Ewa, Ćwikliński Robert, Gembalik Elżbieta, Iwańska Joanna, Jędrzejczyk Janusz, Józefczyk Anna, Jurek Anna, Kawa Dominika, Kosior Ewa, Leszczyńska Kinga, Magusiak Agnieszka, Malik Paweł, Marcela Katarzyna, Niemczyk Katarzyna, Norak Edyta, Oleniacz Iwona, Pacyna Ireneusz, Pałys Barbara, Pietrzycka Matylda, Pytlowany Anna, Radwańska Ewa, Sadowski Piotr, Samek Dorota, Syrylak Anna, Wojciechowski Tomasz, Wojtas Bożena, Wojtoń Joanna.

Dąbrowska Halina, Długosz Ewa, Drwięga Bartosz, Fabian Beata, Gębuś Agnieszka, Harańczyk Alina, Kazibudzki Janusz, Klink Ewelina, Kornecka Halina, Łukacz Renata, Michalczak Krzysztof, Najsarek Marek, Rakoczy Zenon, Rojkowska Joanna, Rymarowicz Marek, Sitek Bernadetta, Skubisz Wilhelm, Skwara Alicja, Smorul Edyta, Stankiewicz Anna, Starościak Agnieszka, Strug Katarzyna, Truszkiewicz Magdalena, Turkawska Agnieszka, Wojnarowska Aneta, Woźniczyszyn Magdalena, Wójcicka Dorota, Wójcik Edyta, Wójcik Tomasz, Zuchowska Edyta, Żytka Piotr. Bacior Anna, Buczek Beata, Czymerska Kamila, Czyż Adrian, Daniła Monika, Dydio Aneta, Dziok Elżbieta, Federczak Patrycja, Ferenc Jarosław, Flisek Magdalena, Florian Agata, Fornal Wioletta, Gacek Dorota, Gibała Waldemar, Gierlach Wojciech, Hanuś Katarzyna, Hnat Jolanta, Jasińska Monika, Kwolek Ewa, Lubecka Ewa, Lutak Tomasz, Maciejczak Barbara, Nicko Małgorzata, Pałys Rafał, Pisiak Małgorzata, Płonka Magdalena, Pogorzelec Joanna, Szajna Aneta, Wasylik Sebastian, Wójcik Tomasz, Zahaczewska Agnieszka, Zajdel Bartłomiej, Żółkiewicz Elżbieta, Żółkiewicz Grzegorz.

Bogusz Jakub, Bryndza Anna, Czapla Joanna, Drwal Damian, Gajewska Maria, Kandefer Marcin, Koczeń Agnieszka, Kondrat Katarzyna, Krawiec Katarzyna, Leśniak Ewa, Leśniak Małgorzata, Łakus Bożena, Łącka Anna, Nędza Agnieszka, Nowosielska Anna, Onaczyszyn Anna, Organ Iwona, Ostrowska Sabina, Pasek Sandra, Podkalicka Aneta, Rejdak Patrycja, Rejnin Kornelia, Reś Małgorzata, Robel Marek, Rogacz Katarzyna, Rzepecka Jadwiga, Sala Zuzanna, Sitek Aneta, Skuza Małgorzata, Sochacki Krzysztof, Sośnicka Irena, Stączek Monika, Surowiec Monika, Zelek Barbara. Bajgier Zofia, Benedyk Konrad, Białas Lilia, Białogłowicz Katarzyna, Bobek Krzysztof, Boryczka Daniel, Bura Wioletta, Cyganik Małgorzata, Chytła Katarzyna, Czerniecka Anna, Drwięga Tomasz, Gładysz Marzena, Harenża Iwona, Hejnosz Sylwia, Jagoda Bartłomiej, Jarzyna Jolanta, Jodłowska Maria, Latusek Aneta, Mikołajewicz Małgorzata, Mrugała Bartosz, Niemiec Izabela, Pacykowski

Adrian, Pielech Jowita, Radwański Daniel, Roczniak Bogdan, Socha Beata, Stabryła Edyta, Stankiewicz Daniel, Śmietana Magdalena, Wąchała Gabriela, Wójcik Sylwia, Zgrych Sylwia. Adamiak Tomasz, Andrejko Beata, Augustyn Marta, Bartkowski Andrzej, Bochnak Jarosław, Brodzicka Jolanta, Brzeżawska Monika, Chorążak Małgorzata, Chrobak Ewelina, Chrząszcz Anna, Dudek Monika, Dziuban Anna, Grzenia Anita, Haudek Magdalena, Jaślar Joanna, Kidawska Katarzyna, Kielar Diana, Kowalik Jan, Kozyra Agnieszka, Kucharska Katarzyna, Łabaj Agnieszka, Nowak Rafał, Olszanicka Joanna, Ordon Katarzyna, Polasiński Daniel, Sołecka Anna, Surmacz Marta, Stabryła Joanna, Szuba Magdalena, Śmietana Magdalena, Wancienko Monika, Zielińska Dorota, Żuk Ewa.1995/96

Bajger Anna, Benedykt Beata, Błażowski Marcin, Burczyk Agnieszka, Burczyk Piotr, Czajka Małgorzata, Gil Katarzyna, Gołda Paweł, Grądalska Joanna, Hadam Paweł, Hatylak Tomasz, Kocur Justyna, Kosiba Sabina, Krowiak Joanna, Maciejczak Gabriela, Pawłowska Joanna, Pelc Małgorzata, Pikuła Renata, Piotrowska Agnieszka, Radwańska Barbara, Radzik Eliza, Rajtar Monika, Szałajko Małgorzata, Torba Joanna, Tracz Edyta, Trebenda Michał, Urban Marek, Wietchy Tomasz, Witkowski Lucjan, Wojtoń Mirosława, Wróbel Joanna, Wydrzyńska Joanna. Białogłowicz Szymon, Biskup Marta, Bużek Edyta, Drwięga Aleksandra, Friedrich Sebastian, Hawryłko Anna, Jurczak Beata, Kamińska Diana, Kiernia Marta, Kobylarska Joanna, Konopka Bartosz, Kozieradzka Iwona, Kuczma Diana, Kurnik Katarzyna, Kuzian Renata, Łuczka Kinga, Miśniakiewicz Magdalena, Ołowska Ewa, Panaś Anna, Radwańska Anna, Radwańska Ewa, Rudnicki Rafał, Rysz Jowita, Sarama Maciej, Sokołowska Monika, Szałkiewicz Agnieszka, Szczudlik Joanna, Szporek Marzena, Wawrzyńska Sylwia, Wyskiel Andrzej, Węgrzyn Mariusz, Zych Justyna, Żebracka Justyna.

Andrzejczak Anna, Bogdanowicz Sylwia, Borowy Krzysztof, Chmiel Daria, Chomętowska Jowita, Drwięga Marcin, Dworzańska Katarzyna, Galant Joanna, Goc Katarzyna, Gruszczyńska Monika, Hydzik Joanna, Kondyjowska Magdalena, Lutomirska Joanna, Łabaj Joanna, Łuszcz Magdalena, Micuła Tomasz, Moreńko Patrycja, Orlińska Emilia, Pankiewicz Sylwia, Pawińska Ewa, Pelczarska Anna, Prokuska Gabriela, Przychodzeń Daniel, Sołtysiak Agnieszka, Starościak Anna, Szałajko Barbara, Szałajko Beata, Wojtas Marzena, Wójcicka Agnieszka, Zajdel Wioletta, Ząbkiewicz Mirosław, Zielonka Gabriela.

Artym Tomasz, Bauer Marcin, Bańkowska Michalina, Bąk Bogusław, Bednarz Gertruda, Błażowski Marek, Cecuła Anna, Chinalska Barbara, Ciepiela Amelia, Czuchry Bożena, Dąbrowska Elżbieta, Grochala Justyna, Izdebska Anna, Jakobik Agnieszka, Janik Anna, Korczyński Marek, Królicka Aneta, Leszczyński Maciej, Noworol Maria, Olszanicki Bartosz, Pasek Filip, Patronik Katarzyna, Pałys Wojciech, Rudy Anna, Sikorowicz Elżbieta, Śląska Wioletta, Sokół Joanna, Staszkiewicz Elżbieta, Szmist Edyta, Szmyd Halina, Szurlej Maria, Szybka Barbara.

Andruszko Katarzyna, Boczar Anna, Bedzyk Jolanta, Betlej Marzena, Garb Magdalena, Krzanowska Beata, Kruczkiewicz Ewa, Kwolek Anna, Kukła Joanna, Lewandowska Sylwia, Nazarkiewicz Anna, Oklejewicz Joanna, Ogarek Wojciech, Oryszczyn Sabina, Pastuszak Waldemar, Pyszko Aneta, Rajca Monika, Rejnin Robert, Starosolska Gabriela, Starejki Ewelina, Stefanowski Marcin, Szajna Sylwia, Szczepanik Monika, Wisłocka Barbara, Żyłka Maciej.1996/97

Ambicka Bernadetta, Barska Dorota, Bieńko Piotr, Bolanowski Marek, Borkowska Katarzyna, Brygidyn Magdalena, Chomycz Małgorzata, Chowaniec Beata, Chyc Edyta, Ciupka Katarzyna, Czapor Robert, Czytajło Małgorzata, Drwięga Dagmara, Dudek Elżbieta, Faluszczak Leszek, Fejkiel Katarzyna, Florian Agnieszka, Froń Elżbieta, Córniak Magdalena, Cruber Karolina, Hydzik Anna, Kaszycka Izabela, Kudlik Marcin, Malik Adela, Matuszek Marzena, Polańska Katarzyna. Andrejko Monika, Twardy Iwona, Cruszecki Jakub, Grzebień Agata, Hanuś Anna, Iskrowicz Witold, Jakubaszek Monika, Jankowska Lucyna, Jodłowski Janusz, Kiszka Anna, Klucznik Magdalena, Kluska Katarzyna, Kobylarski Marcin, Kopecka Monika, Korfanty Tomasz, Korfanty Waldemar, Koryto Tomasz, Kotowicz Piotr, Krawczak Łukasz, Krok Maciej, Kudlik Joanna, Kukuła Krystyna, Kurkarewicz Aneta, Kwiatkowska Ilona, Kwiecińska Barbara, Latusek Izabela, Romaszkan Mateusz, Stącel Jacek.

Biodrowicz Maryla, Czajkowska Katarzyna, Dufrat Magdalena, Gawłowski Paweł, Klecha Magdalena, Lichtenberg Ewelina, Machowska Zofia, Maciejowska Marta, Marcinik Bartłomiej, Michalczak Daniel, Michniowski Piotr, Mielczarek Joanna, Mozoła Anna, Nasiadka Agnieszka, Nasiadka Monika, Nitka Elżbieta, Piecuch Małgorzata, Pietraszek Elżbieta, Pomykała Piotr, Powrózek Patrycja, Prajzner Katarzyna, Proćko Edyta, Pytlik Sylwia, Rachwał Katarzyna, Rajca Joanna, Słodziak Michalina, Truszkiewicz Bartłomiej.

Florko Anna, Mielnikiewicz Beata, Oleniacz Elżbieta, Rogała Marcin, Rudy Sabina, Rzeszótko Justyna, Serwatko Bartosz, Sieczkowski Bartłomiej, Śląska Anita, Śmietana Justyna, Śpiewak Michał, Stach Monika, Sowa Katarzyna, Surmacz Piotr, Suska Aneta, Szczudlik Joanna, Szczudlik Magdalena, Szul Anna, Szwajlik Dorota, Walko Beata, Wilk Anna, Wiśniowski Kamil, Wiśniowski Maciej, Wnękowicz Agnieszka, Zarębska Agnieszka.

Anczakowska Anna, Baran Monika, Bieleń Katarzyna, Bierczyńska Anna, Błażowska Justyna, Bolanowska Magdalena, Buczek Joanna, Chrzanowski Tomasz, Ciećkiewicz Artur, Czekaj Anita, Cwiąkała Iwona, Dąbrowiecka Joanna, Dziuban Iwona, Galej Przemysław, Herman Anna, Jaklik Agnieszka, Jakobik Monika, Jawień Jolanta, Kaszewicz Sylwia, Kielar Bartłomiej, Kielar Magdalena, Kmita Dorota, Krzysik Konrad, Radzik Justyna, Szuba Angelika, Twardy Regina, Wołoszyn Anna. Jagielski Maciej, Kłos Joanna, Kornecka Ewa, Kwiatkowski Klaudiusz, Lubecka Barbara, Lubieniecka Daria, Łakus Ewa, Łuczyński Marcin, Łyko Ewa, Naparła Anna, Naparła Magdalena, Niekowal Bogdan, Pawłowski Szymon, Pietrzkiewicz Anna, Pińczuk Magdalena, Polańska Magdalena, Rachwał Marzena, Sikorowicz Gabriela, Skalicka Krystyna, Sobieszczuk Katarzyna, Szczurek Tomasz, Tomczuk Aleksandra, Węgrzyn Marcin, Wiech Anna, Zadylak Janina.1997/98

Bochnak Ewelina, Brodzicka Joanna, Cap Grzegorz, Cybuch Krzysztof, Chorążak Anna, Delikat Kamila, Florczak Tomasz, Gebus Katarzyna, Głuszko Estera, Irger Małgorzata, Janus Rafał, Jaworska Ewelina, Juchno Beata, Koźma Karolina, Krawczyk Aleksander, Krzanowski Michał, Malec Agnieszka, Malik Marta, Oleksy Mariusz, Owarzany Mariusz, Płoszaj Łukasz, Przybycień Łukasz, Sarama Agnieszka, Skoczyński Kamil, Stasielak Jarosław, Strug Olga, Sycz Agnieszka, Szałajko Barbara, Szałajko Grzegorz, Urban Urszula, Walczak Michał, Wojciechowska Marcjanna, Wroniak Agnieszka, Żmuda Magdalena. Adamiak Anna, Adamski Tomasz, Anioł Katarzyna, Balowska Katarzyna, Barłóg Kamila, Belina Małgorzata, Bełch Łukasz, Bider Dominika, Bieganowska Katarzyna, Bień Aleksandra, Biskup Magdalena, Błaszczak Dorota, Bodziak Anna, Bodziak Katarzyna, Bojarczuk Dorota, Bronkiewicz Katarzyna, Brzana Artur, Chmiel Bartłomiej, Ciupka Anna, Czech Ewa, Czyż Katarzyna, Dytkowska Joanna, Hydzik Barbara, Kowalczyk Andrzej, Pietrzkiewicz Ewelina, Rudnicki Wojciech, Rysz Elżbieta, Serwińska Magdalena, Skórka Seweryn, Śmietana Marcin. Baszak Piotr, Bikowska Joanna, Brzeżawska Izabela, Czech Tomasz, Drwięga Barbara, Drwięga Joanna, Dubiel Edyta, Dziuban Jakub, Dziuban Karolina, Dziuban Paweł, Fal Krystyna, Flisek Justyna, Foryt Konrad, Fuks Justyna, Gadomska Olimpia, Glinianowicz Marcin, Głąb Magdalena, Gruber Joanna, Grześków Maciej, Haduch Magdalena, Hnat Katarzyna, Hołubowska Aurelia, Hrapek Katarzyna, Hrycko Barbara, Iwaneczko Jacek, Kurasik Marzena, Lassota Agnieszka, Rogała Bartosz, Werbowski Łukasz, Więckowska Iwona.

Husak Zbigniew, Irzyk Anna, Jakiel Liliana, Jankowska Lucyna, Jasińska Katarzyna, Józefczyk Maciej, Kaczmarska Magdalena, Karaś Katarzyna, Kędzior Mirosława, Kiniorska Anna, Kiszka Małgorzata, Klimkowski Bartłomiej, Kocyłowska Beata, Kołodziejczyk Piotr, Konopka Aleksandra, Kot Magdalena, Król Agnieszka, Kruczkiewicz Anna, Krzykawska Aleksandra, Kukła Artur, Kułakowski Grzegorz, Kurpiel Beata, Kurpiel Magdalena, Latusek Katarzyna, Lenio Aneta, Leń Paulina, Lewandowska Joanna, Mika Kinga, Wanielista Katarzyna, Zuba Karolina. Kapcio Katarzyna, Kielar Agata, Lewicka Elżbieta, Lisowska Joanna, Lisowski Daniel, Lubas Beata, Maćkowski Maciej, Majka Sabina, Malinowska Wioletta, Marszałek Katarzyna, Matuszewska Izabella, Mączałowska Celina, Michniowska Magdalena, Mielecka Marta, Milczanowska Beata, Milczanowska Ewelina, Mołczan Katarzyna, Motas Anna, Nering Katarzyna, Nowak Marcin, Ogrodnik Edyta, Oleszczuk Anna, Orybkiewicz Anna, Osękowska Aneta, Paszek Anna, Paszkiewicz Anna, Petryłka Piotr, Pęcherek Aneta, Rudy Joanna, Smoliński Paweł, Warankiewicz Magdalena, Wojtowicz Kamila, Wyrozumski Łukasz.

Bolanowski Lech, Kwolek Ewa, Lubelska Emilia, Michałek Agnieszka, Mołocznik Monika, Olejarczyk Marcin, Oleniacz Monika, Orlik Bożena, Pocałuń Magdalena, Popowicz Katarzyna, Pryszcz Jolanta, Przyboś Aleksandra, Pyszko Ilona, Pytlowany Kamila, Raczkowska Małgorzata, Rajtar Joanna, Romerowicz Maciej, Rozmus Ewa, Różycki Paweł, Rybicka Grażyna, Stach Barbara, Stach Sabina, Stanisławczyk Wojciech, Szajnowska Anna, Szurlej Tatiana, Wilk Bartosz, Woźniczyszyn Sylwia, Zimoń Monika.

Adamiak Anna, Łukaczów Beata, Rysz Justyna, Sabat Magdalena, Rawańska Agnieszka, Sarama Katarzyna, Sawczyszyn Daniel, Sieczkowski Artur, Siedlecka Agnieszka, Skalski Grzegorz, Słota Małgorzata, Sołtysik Gabriela, Stabryła Tomasz, Stapińska Joanna, Śmiertka Dorota, Sieniawska Joanna, Stach Iwona, Stefanowska Barbara, Strzałka Wioletta, Szala Paweł, Szałankiewicz Marzena, Szatkowski Paweł, Szczepański Marcin, Szmyd Beata, Szybka Bartłomiej, Szybka Julia, Szymańska Gabriela, Tarnawska Anna, Terefeńko Beata.

Bat Krzysztof, Bulwan Radosław, llczyszyn Piotr, Krzemień Agnieszka, Kudlik Sylwia, Oleniacz Dorota, Pietrów Zofia, Tetera Ewelina, Tokarski Piotr, Tomczuk Wojciech, Torba Agnieszka, Tutak Justyna, Wancienko Grzegorz, Wasylik Daniel, Winohradnik Magdalena, Witkowska Monika, Wojtoń Beata, Woźniak Norbert, Zabielska Agnieszka, Zadylak Marzena, Zarzyczna Agnieszka, Zatwarnicka Karolina, Zubik Dariusz, Żelazek Agnieszka.1998/99

Adamska Lidia, Balowska Justyna, Baran Agnieszka, Baraniewicz Anna, Barańska Anna, Bętkowska Joanna, Bieleń Agnieszka, Biniek Rafał, Bobola Katarzyna, Bokińczuk Gabriela, Boroń Anna, Brzana Mirosław, Bulwan Katarzyna, Dygoń Justyna, Dziunycz Anna, Fichner Bartłomiej, Heret Monika, Hnat Janusz, Hnat Joanna, Jankowski Rafał, Kamińska Lidia, Kowenzowska Katarzyna, Przyboś Honorata, Radziszewska Cecylia, Szybka Agnieszka.

Antosz Katarzyna, Banach Krystyna, Baran Konrad, Biłaś Jakub, Brzeżawski Hubert, Dembicka Beata, Denko Karolina, Dereń Barbara, Fal Iwona, Fijałkowska Julia, Filarowska Marzena, Florczak Agnieszka, Frej Krzysztof, Fundanicz Patrycja, Gierczak Dorota, Gierczak Karol, Gruber Małgorzata, Gubała Alicja, Hydzik Iwona, Kafara Joanna, Kowalik Sebastian, Krupowski Bartosz, Michna Małgorzata, Mielnik Maciej, Stępień Honorata.

Gaweł Julita, Kawalec Alicja, Klecha Jolanta, Kloc Janusz, Knurek Marta, Kociuba Marcin, Kołodziej Katarzyna, Konieczny Łukasz, Małek Grzegorz, Michalewski Grzegorz, Nebesio Marzena, Niemczyk Maciej, Pankowska Karolina, Paszkowska Sylwia, Pielech Beata, Pióro Tomasz, Piszko Bogusław, Przybyło Marcin, Rajtar Krzysztof, Robel Jakub, Romanek Bartosz,

Sarama Justyna, Serbin Edyta, Skórka Marta, Sternik Ewelina, Studnicka Justyna, Szerszeń Gabriela, Sztyler Sylwia, Śnieżek Joanna, Władyka Joanna, Wojtuszewska Karolina. Ćwiąkała Agnieszka, Gazdowicz Ewa, Gocek Leszek, Jarosz Joanna, Jaworska Justyna, Kniotek Karolina, Kocyło Diana, Kornasiewicz Beata, Korzeniowski Jeremiasz, Kot Rafał, Kret Albina, Król Aneta, Kubicka Dorota, Machowska Katarzyna, Niemczyk Elżbieta, Pikuła Michał, Prokuski Grzegorz, Przybyłowicz Diana, Sokół Aleksandra, Starzecka Jolanta, Suwała Joanna, Szewczuk Katarzyna, Wróbel Aleksandra, Zgłobicka Katarzyna.

Dalętka Wojciech, Kucharska Ewa, Leszczyńska Iwona, Łańko Beata, Malcher Anna, Marchel Iwona, Markowska Ewelina, Mikołajek Marta, Nycz Kinga, Osękowski Tomasz, Panaś Bogusława, Pasek Marta, Pietrzkiewicz Justyna, Pisiewicz Marcin, Piszko Anna, Płocie Anna, Posadzka Katarzyna, Ramżyńska Barbara, Romaniec Anna, Różycka Magdalena, Rysz Sabina, Rywka Ewa, Sala Małgorzata, Sarna Monika, Stach Teresa, Stangierski Sebastian, Stapińska Sylwia. Bura Ilona, Bury Natalia, Czają Małgorzata, Janusz Kamil, Konieczna Wioletta, Mołoń Iwona, Olejarz Mariola, Orłowska Małgorzata, Pawlik Katarzyna, Płoch Filip, Romerowicz Maria, Sitek Katarzyna, Siudyła Anna, Siwak Robert, Stefanowicz Anna, Sycz Dorota, Szajna Ewa, Szuwart Aleksandra, Walczak Agnieszka, Werszański Bartosz, Winiarska Agnieszka, Wojcieszczak Ewelina, Woźniak Dagmara, Zubik Urszula, Zych Malwina, Żyłka Grzegorz.

Antoniewicz Justyna, Kłosowski Karol, Rakoczy Przemysław, Dziuban Joanna, Buczek Magdalena, Chytła Karolina, Cięciwa Justyna, Denega Monika, Gocek Małgorzata, Iwańczyk Magdalena, Klatka Małgorzata, Kobiela Małgorzata, Lasek Piotr, Lech Magdalena, Machaj Magdalena, Milczanowska Anna, Nowosielska Alicja, Pełechowicz Anita, Ruchlewicz Daniel, Sarama Piotr, Sawczak Barbara, Sawczyszyn Katarzyna, Stachowicz Łukasz, Stec Bernadetta, Szarzyńska Rita, Szpiech Ewelina, Tutak Magdalena, Wójcik Małgorzata, Zarzyka Magdalena, Ziobro Jakub. Adamska Anna, Baran Anna, Gajewski Michał, Gawron Łukasz, Hytło Ewelina, Kowalski Arkadiusz, Koźma Natalia, Kucharska Magdalena, Leń Katarzyna, Moskot Agnieszka, Mrugała Szymon, Roczniak Grzegorz, Rybka Magdalena, Serwatko Magdalena, Siedlecka Jolanta, Stafiej Tomasz, Szumilas Urszula, Szuryn Joanna, Tworzydlak Sabina, Tyński Michał, Urban Monika, Wilusz Tomasz, Wójcicka Katarzyna, Zadylak Anna, Zajdel Łukasz.1999/00

Furniadys Edyta, Bagan Anna, Czapla Karolina, Gankiewicz Tomasz, Garlicki Marcin, Gosztyła Anna, Grzyb Renata, Kamińska Wioletta, Kędra Aleksandra, Koń Marcin, Mazur Agnieszka, Niedźwiedzka Beata, Niemiec Ewa, Niemiec Ewelina, Orlikiewicz Agnieszka, Pytlowana Kinga, Raczyński Marcin, Rogacz Dominika, Roman Renata, Sieniawska Ewa, Sitarz Anna, Stabryła Małgorzata, Strościak Beata, Stączek Anna, Tarnawski Waldemar, Tomczak Ewelina, Turek Beata, Tympalska Agnieszka, Wilusz Anna, Woźny Katarzyna, Wójcik Magdalena.

Adamska Justyna, Ambicka Joanna, Bąk Monika, Biłaś Piotr, Borczyk Katarzyna, Cecuła Agnieszka, Ciuba Katarzyna, Dragan Maria, Hydzik Małgorzata, Hyleńska Małgorzata, Izdebska Renata, Jadczyszyn Magdalena, Kaczmarek Małgorzata, Kielar Katarzyna, Kobiela Łukasz, Kondyjowska Maria, Kopczak Michał, Kurkarewicz Maciej, Naparła Aneta, Nycz Marcin, Podkalicka Kinga, Roczniak Marcin, Słota Iwona, Stępień Weronika, Szarzyńska Inez, Tobiasz Anna, Witkoś Aleksandra, Wojtuń Mariusz, Woźniak Iwona, Wroniak Anna, Wyborna Sabina, Zięba Katarzyna. Bajger Aneta, Banasiewicz Joanna, Biodrowicz Joanna, Błażowski Marcin, Bobowski Łukasz, Borkowska Agnieszka, Bryndza Anna, Być Emilia, Cecuła Paweł, Chmiel Magdalena, Czapla Wojciech, Drwięga Dagmara, Duda Beata, Dudek Beata, Dyjach Kinga, Dżoń Barbara, Fal Kamila, Filipczak Paweł, Futa Sebastian, Fydryk Anna, Gilar Agnieszka, Gój Anna, Grzenia Gabriela, Haduch Izabela, Irzyk Barbara, Kołek Barbara, Ryniak Iwona, Torma Agnieszka, Zygmunt Katarzyna.

Bednarczyk Paweł, Dziok Barbara, Figura Kamila, Gierad Ewa, Hanuś Ewa, Hołowaty Katarzyna, Inglot Patrycja, lżowski Maciej, Jaworska Monika, Karabin Elżbieta, Kobiałka Krzysztof, Kocaj Agnieszka, Komańska Barbara, Kornasiewicz Grzegorz, Krzaczyńska Katarzyna, Kucharska Edyta, Kucharyk Andrzej, Kudła Ewelina, Kuliga Magdalena, Malec Jadwiga, Michalewska Joanna, Marusiak Sylwia, Nycz Piotr, Oleniacz Daniel, Pacławska Elżbieta, Rejdak Alicja, Rogowska Magdalena, Skorus Joanna, Szymbara Aleksandra.

Adamska Aldona, Bagan Monika, Bar Magdalena, Bartkowska Małgorzata, Bochnak Tomasz, Bodnar Anna, Chrobak Aneta, Cipora Ireneusz, Dalętka Alicja, Dalętka Andrzej, Fakowska Barbara, Gębicz Dominika, Gocek Elżbieta, Górska Anna, Grzyb Anna, Hadam Anna, Kielar Marta, Kopera Magdalena, Łęcki Łukasz, Malinowska Agata, Matyjasik Joanna, Ryba Monika, Rysz Ewa, Semeniuk Monika, Sewastynowicz Joanna, Stubenvoll - Hański Kosma, Szeruga Joanna, Szeruga Magdalena, Wania Dominik, Witek Monika, Władyka Monika, Wojtuszewski Paweł, Wysocka Joanna.

Bentkowska Anna, Chudzik Malwina, Dobek Anna, Jaklik Witold, Janik Joanna, Kędzior Ewelina, Kędzior Jolanta, Kisiel Agnieszka, Koczot Aneta, Kolbuch Marek, Kondyjowska Gabriela, Kondyjowski Marcin, Kordas Katarzyna, Kowal Anna, Kuczek Ewelina, Kuzicki Artur, Lewandowska Anna, Liszka Maciej, Majdosz Katarzyna, Małek Agnieszka, Maślany Ewa, Mądra Agnieszka, Mermer Kamil, Mikołajewicz Elżbieta, Oleszczuk Wojciech, Pankiewicz Joanna, Piechowicz Katarzyna, Podgórska Magdalena, Popko Anita, Poznańska Agnieszka, Puzon Iwona, Sikorska Anna, Śnieżek Norbert, Tabisz Magdalena.

Baran Eliza, Czarniecki Wojciech, Galej Joanna, Łuczka Ewelina, Michenko Bernadetta, Oleksów Katarzyna, Osenkowska Magdalena, Polański Paweł, Przybyła Kinga, Radko Paweł, Radzik Łukasz, Rajca Agnieszka, Rejnin Patrycja, Romaniec Piotr, Siuciak Marcin, Skoczyński Krystian, Stanek Tomasz, Stanisz Tomasz, Szałankiewicz Sabina, Szczudlik Iwona, Szczurek Anna, Teleżyński Wojciech, Tokarski Grzegorz, Twardy Justyna, Wdowiak Anna, Werszański Karol, Wnękowicz Małgorzata, Wojtal Katarzyna, Wojtasik Katarzyna, Woźniczyszyn Katarzyna, Wójcik Wioletta, Wysocka Magdalena.

Adamiak Adrian, Bobala Małgorzata, Cecuła Krzysztof, Drozd Łukasz, Dusznik Łukasz, Dziuban Maria, Cierczak Agata, Głowacka Małgorzata, Hoszowska Justyna, Kikta Anna, Kloc Anna, Kłosowski Paweł, Kocaj Grzegorz, Luks Bartłomiej, Matuski Łukasz, Nisiewicz Patryk, Pasek Alina, Pastyrzak Emil, Pelczar Aleksandra, Pilecka Katarzyna, Pisiewicz Marzanna, Przybyło Łukasz, Sakowska Sawa, Salik Renata, Serbin Łukasz, Skrzypczyk Piotr, Struś Sabina, Śliwa Ewelina, Twardowski Aleksander, Tymoczko Maja, Uruski Paweł, Wasylik Sylwia, Wesołkin Karolina, Zapała Justyna, Żebracka Jadwiga.2000/01

Baczyńska Sylwia, Chorążak Ewa, Czapor Magdalena, Czech Paulina, Dąbrowska Diana, Dmitrzak Paulina, Herbatowicz Katarzyna, Jakubowska Diana, Klojzy Joanna, Kornasiewicz Anna, Kowal Magdalena, Kret Iwona, Łopuch Anna, Łuczycka Ilona, Pecka Barbara, Pietrów Maria, Podulka Magdalena, Pytlowany Magdalena, Rysz Anna, Skarbek Anna, Stabryła Anna, Stangierska Anna, Stasiak Karolina, Stefanowicz Ewa, Szylak Monika, Zielińska Ewa.

Boczulak Anna, Borowa Magdalena, Brodzicka Ewelina, Ciećka Dariusz, Czech Agnieszka, Czech Iwona, Duduś Monika, Gąska Przemysław, Glinianowicz Katarzyna, Grzyb Joanna, Hajduk Monika, Hałasik Agnieszka, Klink Małgorzata, Kniotek Agnieszka, Pacławska Ewa, Przystaś Zuzanna, Radwańska Katarzyna, Rysz Sylwia, Siuta Dagmara, Słysz Marzena, Sowa Bożena, Szałankiewicz Iwona, Szałankiewicz Marcin, Szczerba Sabina, Szmyd Barbara, Ścieranka Kinga, Wancienko Barbara, Wnętrzak Katarzyna, Wójcik Łukasz, Zadylak Iwona.

Bielak Artur, Bury Witold, Drabik Łukasz, Hydzik Łukasz, Kurcoń Michał, Latusek Magdalena, Matusik Marzena, Michalik Marek, Milczanowska Joanna, Milczanowska Magdalena, Osytek

Marcin, Piotrowska Agnieszka, Przybycień Piotr, Rabczak Aleksander, Rąpała Leszek, Rejnin Bogumił, Robel Tomasz, Rudnicka Katarzyna, Sałagacka Małgorzata, Siuta Julita, Skotnicka Ewelina, Skórka Jacek, Smorul Anna, Smorul Daniel, Sokulski Krzysztof, Stapiński Rafał, Starego Katarzyna, Suwała Katarzyna, Wielobób Anna, Wojtal Anna, Wojtowicz Katarzyna, Wojtuszewski Piotr, Zarzyka Maria, Żyłka Katarzyna.

Adamska Agnieszka, Bonarska Dorota, Dul Magdalena, Dziunycz Elżbieta, Fedak Ewelina, Caber Angelika, Gadomska Izabela, Grzyb Agnieszka, Hałasik Mariola, Kotowska Agnieszka, Komańska Alicja, Kraus Irena, Kucap Wojciech, Mateja Katarzyna, Niemczyk Sylwia, Osękowska Karolina, Pastuszak Zofia, Pluskwik Honorata, Rejnin Barbara, Rudy Magdalena, Sas Dorota, Sawka Wiktoria, Sędłak Katarzyna, Słowik Maciej, Słowik Magdalena, Szul Maria, Telesz Anna, Wdowiak Bernadetta, Wisełka Maria, Wronowska Anita, Zając Adam, Zaucha Elżbieta. Adamiak Katarzyna, Adamiak Tomasz, Bilińska Diana, Chomiszczak Kinga, Cieślik Jacek, Florko Emilia, Gajewski Mateusz, Głogowska Ewelina, Indyk Dariusz, Jarema Maciej, Kaszowska Aneta, Korfanty Szczepan, Krzysztofik Damian, Kułakowska Katarzyna, Latusek Katarzyna, Lubieniecka Agnieszka, Malik Karolina, Miszczyszyn Anna, Pełzak Artur, Pieńczakowska Barbara, Radon Joanna, Ryczaj Katarzyna, Solon Anna, Sośnicki Krzysztof, Stączek Grzegorz, Szuplewski Jakub, Śliwka Monika, Trojanowska Magdalena, Walczak Paweł, Wanielista Joanna, Zdziobek Ludmiła. Adamska Magdalena, Antosz Agnieszka, Buczek Monika, Cysarz Daniel, Folcik Paweł, Folczyk Krzysztof, Gajek Daniel, Grzeszczak Justyna, Hędrzak Andrzej, Hnat Krzysztof, Izdebski Sylwester, Kobylańska Ewa, Krystyńska Joanna, Kwilosz Agnieszka, Lewandowska Agnieszka, Lubelska Ewa, Malik Maciej, Małek Maciej, Miklicz Anna, Muszańska Agnieszka, Nycz Kinga, Ostrowska Monika, Owsiana Izabela, Pastuszak Marek, Piechowicz Alicja, Prędyś Iwona, Radetz Katarzyna, Rąpała Patrycjusz, Rudy Sebastian, Sikora Tomasz, Smoter Marcin, Węgrzyn Daniel, Zieliński Andrzej. Biega Łukasz, Bocoń Małgorzata, Brodzicka Agnieszka, Ciechanowska Marta, Czerwińska Katarzyna, Czopor Damian, Duda Magdalena, Dziuban Grażyna, Fal Monika, Hydzik Aleksandra, Kopecka Katarzyna, Kowalik Sabina, Kozłowska Jowita, Latusek Małgorzata, Lewicka Magdalena, Łęcka Anna, Łucka Monika, Marciniak Piotr, Mieiecka Jolanta, Nicpoń Małgorzata, Niemczyk Monika, Olejnik Iwona, Petryk Anna, Pęcak Sabina, Radzik Marcelina, Rudnicka Barbara, Ryniak Tomasz, Skulich Katarzyna, Stanisz Anna, Sybidło Tomasz, Szeruga Anna, Truchan Magdalena, Witalis Przemysław, Zółkiewicz Krzysztof.

Bekalik Gabriela, Bielecki Mateusz, Biskup Agata, Bobyk Paweł, Bochenek Łukasz, Buksztel Maciej, Brewka Joanna, Bury Piotr, Drwięga Marcin, Gil Małgorzata, Gliwska Karolina, Gocko Anna, Hajnus Jarosław, Kaczor Rafał, Kafara Marta, Kseniak Dominika, Kuczma Nina, Kulikowska Marta, Liszka Paweł, Marć Joanna, Niemiec Bartosz, Pankowska Paulina, Pańko Anna, Petryk Daniel, Płóciennik Joanna, Połojko Marcin, Radzik Joanna, Rogała Witold, Tutak Jacek, Twardy Marta, Urban Jadwiga, Wasilewski Jacek, Wojciechowska Ewa.2001/02

Adamczyk Karolina, Amarowicz Michał, Bar Justyna, Bierczyńska Małgorzata, Chodorowski Sebastian, Chomińska Anna, Czapla Bartłomiej, Drozd Ewa, Duda Maciej, Dulęba Krzysztof, Florczak Tomasz, Gap Dominika, Gocko Aneta, Hatylak Alicja, Hryszko Piotr, Jagielski Michał, Jasiński Daniel, Kędra Maciej, Korzeniowska Anna, Kwiatkowski Paweł, Lasek Krzysztof, Moczarny Wojciech, Nebesio Monika, Pleśnar Maciej, Poziomkowska Anna, Pytlowana Emilia, Rogacz Gabriela, Silarska Agnieszka, Sozańska Aldona, Stabryła Zuzanna, Stach Ewelina, Szorek Joanna, Wiśniewski Maciej.

Błażowska Justyna, Chrobaczyńska Anna, Cioban Justyna, Czopor Krzysztof, Futyma Anna, Grzebień Sabina, Jankowski Maciej, Kocaj Eliza, Kutiak Magdalena, Kuzio Katarzyna, Leszczyńska Bernadetta, Lorenc Marcin, Łuczka Karol, Olech Jakub, Paszkiewicz Bartłomiej, Pędzich Joanna, Piekara Karolina, Romaniec Ewa, Rywka Łukasz, Samborska Iwona, Stabryła Wojciech, Stasiak

Joanna, Strzałka Małgorzata, Toczek Agnieszka, Torba Marzena, Tymoczko Klaudia, Wachel Anna, Zajączkowska Teresa.

Adamski Bartosz, Bazylak Artur, Borkowski Jakub, Czapor Magdalena, Czytajło Katarzyna, Hydzik Kamila, Hydzik Łukasz, Jastrzębski Łukasz, Jaworska Ewelina, Kapalska Dominika, Karaczkowski Grzegorz, Kardasz Angelika, Kawałek Łukasz, Kędra Alicja, Kędra Dominika, Kikta Piotr, Koczera Anna, Koczera Agnieszka, Korfanty Bartłomiej, Kosina Anna, Kuśnierz Ewelina, Leśniak Elżbieta, Mikołajczyk Iwona, Moskalewicz Paweł, Piegdoń Ewelina, Rachwał Rafał, Rogoś Anna, Stec Agnieszka, Warchałowski Tomasz, Wojtas Tomasz, Węgrzyn Wojciech, Zubek Krzysztof. Błażejowska Ewa, Bury Anna, Chmiel Tomasz, Dziewińska Jolanta, Florek Katarzyna, Cierut Monika, Jayko Aleksandra, Jęczkowski Dariusz, Juszczyk Monika, Kornasiewicz Paweł, Krzysik Małgorzata, Kseniak Małgorzata, Latoś Anna, Małek Mariusz, Michalska Agnieszka, Mindur Justyna, Parylak Barbara, Petryk Piotr, Pisula Grzegorz, Radożycka Maria, Rogoś Dariusz, Sadura Iwona, Sierota Anita, Słuszkiewicz Magdalena, Sokulski Konrad, Szczepan Kinga, Szuba Kamil, Telesz Agnieszka, Tutak Tomasz, Twers Magdalena, Tympalska Diana, Wojtowicz Magdalena, Wrońska Beata.

Buczek Grzegorz, Chudzik Grzegorz, Galant Joanna, Gembalik Aneta, Grześków Katarzyna, Jakubowski Marek, Jarosz Monika, Kapustyńska Beata, Kędra Jolanta, Kmiecik Justyna, Kucharska Anna, Kucharska Katarzyna, Lemko Rafał, Lewandowska Monika, Łopatko Dariusz, Magusiak Sebastian, Malcher Michał, Matuszewski Marcin, Milczanowska Justyna, Pałuk Wojciech, Pelc Sabina, Pelczar Anna, Pielech Anna, Pituch Kamil, Płaziak Sylwia, Radwański Marek, Smarzewska Dorota, Starościak Małgorzata, Suwała Anna, Szybka Kamila, Walorna Anna, Wójcik Krzysztof, Zacharska Urszula, Zajdel Anna.

Baran Kornelia, Brejta Anna, Chabior Agata, Chomiszczak Alina, Cipora Robert, Domaradzka Wiktoria, Dufrat Sabina, Fedorczak Ewa, Filip Ewa, Irzyk Katarzyna, Kaczmarska Kamila, Karłowicz Ewa, Kiniorska Magdalena, Koperwas Marta, Kowalska Katarzyna, Latusek Wioletta, Małek Anna, Ogrodnik Anna, Ostrowski Radosław, Pietrzkiewicz Katarzyna, Piotrowska Maria, Pomykała Iwona, Przybyło Michał, Rogowski Marcin, Solon Małgorzata, Stankiewicz Karol, Struś Jolanta, Szybka Amelia, Zagórska Anna, Zamorska Kamila, Ząbkiewicz Konrad, Zych Łukasz, Żabińska Magdalena.

Bodziak Małgorzata, Bury Diana, Chorążak Ilona, Cyganik Ewelina, Domoń Paweł, Guzek Magdalena, Klatka Monika, Koczera Aneta, Kornasiewicz Michał, Koźma Piotr, Krawecka Patrycja, Kułak Agnieszka, Lewicka Urszula, Lubertowicz Wojciech, Łukaszuk Anna, Maciołek Piotr, Malik Monika, Niemiec Sabina, Oleniacz Anna, Petryk Izabela, Poznańska Elżbieta, Rogoz Paweł, Smolik Michał, Starosolska Joanna, Sycz Łukasz, Szałajko Anna, Szczudlik Paulina, Śmietana Urszula, Tyłka Małgorzata, Witek Małgorzata, Wysocka Iwona, Ziobro Katarzyna. Baran Anna, Batruch Tomasz, Chmiel Maksymilian, Ciępiel Barbara, Czech Barbara, Drozd Łukasz, Dziunycz Piotr, Gebus Beata, Izdebski Piotr, Kafara Łukasz, Kaleniecka Anna, Karabin Katarzyna, Koczeń Paweł, Koczera Kamila, Komańska Małgorzata, Koperwas Anna, Łucka Iwona, Maciejczak Bożena, Maćkowski Witold, Małek Piotr, Nicpoń Maksymilian, Ostrowski Tomasz, Pisiewicz Artur, Pytlowana Adrianna, Radecki Seweryn, Sabat Zbigniew, Skorus Grzegorz, Smoliński Tomasz, Sowa Dawid, Szymański Radosław, Topór Marzena, Wawryszczuk Marcin. Adamczyk Anna, Bańkowski Grzegorz, Borczyk Beata, Chorążak Marta, Cieślik Anna, Curzydło Celina, Ćwikła Łukasz, Drwięga Anna, Drwięga Marcin, Gocek Gabriela, Habko Eliza, Iwaneczko Maciej, Jękot Tomasz, Kawecka Alina, Kiper Marcin, Klimkowski Rafał, Kogut Patrycja, Kowal Agnieszka, Kukła Grzegorz, Kukła Małgorzata, Kumorek Monika, Kusz Katarzyna, Markuszewka Ewa, Niemiec Patrycja, Olejnik Rafał, Radwańska Dorota, Szwan Małgorzata, Werbowski Radosław, Zajdel Marta, Złocińska Marta.2002/03

Adamczyk Paweł, Bagan Marta, Bajger Anna, Bąk Joanna, Bielawski Szymon, Bil Anna, Bobek Małgorzata, Czepiel Dominika, Dobosz Dominika, Dobrowolska Katarzyna, Dobrowolska Maria, Drogosz Agnieszka, Fejkiel Michał, Gębicz Katarzyna, Iwaneczko Agnieszka, Klatka Dagmara, Król Aleksandra, Paraniak Katarzyna, Pieczyńska Małgorzata, Rajtar Monika, Rakoczy Rafał, Romaszkan Marta, Semmler Justyna, Stachowicz Małgorzata, Starościak Katarzyna, Szuryn Monika, Śmiały Katarzyna, Torba Katarzyna, Tymcio Ewelina, Wójcik Karolina, Wyszyńska Magdalena.

Adamowska Magdalena, Dudek Katarzyna, Fal Urszula, Ferenc Kamil, Cocek Katarzyna, Hałas Kinga, Hoksa Magdalena, Jajko Paweł, Jastrzębska Joanna, Kornasiewicz Natalia, Kulczycka Elżbieta, Milczanowska Joanna, Pastuszak Magdalena, Pełzak Iwona, Płoch Piotr, Pyzocha Kamila, Sobczak Marzena, Szczepanik Karolina, Śpiewak Joanna, Wojdyła Sylwia, Wojtanowska Justyna, Woźny Agata, Wójcik Marta.

Dymek Dominika, Dziedzina Sabina, Dżugan Aleksandra, Solon Joanna, Florczak Łukasz, Furgał Małgorzata, Gawrych Wioletta, Gazdowicz Magdalena, Gąsior Paweł, Głuszyk Małgorzata, Helińska Ewa, Hoffman Bartłomiej, Hydzik Ewa, Janiszewska Monika, Józefek Piotr, Kacprzak Katarzyna, Kaczmarska Magdalena, Kaczmarski Mateusz, Kaczorowska Eliza, Kopecka Dorota, Masłowski Jakub, Niemiec Adrianna, Niemiec Karolina, Raczkowski Marcin, Radziejowska Anna, Sidor Piotr, Sitarz Monika, Siwiński Marcin, Skiba Ewa, Szybowska Katarzyna, Terefeńko Tomasz, Usyk Renata, Wroniak Monika.

Baran Tomasz, Kaliniak Kinga, Kita Jolanta, Klimkowska Anna, Klimkowski Grzegorz, Kokoć Małgorzata, Kondyjowski Maciej, Konieczny Paweł, Konieczny Tomasz, Koperwas Katarzyna, Kopij Katarzyna, Koryto Łukasz, Kosina Maciej, Kowalik Agnieszka, Kowalski Michał, Krystyńska Aneta, Krzanowska Dorota, Krzykawski Michał, Kucharska Kamila, Kukła Marek, Kurkarewicz Katarzyna, Kutiak Łukasz, Liszka Marzena, Łabusiewicz Iwona, Łukaczów Mariusz, Marczak Michał, Micał Mateusz, Osękowska Justyna, Słota Joanna, Stączek Piotr, Szala Marta, Szałajko Anna, Tutak Mirosław, Wojtowicz Anna.

Dróżdż Małgorzata, Gembalik Katarzyna, Kawa Konrad, Masio Agnieszka, Mateja Magdalena, Mazur Marta, Michalska Elżbieta, Mikołajek Agnieszka, Mogilany Magdalena, Mołocznik Barbara, Mrozowska Agnieszka, Nesterowicz Grzegorz, Niemczuk Justyna, Nieznańska Marta, Ogarek Sabina, Oleniacz Edyta, Pastuszak Katarzyna, Patlewicz Ilona, Pawlecka Katarzyna, Pelc Magdalena, Petka Ewa, Przybyła Katarzyna, Pytlowany Aneta, Pytlowany Katarzyna, Rakoczy Angelika, Skórka Piotr, Szeruga Karolina, Szpiech Anna, Szymczyk Tomasz, Tarnawski Piotr, Tokarczyk Edyta, Wrona Joanna.

Bury Barbara, Cecuła Karolina, Chrzanowska Anna, Dufrat Ewelina, Gawlewicz Anna, Hejnosz Jakub, Hniłka Ewa, Jaklik Aleksandra, Kogut Justyna, Krauze Kamila, Krzanowska Magdalena, Kucia Katarzyna, Kwiatanowska Beata, Kwiatkowska Izabela, Łukasik Paweł, Mańko Mirosława, Piątek Monika, Pudełko Paweł, Sabat Kamila, Sawicka Magdalena, Szałajko Karolina, Szczęsny Anna, Śliwa Agnieszka, Tutak Piotr, Twardowska Sabina, Wolanin Katarzyna, Woskowicz Oda, Wydrzyńska Ewelina, Zychiewicz Paweł.

Biega Aneta, Bindas Karolina, Bober Ewelina, Czech Ewelina, Fedorońko Patrycja, Firyszko Łukasz, Hydzik Joanna, Irger Monika, Joachimiak Katarzyna, Kapcia Agnieszka, Kasza Renata, Kogut Wioletta, Kot Iwona, Kotlar Małgorzata, Krężałek Joanna, Nitka Honorata, Nowak Katarzyna, Omielczenko Aleksandra, Rogalińska Anna, Serafin Elżbieta, Skoczyńska Karolina, Skwara Ewelina, Starzak Iwona, Urban Joanna, Urban Joanna Stanisława, Wanielista Marcin, Wiszyńska Magdalena, Wojtas Aneta, Wojtoń Jacek, Wojtoń Maciej, Wojtowicz Joanna, Zarzycki Krystian.

Bochenek Marcin, Chrobaczyńska Dorota, Chrząszcz Ewelina, Chyra Radosław, Czerwik Łukasz, Drwięga Magdalena, Dziuban Magdalena, Fuks Maria, Garlicki Piotr, Gefert Robert, Haniak Anna,

Husak Agnieszka, Jasiński Bartłomiej, Kaliniak Magdalena, Kolano Jakub, Korzeniowski Maciej, Krawczyk Natalia, Krzywola Monika, Kucharz Łukasz, Łuczka Szymon, Malik Aneta, Michalczak Przemysław, Mycka Anna, Nowak Bartłomiej, Pisiak Konrad, Rejnin Anna, Rysz Krzysztof, Sawczak Izabela, Sokołowska Klaudia, Sołopatycz Mateusz, Szczepek Małgorzata, Wal Karol, Wojtowicz Anna, Wołoszyn Małgorzata.2003/04

Adamus Katarzyna, Barnuś Dominika, Charkiewicz Paulina, Chrapkiewicz Izabela, Ciskowska Karolina, Cyran Michał, Czerwińska Iga, Demkowski Tomasz, Domagała Marta, Głowacz Edyta, Gromek Elżbieta, Horoszko Elżbieta, Jamrozik Justyna, Janowicz Łukasz, Jarosz Beata, Kostecka Kinga, Krzyszczyk Anastazja, Kudlik Piotr, Lech Łukasz, Lubecka Dorota, Łata Jakub, Łuczka Katarzyna, Marek Kamil, Ostrowska Michalina, Rudak Jakub, Rysz Natalia, Szul Agnieszka, Śnieżek Dorota, Tulejbicz Anna, Tutak Barbara, Wołk Adam, Wójcicki Krzysztof, Wydrzyńska Edyta, Zastawny Przemysław, Żubryk Maciej.

Burka Agnieszka, Chrząszcz Natalia, Czech Kamil, Czuchry Magdalena, Ćwiąkała Małgorzata, Dembicka Anna, Dragan Izabella, Drwięga Ewelina, Drwięga Magdalena, Drwięga Monika, Dudek Miłosz, Dusza Kamil, Dworaczek Agnieszka, Dymińska Ewelina, Dziuban Krzysztof, Filipczak Izabela, Gacek Anna, Gajewska Anna, Galant Maciej, Gawlewicz Iwona, Gaździk Robert, Gębuś Dorota, Gibczyńska Natalia, Gierut Piotr, Glazer Agnieszka, Głuszko Alicja, Gocek Joanna, Grządziel Aleksandra, Halek Katarzyna, Janowski Krzysztof, Jasik Paweł, Kafara Małgorzata, Krawiec Justyna, Król Justyna, Kwiatkowska Beata, Lozański Marek. Albigowska Małgorzata, Anklewicz Bianka, Bach Anna, Barć Anna, Bil Jakub, Binowski Tomasz, Bochnia Ewa, Bogaczewicz Łukasz, Bogusz Robert, Bolanowski Andrzej, Bonarska Katarzyna, Borczyk Małgorzata, Borczyk Tomasz, Brejta Sylwia, Bryndza Robert, Chabko Sabina, Drozd Katarzyna, Drwięga Bartosz, Drwięga Michał, Gamoń Justyna, Hejnold Piotr, Indyk Aneta, Kaczmarczyk Justyna, Koczera Paulina, Łagódka Kamila, Malec Paulina, Maślana Anna, Mądry Natalia, Niemiec Anna, Paszko Beata, Rogowska Katarzyna, Sabat Jakub, Serwińska Monika, Skrętkowski Tomasz, Szkotak Hubert, Śliwianka Iwona Maria, Tutak Anna.

Dróżdż Przemysław, Gocał Marcin Marek, Gruber Olga, Juszczyk Agnieszka, Kawalec Jacek, Kawałek Maria, Keck Krzysztof, Kiełbasa Katarzyna, Klimek Sabina, Koczera Gabriela, Koczera Magdalena, Kondziołka Edyta, Konieczna Dorota, Konieczny Paweł, Kopacki Tomasz, Kowalik Joanna, Krajewski Mateusz, Krasulak Faustyna, Kraus Jadwiga, Krystyńska Ewelina, Krzysztofowicz Monika, Kuliga Ewelina, Kutiak Agnieszka, Kuzio Dawid, Malik Katarzyna, Marmura Marcin, Matusiewicz Natalia, Mazur Marta, Mermer Mateusz, Metrycki Jarosław, Michalczak Paweł, Mikołajek Joanna, Nowak Radosław, Such Mateusz Zbigniew, Węgrzyński Łukasz, Maciej Zarych. Hołówka Gabriela, Mszanecka Martyna, Muss Małgorzata, Muszyński Radosław, Niemczyk Ewelina, Nitka Sylwia, Nitkowska Joanna, Olechniewicz Aleksandra, Oleksiewicz Joanna, Orlik Andrzej, Osękowska Ewelina, Packanik Regina, Pałys Elżbieta, Pastuszak Ewa, Penar Katarzyna, Pindziur Aleksandra, Piotrkowska Ewelina, Pisiak Kamila, Płonka Ludmiła, Płoszaj Katarzyna, Podczerwińska Joanna, Podgórska Anna, Polkowski Kamil, Pomykała Joanna, Pyszko Tomasz, Robel Agnieszka, Rodkiewicz Radosław, Rolnik Bartłomiej, Rysz Natalia, Semczyk Tomasz, Senuś Magdalena, Sieniawska Malwina, Słysz Ilona, Solon Kamila, Szelka Damian.

Amarowicz Jarosław, Bar Anna, Bielecki Marcin, Bury Karolina, Chytła Gabriela, Ćwiąkała Konrad, Drozd Jacek, Drwięga Barbara, Dyjach Dagmara, Gajda Andrzej, Galej Wojciech, Garbaczewska Katarzyna, Jagoda Paulina, Jaworska Natalia, Kołek Agnieszka, Krzanowska Joanna, Kubik Maciej, Ligęza Amanda, Lubas Michał, Marynowicz Marzena, Mękarska Joanna, Pecka Magdalena, Pleśnar Paweł, Pospolitak Kamila, Puchała Krzysztof, Reś Anna, Rodkiewicz Kinga, Stawarczyk Jakub, Sumara Beata, Szczudlik Grzegorz, Szydełko Adrian, Władyka Małgorzata, Ząbkiewicz Kamila, Zmarz Hanna.

Anotniewicz Michał, Dąbrowiecka Joanna, Domaradzka Anita, Dydek Paulina, Dydio Paweł Franciszek, Fal Anna, Fedak Magdalena, Florko Aleksandra, Gąska Katarzyna, Jakubas Monika, Januszczak Marzena, Kowalik Barbara, Kozak Przemysław, Leszczyk Marcin, Lisowska Monika, Małek Anna, Marszałek J u lita, Mazur Małgorzata, Mroziak Weronika, Mucha Monika, Niemczuk Malwina, Rodzinka Ewelina, Stodolak Agata, Stodolak Kamila, Strigl Diana, Szul Martyna, Trzciniecka Kinga, Tyrała Joanna, Winiarska Barbara, Wojtoń Dorota, Woźniak Olga, Woźny Marcin, Wójcik Magdalena, Zarzycki Sebastian, Zarzyka Jadwiga, Zubik Małgorzata. Biega Jan, Bukład Anna, Hałas Małgorzata, Ostrowski Mateusz, Pałacka Patrycja, Poznańska Beata, Sołtysik Paweł, Stabryła Małgorzata, Starzewska Ewelina, Struś Jakub, Sulima Joanna, Szajnar Elżbieta, Szałajko Damian, Szczudlik Michał, Szymd Justyna, Szpak Patrycja, Szuryn Justyna, Tesznar Agnieszka, Tesznar Marcin, Tomoń Kamil, Tutak Paulina, Twardy Marek, Twardy Patrycja, Uruski Tomasz, Wawryszczuk Konrad, Wąsik Joanna, Wdowiak Michał, Węgrzynowski Adrian, Wójcik Agnieszka, Wojtowicz Łukasz, Wołoszczak Katarzyna, Wołoszyn Jowita, Wrótniak Jacek, Zajdel Magdalena, Zapotoczny Magdalena.2004/05

Adamski Rafał, Bajda Łukasz, Bałuszyńska Ewelina, Baran Marzena, Błażejowski Piotr, Bończak Paulina, Bronkiewicz Monika, Ciupka Renata, Dobosz Edyta, Dołoszycka Monika, Duda Magdalena, Garbowska Justyna, Gierad Wojciech, Głuszko Kamila, Gucwa Anna, Haduch Aleksandra Jadwiga, Haduch Diana Magdalena, Hejnold Barbara Maria, Hołówka Katarzyna, Jakubowska Iwona, Kędra Rafał, Koczot Paulina, Kopczyk Wioletta, Koryto Sabina, Kowalczyk Bartłomiej, Koźma Agnieszka, Krawczyk Ewa Sabina, Kruczek Wioleta, Krzysztyńska Monika, Rogoz Marek Gabriel, Szmyd Renata Teresa, Urban Marta.

Adamiak Erik, Bindas Kornelia, Birek Anna, Błaszczak Dominka, Bryś Justyna, Dobosz Diana, Dyl Justyna, Fal Ewa, Folczyk Agnieszka, Hnat Joanna, Kmieciński Łukasz, Lutak Dariusz, Łuszcz Magdalena, Maślak Iwona, Mazur Iwona, Milczanowska Anna, Motyka Angelika, Orybkiewicz Bartłomiej, Patronik Paulina, Puchyr Agnieszka, Rysz Justyna, Sałaciak Marcin, Sasko Anna, Sędłak Joanna, Siekaniec Jolanta, Sieradzka Magdalena, Skuza Michał, Smolińska Ewelina, Sobolak Weronika, Sokołowski Mariusz, Stachyrak Małgorzata, Stefanowski Jakub, Szyszka Katarzyna, Wołoszyn Aleksandra.

Baran Anna, Bartkowska Katarzyna, Chytła Paweł, Dębska Kamila, Dmitrzak Justyna, Drozd Maria, Drwięcka Paulina, Fedak Miłosz, Figura Natalia, Gadomska Ewa, Gocko Łukasz, Haduch Bartłomiej, Hartman Jakub, Jakima Agata, Jankowska Matylda, Janowska Katarzyna, Jedlićka Alina, Konieczny Gracjan, Korbolewska Magdalena, Krawczyk Izabela, Lubas Barbara, Maks Maciej, Nester Kamila, Niekowal Natalia, Olearczyk Karolina, Oleksy Wojciech, Packanik Grzegorz, Penar Katarzyna, Pikus Linda, Pyrcak Małgorzata, Szczęsny Maciej, Śliwa Magdalena, Ulewicz Aleksandra, Wilk Elżbieta,Winohradnik Agnieszka, Wiśniewski Tomasz.

Adamska Anna, Adamski Wojciech, Buczek Andrzej, Dragan Magdalena, Dubaj Bartłomiej, Jagodzińska Anna, Jajko Sylwia, Jamrogowicz Justyna, Małek Katarzyna, Puchalska Anna, Szczepański Mateusz, Wethacz Dariusz, Węgrzyński Paweł, Witek Ewelina, Wojtanowska Renata, Zajdel Piotr, Drwięga Jacek, Garbaczewska Dorota, Józefek Paweł, Kielar Marek, Kopeć Grzegorz, Koperwas Magdalena, Kowalski Rafał, Kusak Kaja, Mikołajczak Katarzyna, Nawrocki Maciej, Ostrowski Łukasz, Rysz Justyna, Wal Grzegorz, Wilk Magdalena, Wojnarowski Radosław, Wolańska Diana.

Fedak Marta, Gagatko Barbara, Grządziel Anna, Unicka Ewa, Jakobik Paweł, Koczeń Aneta, Koczera Anna, Kołodziej Jakub, Komańska Monika, Kozłowska Elżbieta, Kudlik Bartłomiej, Kufel Justyna, Kunda Katarzyna, Łuczyńska Ewelina, Łukowski Krzysztof, Machoś Justyna, Maciejczak Magdalena, Maciejewicz Emilia, Maćkowski Ernest, Maliwiecka Agnieszka, Maślana Renata, Mazur Elżbieta, Niemiec Barbara, Olszewski Mateusz, Osękowska Mariola, Owarzany Elżbieta.