Login

Witamy wszystkich na stronie!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, szkoły o bogatej tradycji i ciekawej historii! Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

Wejdź tutaj i pospaceruj po wirtualnych korytarzach naszej szkoły!

Polub nas na Facebooku!

Zapraszamy wszystkich do kliknięcia Lubię To! na stronie naszego liceum na portalu społecznościowym Facebook.

Sprawdź aktualny plan lekcji!

Już jest opublikowany na stronie nowy plan lekcji na obecny rok szkolny!

  

Najlepsze liceum w Sanoku wg Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw w latach:

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

2020, 2021, 2022

 

Misja szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku jest publiczną szkołą państwową o ponad 100-letniej tradycji opartą na podbudowie programowej gimnazjum.

Nasza szkoła w trzyletnim cyklu (rok kształcenia w profilu ogólnym, a od klasy drugiej kształcenie fakultatywne) kształci i wychowuje uczniów zgodnie z aspiracjami, uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty - ponadgimnazjalna.

Nasza szkoła w czteroletnim cyklu kształci i wychowuje uczniów zgodnie z aspiracjami, uzdolnieniami oraz celami i zadaniami systemu oświaty - ponadpodstawowa.

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i wyboru dalszego kierunku studiów. Skupiamy uwagę na osobie ucznia i jego indywidualnej drodze do pełni rozwoju: kulturowego, emocjonalnego, poznawczego, twórczego i duchowego.

Tworzymy przyjazny klimat wychowawczy. Nauczyciele są dla uczniów zarówno mistrzami jak i przewodnikami. Oferujemy psychologiczno - pedagogiczną pomoc uczniom i ich rodzicom.

Jesteśmy szkołą:

  • proponującą demokratyczny styl wychowania,
  • opartą na tradycji narodowej, wartościach humanistycznych i szeroko pojętej tolerancji,niezbędnej do życia w zjednoczonej, wielokulturowej Europie,
  • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów i własnej osobowości,
  • zapewniamy równy dostęp do wiedzy i sprawiedliwy system oceniania,
  • gwarantujemy dobrą współpracę z rodziną i środowiskiem lokalnym,
  • zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia prowadzone przez nauczycieli,którzy stanowią zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów stosujących nowoczesne metody nauczania,
  • prowadzimy lekcje i zajęcia pozalekcyjne tworzące solidny fundament pod przyszłą edukację w szkole wyższej.