3e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-Ch CR s4
wf-Dz SA s3
historia SM 32 geografia MB 5 historia SM 23 wf-Ch CR s1
wf-Dz SA s2
2 8:50- 9:35 wf-Ch CR s4
wf-Dz SA s3
religia Kz 34 godz.wych HW 9 j.polski BD 18 religia Kz 23
3 9:40-10:25 matematyka GK 36 r_wos UM 34 matematyka GK 6 j.polski BD 18 r_j.polski BD 6
4 10:30-11:15 j.angielski-1/2 HW 41
j.niemiecki-2/2 WK 40
r_historia-1/2 SM 23
r_angielski-2/2 HW 40
informatyka-1/2 WJ 25
r_angielski-2/2 HW 40
przedsięb. DG 21 r_j.polski BD 35
5 11:35-12:20 matematyka GK 18 j.polski BD 38 fizyka MM 17 j.angielski-1/2 HW 40
informatyka-2/2 WJ 25
chemia ŁP 35
6 12:25-13:10 r_wos UM 23 j.polski BD 17 z.kreat.log MR 7 z.kreat.log MR 7 r_historia-1/2 SM 23
fizyka-2/2 MM 7
7 13:15-14:00 r_wos UM 23 j.niemiecki-1/2 WK 35 fizyka-1/2 MM 7 j.niemiecki-1/2 WK 35
j.angielski-2/2 HW 24
biologia-2/2 Dz 23
8 14:05-14:50 j.angielski-2/2 HW 40 j.angielski-1/2 HW 40   biologia-1/2 Dz 32
j.angielski-2/2 HW 24
j.niemiecki-2/2 WK 35
Drukuj plan
wygenerowano 13.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum