Login

Witamy wszystkich na stronie!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, szkoły o bogatej tradycji i ciekawej historii! Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

Wejdź tutaj i pospaceruj po wirtualnych korytarzach naszej szkoły!

Polub nas na Facebooku!

Zapraszamy wszystkich do kliknięcia Lubię To! na stronie naszego liceum na portalu społecznościowym Facebook.

Sprawdź aktualny plan lekcji!

Już jest opublikowany na stronie nowy plan lekcji na obecny rok szkolny!

  

Najlepsze liceum w Sanoku wg Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw w latach:

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Nasza szkoła bierze udział w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie: PO WER) realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jedenastu nauczycieli jest zaangażowanych w dwuletni projekt: „Nauczyciele I LO w Sanoku rozwijają kompetencje twórcze, cyfrowe i językowe”.
Nauczyciele języków obcych, historii, biologii, fizyki i wychowania fizycznego uczestniczą w różnych kursach wraz z kolegami z Europy i innych kontynentów.
Celem projektu jest modyfikacja i wdrażanie metod nauczania stosowanych w szkołach europejskich.
Dzięki udziałowi w takim projekcie mamy okazję porównać systemy szkolnictwa w różnych krajach i zweryfikować działania edukacyjne w naszej szkole. Przebyte szkolenia i wymiana doświadczeń z nauczycielami z całej Europy zachęca nas do tego aby kłaść jeszcze większy nacisk na współpracę, komunikację i kształcenie kompetencji kluczowych. Warto przypomnieć, że do kompetencji kluczowych zaliczamy:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym
2) porozumiewanie się w językach obcych
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
4) kompetencje informatyczne
5) umiejętność uczenia się
6) kompetencje społeczne i obywatelskie
7) inicjatywność i przedsiębiorczość
8) świadomość i ekspresja kulturalna

Wspierając rozwój naszych uczniów uczestniczymy w projekcie, który propaguje koncepcję: uczenie się i nauczanie w oparciu o kompetencje.
Jej najważniejsze cechy to: znaczące konteksty (przydatność i znaczenie nabywanych umiejętności); podejście multidyscyplinarne (powiązanie treści i metod uczenia się z różnych dziedzin); konstruktywne uczenie się (konstruowanie własnej wiedzy w relacji do otoczenia); wspólne, interaktywne uczenie się (między innymi z rówieśnikami, nauczycielami oraz instytucjami dziedzictwa); uczenie się poprzez odkrywanie oraz uczenie się refleksyjne (rozwijanie umiejętności uczenia się).

Rezultatem projektu PO WER będzie między innymi realizacja krajowych i międzynarodowych projektów uczniowskich e-twinning. Wierzymy, że projekty e-twinning będą dla naszych uczniów okazją do rozwoju kompetencji kluczowych, tak aby nasi uczniowie stawali się coraz lepiej przygotowani do autonomicznego uczenia się przez całe życie.

TAK, MAMY TO!!!

WSPÓŁPRACUJEMY

W RAMACH PROGRAMÓW


 

SPEKTRUM DZIAŁAŃ

CHARYTATYWNYCH

 

ROZRYWKOWYCH

I PROMOCYJNYCH