Login

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

Witamy wszystkich na stronie!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, szkoły o bogatej tradycji i ciekawej historii! Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

Wejdź tutaj i pospaceruj po wirtualnych korytarzach naszej szkoły!

Polub nas na Facebooku!

Zapraszamy wszystkich do kliknięcia Lubię To! na stronie naszego liceum na portalu społecznościowym Facebook.

Sprawdź aktualny plan lekcji!

Już jest opublikowany na stronie nowy plan lekcji na obecny rok szkolny!

Najlepsze liceum w Sanoku wg Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw w latach:

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Konkurs Historyczny - „Ignacy Jan Paderewski jako artysta ducha”

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

  • przypomnienie postaci Ignacego Jana Paderewskiego,
  • popularyzowanie wiedzy historycznej dotyczącej walki o niepodległość Polski,
  • kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

  • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
  • tematyka konkursu dotyczy życia i działalności Ignacego Paderewskiego,
  • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby 
  • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
  • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,

4. Zgłoszenia: do piątku, 10.03.2018 r. u Sora Kity  

5. Termin: ETAP SZKOLNY odbędzie się w poniedziałek 12 marca o godz. 8.00 w sali nr 4.

Konkurs Główny dla trzech najlepszych uczniów w piątek,16.03.2018 r. o godz. 1200 w „Sali konferencyjnej” (blok A) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21.

6. Nagrody:  dyplomy, upominki (I-VI m.).

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy na temat Ignacego Jana Paderewskiego:

  • źródła ogólnodostępne

10. Uwagi dodatkowe:

  • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Koncert Charytatywny

Lipdub

Szczęśliwy numerek

 

NUMEREK

na 16.03.2018

5

PULA:  

     3 4

  13 14 16 19 

   24 25 27 28 29 30