Login

Witamy wszystkich na stronie!

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na stronie internetowej I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku, szkoły o bogatej tradycji i ciekawej historii! Czytaj więcej...

Wirtualny spacer

Wejdź tutaj i pospaceruj po wirtualnych korytarzach naszej szkoły!

Polub nas na Facebooku!

Zapraszamy wszystkich do kliknięcia Lubię To! na stronie naszego liceum na portalu społecznościowym Facebook.

Sprawdź aktualny plan lekcji!

Już jest opublikowany na stronie nowy plan lekcji na obecny rok szkolny!

  

Najlepsze liceum w Sanoku wg Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw w latach:

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

 

Harmonogram naboru 2019 - ważne

Nabór prowadzony jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego. Strona dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych https://podkarpacie-pogim.edu.com.pl/kandydat/app/ (gimnazjaliści) oraz https://podkarpacie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/ (uczniowie szkół podstawowych) .

Administratorem systemu na poziomie powiatu jest Roman Rymar

Terminy

13.05 – 19.06.2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.06 – 25.06.2019 r. do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 05.07.2019r. do godz. 1000.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.07-10.07.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

11.07.2019 r. do godz. 1400

Rekrutacja uzupełniająca – złożenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego wniosków w sekretariacie szkoły.

12.07.2019 r. do godz. 1000

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

TAK, MAMY TO!!!

WSPÓŁPRACUJEMY

W RAMACH PROGRAMÓW


 

SPEKTRUM DZIAŁAŃ

CHARYTATYWNYCH

 

ROZRYWKOWYCH

I PROMOCYJNYCH